Misztikus hangok az éterből

Az utóbbi időszakban egyre több videó és természetesen hír szól olyan megmagyarázhatatlan eredetű hangokról, amelyek olykor még szabad füllel is érzékelhetőek a nagyvárosok forgatagában. Magyarország sem kivétel e rejtély alól! A világ minden tájáról jelentettek hasonló eseteket, amelyek hangzásra lehetnek mély vagy fémes csengésűek, azonban közös jellemzőjük, hogy forrásaikat eddig még nem sikerült beazonosítani és sokszor a csalás sem ad kielégítő magyarázatot az enigmájukra.

Megismerhetők-e a világegyetem titkai?

Ezt a kérdést sokan fel sem teszik maguknak, holott egy alapvető dilemmáról szól. Vajon megismerhető-e a világ? Vagy a végső valóság feltárása eleve lehetetlen vállalkozás? Van-e a tudománynak válasza arra, hogy hogyan keletkezett az élet? Mennyiben lehet és szabad a „véletlenre” alapozni egy lételméleti modellt? Muszáj a tudománynak és a többi megismerési módnak hiteltelenítenie egymást,

Titokzatos kőtornyok – a nuraghék

Szardínia különleges építményei a nuraghék, melyek egy nagyrészt ismeretlen civilizáció emlékei a megalitikus korból. A nuraghék csonkolt, kúpalakú, koncentrikus köröket formázó erődítmények, amelyeket hatalmas bazalt és gránit kövek egymásra helyezésével építettek. Készítésükhöz kötőanyagot nem használtak, tetejüket a görög építészetből ismert kör alaprajzú templom, a tholosz kupolájával fedték be. Ma a Világörökség részét képezik,

Pszichikus műtétek és a hit határai

A pszichikus vagy pszichikai műtétnek olyan emberi operációt nevezünk, amelyet médium által hajtanak végre. De hogyan is működik ez? Valóban képes meggyógyítani egy csodadoktor az embert? Milyen kapcsolatban van egymással a lélek és a vegetatív idegrendszer? Az önszuggesztión kívül elképzelhető-e bárminemű öngyógyítás? Milyen szerep jut az érzelmeknek és a világképnek az emberi elmében és lélekben?

Geopatikus stressz

Minden emberre egész életében záporoznak a sugárzások. Másodpercenként milliónyi részecske halad át testünkön, s akkor még nem beszéltünk az energiamezőnkről és a többi dimenzióról. Energiaáramlásunkra nagymértékben hatnak a földsugárzások, amelyek befolyásolják a tudat- és hangulatállapotunkat, az egészségi állapotunkat, a szellemi kapacitásunkat és a lelki békénket. Ezek közül a legerősebb negatív hatással bíró

Ahimsa – Élj erőszak nélkül!

A 21. század nyugati kultúrájának, helyesebben kulturálatlanságának perspektívájából a nem-ártás (ahimsa) elve kissé utópisztikusnak tűnhet. De nem szabad beletörődnünk az agresszióban, az erőszakosságba, az ártás fékevesztett pusztításába, mely életünkre ránehezedik. Szabad másnak lennünk, lehet pozitív magatartásmintákat választanunk! Ezúttal arra keresem a választ, hogy megteremthető-e a belső béke külső béke nélkül?

A bőrlátás képessége

A bőrlátás (dermo-optical perception, DOP) a szemek használata nélkül történő „látás” képessége. A szkeptikusok szerint nem több, mint olcsó bűvész trükk, a parapszichológusok vallják, hogy egy érzékszerv, amely vagy elcsökevényesedett vagy csak keveseknél fejlődött ki teljesen. Vajon csalással van dolgunk, vagy tényleg létezik ez a képesség? Ha igen, akkor pedig hogyan működik?

Isten apokalipszise – Beavatkozás a világ rendjébe

A kérdést úgy is feltehetnénk, hogy van-e értelme a halálnak, a tömegmészárlásoknak, a háborúknak, a természeti katasztrófáknak, a népirtásoknak és hasonlók. Másként pedig úgy fogalmazhatnánk, hogy az isteni etikába belefér-e, és ha igen, akkor hogyan az elkerülhetetlen pusztulás realitása a jövőben? Hidd el, hogy előbb-utóbb minden embert izgatni fog ez a kérdés.

Jézus: zsidó, keresztény vagy megvilágosodott mester?

Ezek az információk is olyanok, amelyekhez hasonlókkal lehet ugyan találkozni, de külön bejáratú, egyedi eszmerendszert takarnak. Mivel sokan sokfélét állítottak már, úgy vélem, nem árt az egyik saját spirituális puzzle-darabunkat is bemutatni. A 21. századi világfolyamatokat úgy tekinthetjük, mint egy színdarabnak a krisztusi tervet követő újabb felvonását. Így több eseménynek a gyökereit vagy elágazásait 2000 évvel ezelőtt kell keresnünk.

A saját szimbólum ismerete és használata

Tudtad, hogy a lelkednek is van szimbóluma? Hiszed, hogy előző életeidből hoztál magaddal olyan emlékeket, amelyekhez hozzáférhetsz, ha a megfelelő kulcsok birtokába kerülsz? Kíváncsi vagy, hogyan indulhatsz el egy olyan gyakorlati úton, amely a saját isteni Énedhez vezet el, akinek a bölcsességéhez és isteni képességeihez rajtad kívül senki más nem férhet hozzá?