Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Thot – Hermész Triszmegisztosz és ősi misztériumiskolái

Thot Hermész Triszmegisztoszt az egyiptomiak olyan holdistenként ábrázolták, akinek teste emberi, feje íbiszt formáz és feje felett a holdsarló helyezkedik el. Szimbóluma a szárnyas kígyós bot. Ő a bölcsesség, a betűk és az idő istene. Ugyanakkor ő nem csupán az egyiptomiak számára volt ismeretes. A suméroknál ő volt Ningizzida; ő lehetett a zsidóknál Enoch; a skandinávoknál Odin, a teutonoknál Wotan, és néhányuk szerint Buddha.

 

II. Ramszesz ülő szobrának a trónja hátsó részébe vésett Thot figura (Wikimedia Commons)

II. Ramszesz ülő szobrának a trónja hátsó részébe vésett Thot figura (Wikimedia Commons)

 

Mielőtt istenként kezdték imádni, ő volt az első nagy egyiptomi filozófus, az Ősi Misztériumiskolák megalapítója, bölcsességét meditatív transzállapotban kapta, több mint 40 könyvet írt, amelyek között (állítólag) olyanokat találunk, mint a Smaragdtábla, Thot Könyve és Az Isteni Pymander, de Thot könyvét csak a misztériumok megvilágosodott beavatottjai kaphatták meg.

 

A Smaragdtábla, ahogyan a Nemzetközi Alkimista Egyesület szerint kinézhetett. (Image source).

A Smaragdtábla, ahogyan a Nemzetközi Alkimista Egyesület szerint kinézhetett. (Image source).

 

A tárgyalt témák az orvoslástól, a kémián, a törvényeken, a művészeteken, a retorikán, a mágián, a filozófián, a geográfián, a matematikán és az anatómián át a szónoklatig terjedtek. Az egyiptomiak szerint tudása oly hatalmas és mindent felölelő volt, hogy kezdetben azt hitték róla, hogy ő az istenek szócsöve, végül bevették az egyiptomi panteonba.

 

Akár egyetértünk azzal, akár nem, hogy övé-e az a kéz, amely a neki tulajdonított könyveket írta, a legtöbb olvasóban egy gyors gondos átolvasás vagy egy alaposan kimunkált tanulmány visszhangja támad, a buddhizmussal és a kereszténységgel való hasonlósága miatt. Talán a legvilágosabb példái a reinkarnációról és a világ teremtéséről szóló tanítások.

 

Thot, az ókori egyiptomi bölcsességisten, akit embertesttel, íbiszfejjel és a feje felett holdsarlóval ábrázolnak. (Vladimiraz / Dreamstime.com)

Thot, az ókori egyiptomi bölcsességisten, akit embertesttel, íbiszfejjel és a feje felett holdsarlóval ábrázolnak. (Vladimiraz / Dreamstime.com)

 

Semmi sem bizonyosabb Thot könyvével kapcsolatban annál a ténynél, hogy egyiptomi hieroglifákkal írták. Egy aranyládában tartották a templom belső szentélyében és csupán a Hermetikus Arkánum Misztériumiskolájának legmagasabb beavatottjának volt kulcsa hozzá.

Úgy beszélik, hogy a könyv a Halhatatlanság Kulcsát írja le, azt a folyamatot, melyhez az agyunk bizonyos területeinek a felébresztése révén jutunk el, a buddhista szerzetesek gyakorlataihoz hasonlóan. Gardner és más írók azt állítják, hogy az agy felébresztését a meditáció révén érték el, egy fehér por felhasználásával és a papnők szent kivonatával.

 

A Misztériumiskolák legerősebbikét Karnaki Mesterek (a Mesterek Mestereinek) Királyi Iskolájaként ismerték, III. Tutmózisz alapította, s mint minden Misztériumiskola esetében, úgy ennél is az általános vélekedés szerint a valódi alapítók Sumériában voltak, onnan emigráltak Egyiptomba, ami kapcsolódik Sitchin azon állításához, miszerint Enki és fiai (Ningizzidát is beleértve) birtokukként kezelték Magan-t, vagyis Egyiptomot.

 

Ezt az iskolát a Nagy Fehér Testvériségként is ismerték a tagjaiknak köszönhetően, akik fehér ruhát viseltek, és a mezopotámiaiak számára „Shem-an-na”-ként, míg az egyiptomiak számára Magasságos Tűzkőként vagy „Fehér Kenyérként” ismert fehér por előállításának szentelték életüket.

Ez a kép ennek a  fáraóknak történő felajánlását mutatja egy kúp formában.

 

A Shem-an-na-t (fehér port) tartó férfi. (subtleenergies.com)

A Shem-an-na-t (fehér port) tartó férfi. (subtleenergies.com)

 

Petrie felfedezett egy olyan templomot a Sínai-hegy tetején, amely egy zavarba ejtő felfedezést rejtett: néhány hüvelyk mélyen a kemény kőlapok alatt egy raktárhelyiségben tekintélyes mennyiségű készlet volt ebből a hamisítatlan, tiszta (nem kevert) fehér porból.

A rézolvasztást és az állatáldozatokat gyorsan kizárták.

 

E rejtélyes por bizonyos részét Angliába szállították elemzés és vizsgálatok céljából, azonban soha semmilyen eredményt nem publikáltak vele kapcsolatban. A többit 3000 év múltán meghagyták a természeti elemeknek, hogy a sivatagi szelek martalékának essen. Mindenestre az nyilvánvalóvá vált, hogy ez a por látszólag azonos az ősi mezopotámiai tűzkővel, illetve Shem-an-na-val, vagyis azzal a szubsztanciával, amelyből felhasználtak a lepények készítése során, s amit a babiloni királyok és az egyiptomi fáraók étkeztetésére használták. Természetesen ez megmagyarázza azokat a templomi feliratokat, amelyek a kenyér és a fény fontosságára mutatnak rá, míg a fehér port (a shem-an-na-t) ama szent mannaként azonosították, amit Áron helyezett a Szövetség Ládájába.

 

kép: Petrie a Sínai-hegy tetején található templomban nagy mennyiségű fehér port  fedezett fel. „A Sínai-hegy alacsonyabb nyúlványainak kaptatója”. A színes kőrajzot Louis Haghe David Roberts nyomán készítette 1849-ben.

 

Végül, a misztériumiskolák hanyatlásnak indultak, amikor az új dinasztiák felemelkedtek. A beavatottak elhagyták Egyiptomot és egy másik földre vitték Thot könyvét. Senki sem tudja, hogy hol lehet most, bár állítólag a nagymesterek öröklési láncolata töretlen Thottól kezdve. A rózsakeresztesekről úgy tartják, hogy az ő iskolájának a leszármazottjai, míg a Szabadkőművesek a Salamon által alapított iskola örökösei.

 

Mi a helyzet Thottal? Őt korszakokon át mélyen tisztelték a filozófusok, az okkultisták, az alkimisták és a gyógyítók, bár sok neki tulajdonított szöveg elveszett az alexandriai könyvtár nagy leégésében. Ki tudja, vajon mennyiben lehetne más a történelem, ha nem veszett volna oda a könyvtár által őrzött tudás?

 

Hermész Triszmegisztosz. Az oroszországi Sienai Katedrálisban található padló berakás az 1480-as évekből. (Wikimedia Commons)

Hermész Triszmegisztosz. Az oroszországi Sienai Katedrálisban található padló berakás az 1480-as évekből. (Wikimedia Commons)

 

Forrás: http://www.ancient-origins.net/

Fordította: Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..