Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

2012.12.21. – A nagy váltás megérkezett

Paradigmaváltás, világváltás, tudatváltozás, egy világ vége, de nem a világvége. Baljóslatú nap ez? Aligha. Talán csak mi tesszük azzá. Megkockáztatom, hogy mi vetítjük bele ebbe az eseménybe a tudatalattinkban tárolt félelmeinket és egymást hiszterizáló elfojtásainkat. De vajon mit jósoltak erről az ősi népek?

 

A maja kultúra idevonatkozó feljegyzései részlegesen maradtak csupán fenn. Ezekből származik az úgynevezett Hosszú Időszámítás nevű naptár.  Ez különböző körökkel, azaz ciklusokkal operál. Az ún. Nagy Kör i.e. 3114. augusztus 13-án vette kezdetét egy csillagászati eseménnyel, amelyet a „Vénusz születéseként” aposztrofáltak. (Ezt most a jelenleg hatályban lévő Gergely-naptár kronológiája szerint adtam meg.) Ebből következik, hogy a ciklusnak jól definiálható vége van, mivel előre tudták, hogy ez a periódus 5125 évig és 132 napig fog tartani. Magyarul 2012.12.21-én fog lezárulni ez a kör, amelyet a „Vénusz halálaként” határoztak meg.

Hogyan tudták a maják az őserdők mélyén megjósolni a világváltást? Nos, látnoki képességek birtokában voltak, mivel megörököltek a korábbi civilizációktól egy olyasfajta spirituális tudást, amely lehetővé tette számukra, hogy előre és hátra tudjanak látni az időben.

 

Mielőtt azonban végzetről kezdenénk el beszélni és találgatásokra ragadtatnánk el magunkat, jegyezzük meg, hogy egyes kutatók szerint a maják nem kevesebb, mint 17 időszámítási módszert alkalmaztak. Ezek közül a két legismertebb a 260 napos Tzolkin és a 365 napos Haab’. Ezen felül alkalmaztak szökőnapokat és a különféle csillagászati események alapján indokolt korrekciókat is. Így voltaképpen egy napévet hoztak létre. Összességében azt mondhatjuk, hogy a maják csillagászpapjai a gyermekek születésétől a királyok trónra lépéséig szinte mindent precízen előre meg tudtak jósolni. Táblázataikból kiderül, hogy nem csak a Nap, a Hold, a Merkúr, a Vénusz és a Mars mozgását elemezték részletesen, hanem az olyan hatalmas galaxisokét is, mint amilyen a mi Tejutunk. Így krónikáik messze túlmutattak az emberi léptékeken. Ők világosan látták az egyes fajok evolúciós korszakait és lelki fejlődési ciklusait, minekután nem lepődtek meg a világváltásokon. Azt is tudták, hogy az egyes korszakok végén rendszerint katasztrófák történnek. A mi korszakunk a föld elemhez kapcsolódik, ezért a földdel kapcsolatos megrázkódtatások sem zárhatók ki, de ezek nem egyetlen konkrét időpontra vonatkoztathatók, hanem egy időszakra érvényesek. Vagyis benne van a pakliban, hogy a következő években történni fognak olyan globális változások, amelyek a föld elemhez kapcsolódnak. Mivel ez egybevág a „globális felmelegedésnek” és klímaváltozásnak nevezett folyamattal, továbbá illeszkedik is a Föld 21. századra jósolt arculatváltozásaihoz, ezért ezek megint csak aláhúzzák a maják prognózisait.

 

Ami az egyes korszakok körforgásait illeti, a maják olyat is mondtak, hogy az istenek leszállnak majd a földre és véget vetnek az emberi civilizációnak. Az ötödik korszak hajnala – amibe éppen most lépünk át – a Naphoz kapcsolódik. De ezeket az információkat sem volna szabad spirituális tudás nélkül értelmeznünk, mert akkor vagy mitológia, vagy elutasítás lesz belőlük. Ha ugyanis mélyebben belegondolunk, akkor az istenek két helyről érkezhetnek: a világűrből, illetve az anyukák pocijából. A világűrben lévő milliárdnyi csillagrendszert benépesítő idegen civilizációk létezésének bizonyításaként is értelmezhetjük a jóslat egy részét, amelyet valljuk be, hogy az elmúlt évtizedek kutatásai már elég jól alátámasztottak. Elegendő csupán az utóbbi évek nyilvánosságra hozott ufó-aktáira utalnom az USA, Anglia és Franciaország tekintetében.

Ami az édesanyák pociját illeti, nos, ott sem ismeretlen jelenségről van szó, hiszen az istenek is lelkek, akik megszülethetnek emberi anyától. Az úgynevezett csillaggyermekek között lehetnek olyan lelkek, akik isteni minőségük dacára leszállnak a Földre. Számos szent ember (illetve lélek) inkarnálódhat ily módon újra a földre. Ez is egy jól előkészített isteni tervnek beillő folyamat.

A Nappal kapcsolatos energiák pedig nem annyira a napfolt-ciklusokra, mint amennyire az emberi tudat átalakulására vonatkozhat, amely spirituális szempontból a megvilágosodás irányába tett lépésekkel állítható párhuzamba. (Ennek a cikknek nem lehet ezúttal tárgya a Nap és az emberi tudat analógiáinak feltárása, de külön cikkekben már érintettem ezt a kérdéskört és a jövőben alkalomadtán majd vissza fogok rá térni ismét.)

 

De most vonatkoztassunk el az ősi majáktól egy picit és aki szeret borzongani, az megteheti az alábbi, 2012-höz kötődő információk okán. Amúgy természetesen ez teljességgel felesleges, mert a jóslatok nem ennyire egzaktak, bár valós folyamatokat jelölhetnek.

 

Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj, jelenkori maja szellemi vezető egy interjúban elmondta, hogy a Föld ez év december 20-án átbillen mágneses tengelyén, aminek következtében majdnem három napig el fog sötétülni az égbolt. Ez a baljóslatú prognózis szinte vérfagyasztóvá válik, amint megtudjuk, hogy a maja vezető szökőárakat, földrengéseket és vulkánkitöréseket vizionált.

Nos, akik elhitték neki, azok szerintem már csalódtak vagy kitaláltak egy jó kifogást.

 

Vannak ettől sokkal visszafogottabb és pozitívabb jóslatok is, amelyek a szív és az elme energiáinak egyfajta átalakulásáról és egyesüléséről adnak hírt, s nem apokalipszisként, hanem egy szellemi felemelkedés nyitányaként tekintenek 2012 végére.

 

A hindu, a zsidó és a tibeti naptárak is kitüntetett helyen említik ezt az évet, de egyik sem akarja – legalábbis nem egy csapásra – elpusztítani a világot.

 

A maorik szerint a föld és az ég istene fog visszatérni, s elpusztítja őket. De hogy ez az esemény mikor fog bekövetkezni, arra csak találgatások vannak. Másfelől, nem elhanyagolható körülmény, hogy nem minden ember ősatyja és ősanyja a maori ősisten-pár.

 

Az egyik szeneka indián bölcs egy 25 éves megtisztulási időszakról beszélt még a 20. század első felében! Elmondta, hogy ez az időszak 1987-ben fogja kezdetét venni, ergo 2012-ben kell lezáródnia. A megtisztulás nem a tökéletes tisztaságot, hanem a rezgések gyökeres megváltozását jelenthetik.

 

A cseroki (cherokee) naptár szerint a Gém-korszak földrengésekkel fog majd lezáródni. Ennek időpontjául 2012. december 18-át találjuk. Egy másik cseroki író arról tesz említést, hogy a sötétségből a fénybe történő átmeneti periódus 2012-ben fog lezáródni, amely elhozza a Föld várva várt újjászületését. A gond csak az, hogy a materialista emberek újjászületés fogalma és a Biblián nevelkedett hívők elképzelései valami azonnali és drámai transzformációt sejtetnek, holott a spirituális változások inkább az egyéni és a regionális szinteken várhatóak a jelek szerint, semmint azonnal globálisan.

 

Vannak olyan indián törzsi tanítók, akik kifejezetten pozitív jövőképet tárnak tanítványaik elé 2012-re és a későbbi korszakra vonatkozóan. Ők szinte kivétel nélkül az „Aranykor” eljövetelét hirdetik.

A puebló indiánok szerint az Ötödik Világ első napja 2012. december 23-a. Addig még eldőlhet, hogy az emberiség melyik utat választja: a hamisság vagy az igazság ösvényét. Utóbbi az Aranykorba vezeti el az emberiséget. Elképzelhető, hogy ez az Aranykor megfeleltethető egy új Nap-korszaknak?

Az inka Q’ero papi rend tagjai szerint az idő 2012-ig egyre csak gyorsulni fog, majd hirtelen 2012 végén betoppanunk az Aranykorba. 

 

A hopi indiánok is a ciklikus világváltások teóriáját vallják, de náluk nem találunk ennyire egzakt célzást 2012-re.

 

A kecsua indián bölcsek jövendölése arról szól, hogy az inka naptár 2013-ban fog véget érni. Ehhez egy csillagászati eseményt is kapcsolnak, nevezetesen, egy aszteroidát várnak, amely az emberiség kipusztulásával fenyegethet. Mégis van mentsvár, ugyanis a kecsuák szerint, aki megszabadul az egós kötöttségeitől, annak lesz módja spirituális megoldást találni a megmenekülésre.

 

A 2012-es világvége-sorozat hosszasan folytatható lenne: ősi és modern, törzsi és civilizált, spirituális és tudományos elméletek, feltételezett összeesküvések, napfolt-ciklusok, vallási jóslatok, csillagászati és kozmikus együttállások, kristálykoponyák és számos teória hozható összefüggésbe 2012-vel.

A személyes véleményem szerint elindul egy új korszak és 2013. január 1-én ott folytatjuk, ahol 2012. december 31-én abbahagytuk. Csupán egy dolgot kell majd felfedeznünk, hogy megváltoztak a játékszabályok a világban. De ez a tantusz csak lassan fog leesni az emberiségnek.

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..