Titokzatos hangok

Szinte minden ember életében adódik olyan pillanat, amikor egy titokzatos hang szólal meg a fejében és súg valamit. Ilyenkor az ember rendszerint nem teketóriázik, hanem cselekszik. Később pedig megdöbbenve tapasztalja, hogy ez a hang megmentette az életét vagy valamilyen természetfeletti csodában részesítette.

 

Vannak írók és zeneszerzők,

Kopernikusz és az ő fordulata

Minden forradalmi változás szembetalálkozik a fennálló ideológiák ellenállásával, úgyszólván beléjük ütközik. Sokan felháborodnak azon, hogy ha valaki megkérdőjelezi a bebetonozott eszméket. Holott aki gondolkodik, az nem tesz mást, mint korlátokat és tabukat döntöget le, előbb a sajátjait, azután – ha marad még ereje – másokét is. A kopernikuszi fordulat jó példa erre és sok minden másra is.

A magyar nép ősi vallásának újraírása

A történelemkönyveinkből hiányzik a valódi magyar őskor és ókor. Eddig nem volt szabad olyan szavakat kiejtenünk, mint szakrális fejedelemség vagy királyság, esetleg magyar szentírás, vagy a magyar nyelv magasrendűsége. Miért? Talán mert ez visszavezetne a magyarság eredetéhez, ami pedig világossá tenné, hogy kik vagyunk és miért élünk ezen a planétán.

Hová tűnt a magyarság őstörténete?

Történelmünket tanulmányozva két alapvető jelenséggel kerül szembe minden magyar ember. Egyfelől olyan érzése van az embernek, mintha a földkerekség egyik legősibb, legspirituálisabb és legígéretesebb jövőjével rendelkező népével ismerkedne meg, másfelől pedig azt tapasztalja, hogy ezt a magyar emberek viselkedése, életstílusa és életminősége nem tükrözi vissza. Vajon miért?

 

A jelen az én filozófiám szerint a múlt eredményeképpen születik a fizikai síkon,

Az ember és a gépek (v)iszonya, avagy ki van kiért?

Átveheti egy gép egy ember irányítását akár csak részlegesen is a jövőben? Mennyire intelligensek a gépek? Tudnak-e gondolkodni? Milyen reális veszélyeik vannak a gépesített életvitelnek? Meddig tarthatjuk meg a képzeletünk és kreativitásunk nyújtotta előnyünket a gépekkel szemben?

 

A gépek nyújtotta technológiáknak nem csak olyan előnyeik vannak,

Emberi mérgeink – élet az élet ellen

Nem az olyan hasznos gyógyszerekről lesz szó, mint a védőoltások vagy az antiszériumok, hanem az emberi testet valóban károsító és mérgező szerekről, mint amilyenek például a drogok, illetve a kábítószerek. Majdnem minden gyógyszer lehet méreg, ha túladagolják. A mérgező hatású szerek mellékhatásai és a velük való visszaélések azonban égető problémákat eredményeznek társadalmunkban.

Globális feladatok

Ma már inkább hátrány, mint előny, hogy ha kiragadunk egyet a globális változásokból és az megpróbáljuk a többitől elszigetelten kezelni és kiértékelni. Minthogy minden mindennel összefügg, képeznünk kell magunkat, hogy a maguk valóságában lássuk a kifejlődő világméretű problémákat. Azonban, a válság nem a Földön, hanem a fejünkben létezik!

 

A változás magyar látszata

Változik-e a dolgok lényege társadalmunkban? Valóban van-e számottevő és kiértékelhető változás az életünkben vagy csak a változás látszata? Érdekében áll-e a mindenkori hatalomnak a változás? Ha nem, miért nem? Miért hitetjük el magunkkal, hogy az „új” feltétlenül jobb is? Az elégedetlenség kultúrátlanságáig fajulnak a dolgaink?

 

A Nap Műve – az analógiák útján

Újfajta gondolkodásmód és világkép van kibontakozóban. Ez az analógiák világa. Mind a tudományokat, mind a vallásokat, mind a spiritualitást az analógiák fogják előrevinni. De vajon mit takarnak? Miben rejlik az értékük? Milyen kapcsolatban állnak az eddigi tanulmányainkkal és paradigmáinkkal? Hogyan sajátíthatjuk el az analógiákban való életlátás művészetét?

Az analógiák feltárása talán úgy érthető meg a legnyilvánvalóbban,

Útravalók 2012-re

Megfigyelésem szerint sok magyar embereknek nincs reális-énképe. Annál inkább rendelkeznek rögeszmékkel, negatív szokásokkal és tudattalan beidegződésekkel. Ezek a rögeszmék rendre hadakozásra buzdítják az embert. Hasznuk igazából nincs, mert hol önzővé, hol félénkké teszik az embert és minduntalan gazdagítják az egót.

Úgy vélem, hogy a cél minden ember esetében a léleknek egyetemes célja.