EGYIPTOM HAGYATÉKA

Aki Egyiptomot igazán meg szeretné ismerni, annak nyitottnak kell lennie az ezotéria irányába. Egyiptom egykoron valóban a mágia fellegvára volt, egy Földre szállt isteni csoda, amelyet félistenekként tisztelt és imádott lények hoztak létre a sivatag homokjából, s amihez foghatót még nem hordott a Föld a hátán.

egyiptomhagyatéka5 

MISZTÉRIUMISKOLÁK

 

Misztériumiskoláknak nevezzük azokat az ezoterikus műhelyeket és szent templomokat,

MIT JELENT, HOGY ABRAHABABRA?

Aleister Crowley A Törvény Könyvében és a The Vision of the Voice című munkájában az ősi abrakadabra varázsszót abrahadabra formában írja, ami nem véletlen. A 20. század legnagyobb mágusának tartott Crowley nem kevesebbet állít, mint hogy az abrahadabra az új eon mágikus formulája.

mitjelenthogyabrahababra4

VARÁZSLÓK NYELVE

 

ADAM KADMON

Sokan megkérdezték már tőlem, ki vagy mi az az Adam Kadmon? Egy valós személy? Egy angyal? Egy elvont alkimista fogalom? Köze van-e a vallásokhoz? Mit ért alatta voltaképpen a miszticizmus és az ezotéria?

adamkadmon1

Aki megérti Adam Kadmon jelentését, az megérti, mi az ember.

ISTEN FÉLELMETES NEVE? MIT JELENT AZ ADONAI?

Istennek, a Legfelső Lénynek sokféle nevet adtak már a vallások. Voltak, akik megszemélyesítették, akadtak, akik személytelennek tartották, egyesek tagadták, mások imádták. Ismerkedjünk meg egy héber kifejezéssel, melyet sok félreértés övez!

istenfélelmetesneve1

Az Adonáj héberül Adonai, jelentése „az Úr”. Ezt a szót akkor használják,

BELFEGOR, A FELFEDEZÉSEK HÍRNÖKE

Belfegor egy női alakban megjelenő démon. Neve a Baál egyik alakjából származik, akit a moabiták a Fegor hegyen imádtak. Belfegor a felfedezések hírnöke volt. Hol egy gyönyörű nő, hol egy szakállas, hegyes körmű szörnyetegként ábrázolják.

belfegor3

EGY KIS DÉMONOLÓGIA

 

A 20.

CSILLAGJEGYEK KÖVEI

Születési kövek


Minden kristály rokonságot mutat valamely planétával és minden planéta kapcsolatban áll a csillagjegyekkel, vagyis az állatövvel. Mivel mindenki ismeri a születésnapját – a jegyek speciális határeseteit leszámítva –, ezért az alábbi felsorolás alapján kiválaszthatja magának a legmegfelelőbb, s a leginkább hozzáillő kristályokat.

ATHAMA

Az athama egy rituális kard vagy tőr elnevezése, melyet a papnő vagy a boszorkány szokott használni mágikus szertartásokhoz. Vajon miért van szüksége a mágia beavatottjának egy rituális kardra a pálcája, a seprűje, a katlanja, a kése, a harangja, a kelyhe, a pentagramja és varázskönyvei mellett?

athama1

KARDMÁGIA

 

A kard a világias történelemben a küzdelmet,

MIRE JÓ A FAGYÖNGY?

A legtöbb amerikai filmben karácsony időszakában fagyöngyöt lógatnak az ajtók fölé. A hiedelem úgy tartja, hogy aki fagyöngy alatt ad csókot kedvesének, annak szerelme örökké tart. Valóban van ilyen különleges mágikus hatása a fagyöngynek? S ezen kívül mire jó még a fagyöngy?

mirejóafagyöngy4

SKANDINÁV LEGENDA

 

A KRISTÁLYKOPONYÁK ÜZENETE

Az utóbbi években egyre nagyobb publicitást kaptak a Kristálykoponyáknak nevezett ereklyék. Vajon milyen spirituális indítékok húzódnak meg a hirtelen jött népszerűségük, az úgynevezett Kristálykoponya-láz hátterében? Az Indiana Jones filmek eddigi utolsó epizódja keltette hullámon már túlvagyunk. Az ezoterikus világ figyelmét a Koponyákról készült könyvek nyilvánvalóan egy ideig lekötötték, de az érdeklődés mégsem csappan meg.

A MITCHELL-HEDGES-FÉLE AZ IGAZI?

A 20. század legnagyobb régészeti felfedezéseként tartják számon azt a Kristálykoponyát, amelyet Albert Mitchell-Hedges, a híres angol archeológus, 1924-ben talált Közép-Amerika dzsungelébe egy ősi maja település, Lubaantunban, a Hulló Kövek Városában. De nagy kérdés, hogy vajon eredeti Kristálykoponyát talált-e?

amitchellhedgesféleazigazi7

Az amerikai őserdők a mai napig millió titkot rejtenek.