Az emberi egó hatalma

 Az ember személyisége egy roppant összetett szerkezet, ezért nem könnyű elemezni. Sokakat egyáltalán nem is érdekel és nem is tudnak arról, hogy nekik valamiféle személyiségük lenne. Mégis tudattalanul felfigyelünk azokra az emberekre, akik karizmájukkal és erős kisugárzásukkal szinte mágnesként vonják magukra a figyelmünket, míg mások mellett simán elmegyünk az utcán,

Félelmeink és téveszméink hálójában

Az egyik legtipikusabb téveszménk, mely elemi erővel törhet ránk bármikor és képes akár egy teljes emberi életet is megkeseríteni a félelem és a szorongás. Aki megérti, hogy mitől fél, az eloszlathatja magában a félelem ködképét, s visszanyerheti rég elveszettnek hitt szabadságát. Aki pedig lepaktál ezzel a belső démonával, azt a komplexusa addig zsigereli ki,

Belső küszöbök

Minden embernek vannak nemkívánatos, rossz tulajdonságai. Az egyik ember túlzottan hiú, imád tetszelegni és magát mutogatja úton-útfélen. A másik ember kíméletlen, ha az üzleti vagy az önös érdekei úgy kívánják. A harmadik személy könnyen dühbe gurul és haragszik sok mindenkire. A negyedik kapzsi és irigy. Az ötödik mindentől fél és összerezzen.

Boszorkányszombat

A boszorkányság fogalmát sok helyütt szándékosan összemossák és vegyítik az ördögökkel, a varázslókkal, a mágiával, különösen a fekete mágiával, a démonokkal, a szexuális kicsapongásokkal és az őrülettel. Ékes példái ennek az aberrált beállítódásnak a „fekete misék”, amikor a hagyomány szerint egy fiatal szűz meztelen estén celebráltak egy misét. De ezek sokszor egyáltalán nem úgy zajlottak,

Földanyánk tisztulása

Földanyánk, más néven Gaia, egy élő, organikus szellem. Hatalmas, a múlt homályába vesző életkora alatt látta és végignézte megannyi civilizáció, kultúra, hitkultusz és eszmerendszer tündöklését és bukását, de még egyszer sem került olyan helyzetbe, mint most az emberiséggel.

 

Az emberről azt tanították az ősi védikus tudás és bölcsesség ismerői,

Őrangyal, aki vigyáz reád!

Egyik korábbi alkalommal szóltam már az angyalokról, azokról a lényekről, akik szoros kapcsolatban állnak az emberiséggel és esetenként döntően befolyásolják mind az egyéni, mind a kollektív sorsunkat. Emlékeztetőül és azok kedvéért, akik azt a cikket nem olvasták, mindjárt az elején szeretném világossá tenni, kiket is nevezek angyaloknak.

 

Ördögűzés

Az ördöggel cimborál – szoktuk gyakran használni ezt a kifejezést olyankor, amikor valaki rossz útra téved, vagy szerintünk nem a megfelelő módon viselkedik. De feltettük már valaha is magunknak a kérdést: kicsoda valójában az ördög? Miért félünk az ördögtől? Milyen kapcsolat van az ördög és a Sátán között? Spirituális szempontból milyen egy ördögűzés?

Szeánszok

A szeánsz nem más, mint a spiritiszták szellemidéző összejövetele. Manapság divatos dologgá vált legnagyobb sajnálatomra, mert a helyzet az, hogy egy egyáltalán nem veszélytelen mágikus rituáléról szól. De kezdjük az elején.

A segédeszközök

szeánszok1A szellemidéző szeánszoknak megvannak a maguk múlhatatlan szent eszközei.

Parajelenségek

Mi számít parajelenségeknek és mi nem? Miért képtelenek elfogadni a tudomány dogmatikus képviselői olyan laboratóriumi kísérletekkel alátámasztott jelenségeket, mint a telepátia, az érzékeken túli érzékelés, a pszichokinézis (tárgyak szellemi vagy lelki erővel történő mozgatása) vagy éppen az auralátás? Egyáltalán mitől vonzódunk ennyire a parajelenségekhez? Személyes élményeket is beleszőve igyekszem megközelíteni ezeket a kérdéseket.

Ősi rituálék

A természetfeletti jelenségek egyidősek az emberiséggel. Amennyire csak vissza tudunk tekinteni az időben, láthatjuk, hogy minden egyes népcsoport végzett valamilyen rituálét, más szóval szertartást. Miért nem a beszéd alakult ki először, hiszen logikus volna, hogy a jobb kommunikációval sikeresebben értethetik meg magukat az emberek? Miért nem a tudományok kezdetleges,