Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

10 evilági lejárat a túlvilágra

Mi történik, amikor meghalunk? Ez az a kérdés, amely régóta kísérti az emberiséget, és miközben valószínűtlennek tűnik, hogy a közeljövőben biztos választ tudunk rá adni, a különféle kultúrák mindig is megtalálták annak módját, hogy megmagyarázzák, hova távozik az emberi esszencia, amikor a testi funkciókat bevégzi. Sokak számára a túlvilágba nyíló ajtó nagyon-nagyon közel van.

 

10. Masaya, Nicaragua

 

Photo credit: Tabla

 

A 16. századi Újvilágba induló felfedezők levelei olyan hatalmas tűzhányókról mesélnek, amelyek az éjszakát nappali világossággá változtatják és olyan tűztavakról, amelyek égése sohasem szűnik meg. Azok, akik elég bátrak ahhoz, hogy megmásszák a Masaya vulkánt, tűzről, füstről írnak, és egy látszólag feneketlen mélységről, amely a kráter szájánál található. Könnyen érthető, hogy miért kezdtek a Pokol Szájaként hivatkozni erre a vulkánra. Nem csupán az európai utazók gondolták ezt így. A bennszülöttek nemzedékeken át hittek abban, hogy a vulkán isten egyik megnyilvánulása, s a vulkanikus tevékenység biztos jele annak, hogy szükség van a lecsillapítására. Fiatal asszonyokat, sőt még gyerekeket is vetettek a tűzhányóba áldozat gyanánt – ezt a gyakorlatot egy különös terminussal „elragadó víznek” nevezték.

 

A vulkánról azt gondolták az emberek, hogy egy hatalmas boszorkány otthona, akivel csakis a legfontosabb ügyekben lehet konzultálni. Mind a boszorkány, mind az istenség leírása annyira hasonlít az európai Ördög-felfogáshoz, hogy nyilvánvalónak tűnik, hogy a kettő egy és ugyanaz. Érdekes módon, a vulkán és az azt övező hiedelmek is egy Juan de Torquemada-val folytatott beszélgetésből származnak, amelyben a vulkánok fizikai létezését hozza fel indokként arra, hogy miért nem lehetnek a Pokol földjei, vagy az odavezető bejáratok.

 

9. Pluto kapuja, Törökország

 

Photo credit: Ömerulusoy

 

A görög és a római mitológia a fizikai és nem fizikai szférák valaminő furcsa keverékei – végül is az Olümposz, az istenek lakhelye egy valós hely, akkor miért ne lehetne a Hadészba/ Alvilágba vezető kapubejárat? A legendák szerint Pluto kapuja, amit a Hierapoliszban található Ploutonionként is ismernek, a görög-római alvilág bejárata.

 

A sokáig ismeretlen üreg lelőhelyét Pamukkale-ben, a hajdani Hierapolisz nevű ókori városnál, találták meg, amely lélegzetelállító meleg forrásoknak, valamint Szent Fülöp híres síremlékének ad otthont. Ezt egy ókori templomban helyezték el, ahol a zarándokok látomásokat és jövendöléseket kértek, s úgy tartották a kapuról, hogy mérgező gázok védelmezik, amelyek megölnek bárkit, aki nem pap és mégis megpróbál bejutni. Az üreg szájánál lévő leírás hivatkozik erre a legendára. A halálos gázok még mindig ott vannak – a szén-dioxid gáz pusztítja el azokat az élőlényeket, akik a közelébe merészkednek.

 

8. “Twins cave” (Ikerbarlang), Izrael  

 

Photo credit: Yuvalr

 

A Jeruzsálemmel és Izraellel kapcsolatos valamennyi vallási hagyományok és történetek közül talán a legkevésbé ismert a Hadésszel, Perszephonéval és Demeterrel kapcsolatosak. A fáma szerint Hadész beleszeret a gyönyörű Perszephonéba, Demeternek, az aratás istennőjének a lányába, akit elrabol és az alvilágba visz. Mielőtt az édesanyja rátalálna, Perszephoné gránátalma magvakat eszik és örökre az alvilágban ragad. Három hónapot töltött mindig a Hadészban (ez idő alatt Demeter szívére bánat telepedett és beköszöntött a tél), majd az év többi részét a felszínen töltötte édesanyjával. Sokáig úgy hitték a barlangokról, hogy az alvilág bejáratai, s a Júdeai Hegyek Ikerbarlangjában tett régészeti felfedezések bizonyítják, hogy számos pogány rituálénak szolgált színhelyéül. A barlangban megtalálták azokat a római lámpákat, amelyeket Demeter istennő számára helyeztek el, hogy segítségére legyenek a lánya után folytatott keresésben.

 

7. Hekla, Izland

 

http://listverse.com/

 

Az Izlandon levő, rendkívül aktív Hekla nevű vulkánt az alvilág kapujaként  emlegetik,amióta 1104-ben heves kitörésekbe kezdett. Az 5 kilométer hosszan és 40 kilométer szélesen elterülő vulkáni hasadékról, a Heklaról hajdan úgy tartották, hogy a Pokol tüzét hányja ki magából, s ott térnek vissza a lelkek a Földbe. A lakott települések közelében lévő Hekla nem csak tüzet okád a környező tájra. Megszámlálhatatlan halálesetet, heves földrengéseket és pusztító éhezéseket okoz még évekkel a kitörése után is. Tehát nem nehéz rájönni, hogy az emberek miért is hitték azt, hogy ott található a Pokolba vezető lejárat.

 

Tűzgömbök és láva sercegése hallatszik, amidőn a dermesztő izlandi levegő megtelik az elkárhozottak haláltusát vívó sikolyával, és ez egyben tökéletes hely arra, hogy a boszorkányok gyűlésezzenek és ördögi varázslatokat végezzenek.

A szokásoktól eltérően a halál földjéről úgy tartották, hogy a halhatatlanok között dúló háború szülte. Még William Blake is megörökítette Hekla sötét oldalát a Télhez című versében. Hekla az a hely, ahonnan az iszonyatos Tél elűzetik, s minden viharával és hosszú, sötét napokkal együtt száműzetik.

 

6. Szent Patrik purgatóriuma, Írország

 

Photo credit: Egardiner0

 

Szent Patrik purgatóriumának a története a Station-sziget környékére összpontosul, ami Donegal megyében a Derg tavon található. Úgy szól a történet, hogy Szent Patrik igét hirdetett a szigeten, ami a helybéliek elsöprő kétkedésével találkozott. Imádságba fogott azt kérdezvén, miként vehetné rá a makacs íreket a prédikációk igazságainak felismerésére. Válaszképpen megjelent neki Krisztus és megnyitotta neki a purgatóriumba vezető kaput. Egyetlen embert küldtek le a hosszú és mély verembe, ahol megláthatta, hogy mi vár a hitetlenekre, amikor megfizetik a tartozásukat a Purgatóriumban. A történet egy másik változatában, Szent Patrik személyesen éli át a túlvilági látomást, majd kap egy könyvet is, és egy botot, amelyet a hagyomány szerint vele kapcsolnak össze. A barlangról úgy tartják, hogy régóta le lett pecsételve és el lett zárva a nyilvánosság elől, azonban még mindig rendszeresen járnak zarándokok a szigetre.

 

5. A Houska vár, Cseh Köztársaság

 

Photo credit: Mirek256

 

A Houska vár egy 13. századi kastély a Cseh Köztársaságban. Amíg a legtöbb építési tervnek logikus magyarázata van az elhelyezkedést illetően, a Houska vár egy olyan helyen fekszik, amelynek egyáltalán nincs stratégiai értéke, innen nem érhető el semmilyen árucikk vagy nyersanyagforrás, még vízforrás sincs a közelben. Elég különösre tervezték: kevés külső védelemmel látták el, míg nagyon sok olyan jellegzetességgel bír, amelyeket úgy terveztek meg, hogy valamit bent tartson.

 

A legendák szerint a kastély egy verem fölé épült. A helybéliekről régóta azt beszélik, hogy különös, repülő lényeknek és egymással összeláncolt, megkínzott, kegyelemért esedező lelkek hosszú sorának a szemtanúi. Egy ponton a bűnözőknek felajánlották, hogy bocsánatot nyerhetnek, ha ellenszolgáltatásképpen leeresztetik magukat a verembe azért, hogy felderítsék, hogy hová is vezet – ez a terv annyira nem volt meggyőző, mint amennyire rövid ideig tartott. Mihelyt a várat felépítették, a különös hangokról, sikolyokról és a túlvilágon élő szerzetesek megjelenéséről szóló történetek folytatódtak. A várat a nácik is elfoglalták a második világháború alatt, többek között ördögi kísérleteket végzetek és bűnöket követtek el itt.

 

4. Lacus Curtius, Olaszország

 

Photo credit: MM

 

A mostanára alig több mint néhány járdalapból és fülbe suttogott történetekből álló Lacus Curtius egykoron egy tátongó sziklahasadék volt, számos, ehhez a témához kapcsolódó történettel. Valaki azt mondja, hogy amikor egy jóslat Róma fenyegető bukásáról szólt, akkor nyílt meg az alvilágba vezető sziklahasadék az áldozatot befogadandó. Az áldozat Róma egyik legnemesebb harcosa volt, egy Marcus Curtius nevű férfi. Ő akkor vált a hasadék névadójává, amikor belelovagolt, s életét adta azért, hogy az isteneket kibékítse és megakadályozza az ország bukását.

 

Egy ettől eltérő beszámoló egy másik családtagja javára írja a névadást. Ebben a történetben Mettius Curtius belezuhan a hasadékba egy olyan csata folyamán, ami a szabin nők elrablását követte.

 

3. Tunichil Muknal, Belize   

 

http://listverse.com/

 

A Belize-ben lévő Tapir hegységben található barlangrendszer, Actun Tunichil Muknal-t, avagy a Kristálysír Barlangját régen ünnepi szertartások végzésére használták a maják. Jelenleg nyitva áll a közönség előtt, a látogatók megtekinthetik az emberáldozatok csontmaradványait, amelyek a gyerekméretűektől a középkorú emberek méretéig terjednek. Eme csontvázak megközelítőleg 1200 éve vannak ott és a barlang egyedi környezetének köszönhetően még finom kristályok is fedik őket. Magukról a barlangokról úgy gondolják, hogy a Chaak-nak, az esőistennek volt az otthona.

 

A maják úgy vélték, hogy az üregekben mélyebbre hatolva, bejáratok vannak Xibalba-ba, más néven a Félelem Helyére. Xibalba 12 démonnak és azok kegyenceinek a föld alatti otthona volt, akik a halálért, a betegségért, az éhségért, a fájdalomért és a szegénységért voltak felelősek – ők okozták ezeket. Néhányan közülük különösen sajátságosak voltak, mint ahogyan Ahalmez is, aki az emberek padlóinak ki nem söpört részét használta átjárónak, hogy a házukba bejusson és ledöfje őket. A maják emberáldozatokat mutattak be a barlangokban azért, hogy boldogsággá tegyék és féken tartsák az isteneket.

 

2. Megszentelt Cenote-ok (kútszerű karsztképződmények), Mexikó

 

http://listverse.com/

 

A megszentelt „kútszerű karsztképződmények” olyan mexikói kútrendszerek, amelyeket a maják többféle célra is felhasználtak. Először is a Naphoz kapcsolódó időmérők voltak – május 23-án és július 19-én, a Nap nem vetett árnyékot a kutakra, amikor a delelőpontján járt. A kúton túl föld alatti barlangok húzódnak, ahol a régészek áldozati maradványokat találtak, egyebek mellett emberi és állati csontokat, valamint a maják számára szentelt állatokról készült, bonyolult véseteket.

A Belize-ben található barlangrendszerekhez hasonlóan a mexikói szent kútszerű karsztképződményekről azt hitték, hogy Chaak isten birodalma, és hogy olyan anyagkorsókat tartalmaz, amelyeket össze fog majd törni, hogy esőt idézzen elő. A barlangokban – az eső honában – azért hagytak áldozatokat, hogy előmozdítsák a termés sikerét, valamint a nagyon kényes életciklus folyamatosságát. Azokon a napokon, amikor a Nap zeniten járt és a cenote-ok fénnyel teltek meg – árnyék nélküli fényességgel –, akkor ünnepeket tartottak és táncra perdültek az alvilág küszöbén.

 

1. Az Avernus-tó, Olaszország

 

Photo credit: Leo Curran

 

 

Az olasz Avernus-tavat régóta átszövi a mitológia, mivel az alvilágba vezető átjárónak tartják. A görögök a mai Olaszországnak nevezett földre történő behatolását követően, a tó a világ peremévé vált, és ezért ez esett az alvilághoz a legközelebb. A jellegzetesen sötét megjelenése, a kihunyt vulkánkráterek, az állóvizek, a mély barlangüregek és az alkalmi gázt eregető hasadékok teljesen azt a benyomást keltik, hogy a látogatók Hadész világába fognak átlépni és belevesznek a birodalmába. A madarak és más kis állatok messze elkerülik a tavat, vagy szörnyet halnak annak mérgező gázkiáramlásaitól.

 

Vergilius említi a Pokol bejárataként és olyan alakok látogatják meg, mint Herkules és Odüsszeusz, s a tó körüli barlangok szintén mély alagutakba és pogány szentélyekbe torkolnak. Cicero tesz említést az olyan túlvilági erők ténykedéseiről, mint amilyenek a tó körüli szellemeké, viszont a jóshely olyannyira rejtélyes homályba burkolózott, hogy semmilyen beszámoló sem szól arról, hogy tanácsért fordultak volna hozzá. A föld alatti tavakról azt beszélik, hogy halottidézés színterei, s az üregekről úgy hiszik, hogy olyan álmokat és rémálmokat tesznek lehetővé, amelyek ugyanolyanok, mintha a halottak birodalmából keltek volna át, hogy álmukban látogassák meg az élőket.

 

Forrás: http://listverse.com/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..