Denderai zodiákus és Toérisz csillagkép

 Asztrológiai szemlélet

 

Amikor visszalapozunk a történelemkönyvekben és a lexikonokban az ismert és mért idő kezdetéig, akkor ott többek között azt a meglepő felfedezést tehetjük, hogy konkrét csillagvallások és csillagistenségek sokasága népesíti be az archaikus ember életét. A mai ember nemes egyszerűséggel elvont vallást gyanít a csillaghit mögött és arra következtet,

Toérisz csillagkép

Toériszcsillagkép1Thoérisz, Ta-weret vagy Toérisz a csecsemők és a terhes anyák, a szülés és a szoptatás védőistene. Nevének jelentése: „a nagy (istennő)”. Ő az a kozmikus istenség, aki távol tartja a gonosz démonokat a születésnél. Amit a denderai zodiákusnál még nem sikerült beazonosítaniuk a tudósoknak, azt mi most megtesszük.

Egyiptomi ékszerek története

Egyiptomban a férfiak és nők egyaránt viseltek ékszert. Így többek között homlokpántot, fülbevalót, kar- és bokapereceket, gyűrűket, szalagokat, medálokat, diadémot, nyakéket, gallért és övláncot. Jelentőségük abban állt, hogy ezzel is mind markánsabban fejezzék ki a szociális státuszukat kifelé, a külvilág felé.

 

egyiptomiékszerek1

Az egyiptomi ékszerek sajátossága a síkszerűség és a szimmetria.

Afrika Korps Németek titkos kutató akciói Egyiptomban

A német náci okkultistákat hihetetlenül vonzotta minden, ami mágikus hatalmat adhatott a kezükbe, spirituális alapokon nyugvó, világuralmi terveik valóra váltásához. Végigfosztogatták a hat kontinenst csak, hogy összegyűjtsék a rejtélyes kegytárgyakat, ereklyéket és végső soron az ősi felsőbbrendű faj tudását. Mindezt egy álomért, a III. Birodalom megteremtéséért.

 

Az antropozófia előzményei

antropozófia előzményei4Az antropozófia szellemi előzményeinek megismeréséhez vissza kell utaznunk az időben úgy 150 évet. Nagyjából a XIX. század közepére datálható az anyagelvű, más néven materialista szellemiség zenitje. Helyesebb volna azonban szellemiség helyett szellemtelenséget mondani, hiszen ekkorra éri el az ember az anyagba süllyedés mélypontját, ekkorra távolodik el leginkább a szellemvilág,

Teozófia és Antropozófia

teozófia és antropozófia1Ebben a miliőben érkezett a földre két hatalmas eszmeáramlat: a teozófia és az antropozófia.

A teozófia az isteni igazság és bölcsesség helyreállítását tűzte ki célul, mégpedig úgy, hogy az ember ne legyen kiszolgáltatva a különféle irányzatoknak és a szellemi lények kényének-kedvének, hanem tudatának transzcendentálása (meghaladása) révén,

A szabadság filozófiája

szabadság filozófiája1Vegyük észre, hogy Steiner antropozófiájának a középpontjában mindig is az ember és az emberi szabadság áll. Magyarán azt állítja, hogy ha és amennyiben felébreszti valaki a benne rejtőző bölcsességet és tudást, akkor elindulhat a szellemi szabadsága felé.

 

Ezen a rögöktől nem mentes úton az egyéniség a moralitás egyre magasabb szintjeit érheti el és a szellemi ítélőképességének birtokába jutva,

Az arcelemzés titkai

arc9A kínai kultúrában több ezer évre nyúlik vissza az arcelemzés művészete. Érzelmi, szellemi és fizikai jólétünkről és képességeinkről kaphatunk felvilágosítást, amennyiben egy arcelemző szakemberhez fordulunk. Erre egyébiránt már a francia Morfopszichológiai Intézet is rámutatott.

 

Talán ma már egyre többen tudják,

Arcdiagnosztika

arc2Aki képes a külső mögé látni, az ismerheti meg valójában az embert. De azért a külcsín is elárulhat egyet s mást az ember természetéről, lelki állapotáról, személyiségéről és testi gyengeségeiről, avagy egészségéről.

Sokan azt hiszik, hogy mindenért a determináció a felelős, vagyis a külső megjelenésünk legmeghatározóbb oka a genetika.

A karma törvényének születése

karma1A karma szót sokan megpróbálták már megfoghatóvá tenni a nyugati, fogalmazzunk úgy, európai elme számára. Ez több-kevesebb sikerrel történhetett csak meg, azon egyszerű oknál fogva, hogy mint oly sok nyelvben, úgy a szanszkritban is, egy-egy szó több jelentéssel is bír. Ha felütjük egy viszonylag könnyen tanulható nyelvnek,