BIZÁNCI SZERTARTÁSOK

Kelet és nyugat különválik

 

Nagy Theodorich (471-526) saját ariánus keleti gótjai és a római katolikus egyház között igyekezett fenntartani a békét. Az uralkodó már eltávolodott a kelet-római egyháztól (Bizánctól), s csak a rómaiakra számíthatott. A kalcedoni zsinat (451) után hasztalan kísérleteket tettek a kompromisszumokra,

HALOTTAK NAPJA

A Halottak Napja keresztény ünnep. Latinul Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum. A katolikusok kalendáriumában a Halottak Napja november 2-ára esik, míg a bizánci szertartásban a pünkösd előtti szombatra. De a Halottak Napját ünneplik a protestánsok és az anglikánok is. Érdekes, hogy az ortodox (bizánci) kereszténység naptárában több Halottak Napja szerepel.

HALOTTAK KÖNYVE EGYIPTOMBAN

Az emberiség legrégebbi írásos emlékeinek egyike. Nagyjából 3500 évesre becsülik. Korai változatuk a szakkarai piramisok falán található. A legrégebbi példánya az úgynevezett Nu-papirusz, mely i.e. 1580-ból való a fáma szerint.

halottakkonyveegyiptomban2

Szokás még emlegetni az alábbi neveken: Holtak Könyve, Kilépés a fénybe,

TÚLVILÁGI BÍRÓSÁG EGYIPTOMBAN, ÉS MÁS VALLÁSOKBAN

Egyiptomban fontos szerepet játszottak a túlvilágról alkotott képzetek. Életfilozófiájuk szerint az evilági élet a túlvilágon folytatódott, ezért nagy hangsúlyt helyeztek a holttestek mumifikálásra. Az elhunyt felett Ozirisz tartott túlvilági ítéletet más istenekkel együtt.

tulvilagibirosag2

 A Halottak Könyvének 125. fejezete írja le a lehető legrészletesebben a túlvilági ítéletet,

SZELLEMEKKEL SUTTOGÓ

Ghost Whisperer

 

A Szellemekkel suttogó egy amerikai dráma-fantasy-thriller, avagy misztikus sorozat, amelyet 2005 őszén a CBS csatorna sugárzott Jennifer Love Hewitt, David Conrad és Camryn Manheim főszereplésével. A sorozat az Egyesült Államokban péntek esténként volt látható, a magyar nézők 2007 novemberétől láthatták.

SZELLEMI ENTITÁSOK GYAKORISÁGA JELES ÜNNEPEK IDEJÉN

Mindenki megfigyelheti, hogy a kalendárium bizonyos időpontjaiban megsokasodnak a szellemi jelenségek. Nem feltétlenül kell ezeket paranormális eseményeknek tekintenünk, mert mint ahogyan rá fogok mutatni az elkövetkezőkben, itt természetes folyamatokkal állunk szemben. Nevezetesen azzal, hogy Halottak Napjakor, Karácsonykor, Húsvétkor, a napfordulókhoz, a speciális bolygó- és csillagállásokhoz kötődő ünnepek alkalmával annak lehetünk tanúi,

SZELLEMŰZŐ TÁNCOK

Az animizmusba, vagyis a lélekhitbe vetett ősi és az istenhitbe vetett későbbi vallási meggyőződések és hiedelmek szerves része a túlvilághit. A túlvilág létének posztulátuma pediglen, hogy léteznek jóindulatú és rosszindulatú, segítő és ártó szellemi entitások.

szellemuzotancok4

Hogyan lesz valakiből kísértet?

 

HARRY PRICE

A legnagyobb kísértetvadász

 

A világ leghíresebb kísértetvadásza Harry Price (1881-1948). Egész életében azon volt, hogy tudományosan és a laikus nagyközönség számára is hitelt érdemlően bebizonyítsa a szellemek és a szellemi entitások létezését. Úgy hírlik, hogy múlhatatlan fáradozásai és feljegyzései dacára nem érte el hőn áhított célját,

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP

PARAPSZICHOLÓGIA

 

A parapszichológia egy olyan irányzat, amely igyekszik az eddig megmagyarázhatatlannak, természetfelettinek vagy misztikusnak tartott jelenségeket tudományos módszerekkel megfejteni. Célja, hogy tudományos módszerekkel bizonyítsák a különös jelenségek létét és működési elveit. Magyarországon a parapszichológiai kísérletek közül a telepátiakutatás tett szert hírnévre és váltott ki elismerést.

PARAFENOMÉNEK

A parafenomének olyan látszatra szokványos személyek, akik valamilyen érzékenységüket vagy érzéküket jóval inkább kihasználják, mint a többi ember. Átlag feletti vagy az átlagostól eltérő képességeiket annak köszönhetik, hogy jobban konyítanak az érzékeken túli észlelés valamelyik típusához. A parafenomének látják a múltat vagy a jövőt, szellemeket érzékelnek, kapcsolatba lépnek a túlvilági lényekkel,