SZERVEKRE HATÓ MASSZÁS

Hol kezdődött?

 

A szervekre ható masszázs története a láb és a kéz reflexzónáinak masszírozásával esik egybe. E módszer előfutáraival már a kínai, az inka, a római és az amerikai őslakosok hagyományaiban is találkozunk. Tudvalevő, hogy az indiánoknak több olyan módszere ismeretes, amely nem közvetlenül a megbetegedett szervre fejt ki hatást,

GYÓGYHATÁSÚ OLAJOK

Az ember nem fizikai összetevői

 

A nyugati civilizációban felcseperedő ember fejébe szinte belesulykolják, hogy a legmeghatározóbb a fizikai létezés és a fizikai test egészsége. Ezáltal hiúvá, önteltté vagy éppen gyengeségei miatt kishitűvé teszik az emberek többségét. A modern filozófia szerint minden problémára van orvosság,

ARCDIAGNOSZTIKA

Amikor meglátunk egy arcot, szinte észre sem vesszük, de szinte azon nyomban elkezdjük kielemezni. Következtetéseket vonunk le az illető jellemére és lényére vonatkozóan. Ez az úgynevezett első benyomás, amely nem csak a kisugárzásból, az öltözködésből, a stílusból tevődik össze, hanem döntő szerepet játszanak benne az arc vonásai is. Az arc kifejezése,

CSILLAGJEGYEK – TULAJDONSÁGOK

A csillagjegyek jelentősége abban áll, hogy a születésünk pillanatában az adott földrajzi helyről fényképszerűen belénk sugárzódik a csillagok és egyéb planéták ereje. Ezek közül az egyik legnagyobb jelentősége annak van, hogy Földünk éppen a születésünk pillanatában melyik állatövi jegyen haladt keresztül. Ezt hívjuk napjegynek. Természetesen ennyiből még korántsem lehet megállapítani mindent életutunkra,

BŰNBEESÉS

Életünk feje felett gyülekeznek a viharfelhők és a sötét fellegek. Ha máskor nem is, legalább ilyenkor hajlamos az ember elgondolkodni azon, hogy ő mit csinált rosszul, mit tehetett volna jobban vagy másként, és legközelebb hogyan reagálna hasonló szituációban. Az ember számára örök dilemma a bűn kérdése. Ezúttal vizsgáljuk meg közelebbről ezt a témakört.

GNÓZIS

A gnózis belső ismeretet jelent. A belőle kifejlődött filozófiai világképet és eszmerendszert pedig gnoszticizmusnak nevezik. A gnózis (belső ismeret) azt igyekszik hangsúlyozni, hogy mindennek az okát belül keressük, s ne kívül. A világ minden megjelenésével a bensők kivetülése. Itt a világ jelenségeinek feldolgozásáról és magyarázatáról van szó. Tehát aki nem rendelkezik valódi belső ismerettel,

A KELYHEK KIRÁLYNŐJE ÉS A KELYHEK LAPJAI

Jómagam a Tarot-t (ejtsd: taró) egy ősi egyiptomi istenséghez kapcsolom, akit Thotnak hívnak. Az Ő legendás hírű bölcsességének 78 lapban történő összefoglalása számomra a Tarot. Ez alkalommal a Tarot egyik lapjával és egyik színével szeretném a kedves Olvasót jobban megismertetni.

 

kelyhekkiralynoje7

 

A MANTRA JÓTÉKONY HATÁSAI

A mantra tulajdonképpen egy szent hangsor. Minden egyes alkalommal, amikor elhangzik, akkor egy szellemi lényhez jut el a mantra üzenete, amelyre ez a lény reagál. A mantra olyan a spirituális világban, mint amikor egy sms-t küldünk valakinek. De lássuk miért is van ez így?

 

mantra1

 

KRISTÁLYKOPONYÁKBA KÓDOLVA

I. rész

 

A régészet kétségtelenül egyik legkülönösebb anomáliájával kezd szembesülni az emberiség. Néhány, első látásra átlagos archeológiai lelet jelenti ma a legnagyobb kihívást korunk szellemi elitjének: a tudósoknak és a filozófusoknak. Faragott kristályok, melyeken nem fogott az idő. Fejek, melyek ki tudja hány ezer vagy millió esztendő távlatából üzennek sokat sejtető túlvilági pillantásukon keresztül szemlélőjüknek.

A VILLANYKÖRTÉTŐL A CSILLAGKAPUIG

Ezúttal a fényt fogom egy kicsit tüzetesebben megvizsgálni egyszer mint természettudományi, egyszer pedig mint természetfeletti jelenséget. Teszem ezt abból az apropóból, hogy a fénnyel kapcsolatos tudást a lehető legtágabb körre bővítsem, egyszersmind eloszlassak egynéhány olyan közkeletű hiedelmet, mely ezt a fenomént övezi. Rövid kis esszémben visszanyúlok a régmúlt időkbe és arra keresek választ,