Spirituális fókuszban az Olimpia

Hamarosan kezdetüket veszik a XXX. Nyári Olimpiai Játékok. De egyesek szakértők, többek között David Icke szerint is, ezt a rangos eseményt egy Globális Összeesküvés saját ördögi céljainak megfelelően kívánja felhasználni. Ismerkedjünk meg az angol író okfejtésével és döntsük el, hogy egyetértünk-e vele, vagy sem!

 

A londoni olimpiai játékok megnyitó

A szüntelen megújulás

A mai világban és társadalomban sokan sérülnek meg lelki és szellemi szinteken egyaránt. Egy idő után pedig olyan sok sérelem és fájdalom telepszik az emberre, hogy egy idő után már nem tudja levetkőzni a múlt nyomait. Végül ez oda vezet, hogy az ember képtelen lesz megújulni, így öregedésnek indul és hátralévő idejét már a lelki sebeivel kénytelen leélni.

Elvárom, vagy nem várom el?

A tiszta szándék a meglátásom szerint egy nagyon kényes kérdés, mert észrevettem, hogy sokszor az emberek elhitetik magukkal, hogy ők milyen fantasztikusan tiszták. Ez később sémává alakulhat a személyiségükben, s kifejezetten álságossá és öntévesztővé formálhatja át a személyiségüket. Az elvárásokról szeretnék pár mondatban értekezni ezúttal.

 

A repülő szerzetes

Számomra mindig megkapó, amikor a vallás emberei művelnek természetfeletti csodákat, amikor egyszerű szerzetesek használnak olyan képességeket, melyek csak a szentek sajátjai, ellenben az egyház főméltóságai – ki tudja, miért – ezeket a varázslatos adottságokat, égi adományokat „nem kapják meg”. Ismerkedjünk meg egy levitáló szerzetes történetével és magával a levitáció

Valóságot teremteni annyi, mint manipulálni?

Kényes kérdést feszegetek ezúttal is: vajon a fakírok, az eltérítettek és az auralátók mennyiben képesek a valóságot manipulálni? Mennyi a valóság abból, amit egy parafenomén a mutatványai során a közönség elé tár, vagy egy eltérített személy hipnózisban elmond, avagy egy auralátó érzékelni vél?

 

A hipnózist mint módszert és az ahhoz hasonlatos egyéb szuggeráló

A hipnózis kulisszatitkai

A hipnotizőrök előadásának csúcspontja, amikor egy önként jelentkező testét szuggesztió segítségével olyannyira merevvé teszik, hogy utána az illetőt két szék támlájára lehet fektetni úgy, hogy az alany csak a fejénél és a lábfejénél érintkezik a székek támláival. Erről és sok mágikus esetről szól ez az eszmefuttatás.

 

Baalbek csodavilága

Az ókori világ egyik legimpozánsabb temploma Libabonban található, a Bekaa-síkság egyik kiszögellésén, 1170 méter magasságban. Baalbek eredetileg Héliopolisz volt, vagyis a Nap Városa. Már az ősidőktől fogva kiemelkedő szakrális központnak számított. De vajon tudjuk, hogy miért? Mi kölcsönözte a titokzatos erőt éppen ennek a szakrális központnak?

 

Azonosítatlan elméletek, furcsa tagadások

Csaknem minden ember komolyan elgondolkozik élete folyamán azon a nagy kérdésen, hogy mi van akkor, ha a galaxisok milliói között milliárdnyi fejlett és értelemszerűen földön kívüli civilizáció létezik és virágzik. Mivel Isten, a Teremtő Tudat, minden szinten teremtett – lásd a mikroszkopikus világokat –, könnyen hihető, sőt logikus feltételezés,

Miért (ne) tanuljunk?

Mi a tanulás? Hol éri meg nekünk, hogy folyamatosan tanuljunk? Pláne, egész életünkön át? Milyen félreértések adódnak manapság a tanulás körül? Hányféleképpen sajátíthatunk el valamit? Mitől függ, hogy maradandó, vagy csak múló emlék lesz egy információ? Melyek a mai oktatási módszertan hibái? Gondolatkísérletek a tanulási nehézségek kezelésére.

 

A kundalíni energia szerepe

Amennyi szellemi irányzat, annyiféle magyarázat adódik arra a gyakori kérdésre, hogy mi a kundalíni energia. Vizsgáljuk meg, hogy miért tölt be központi szerepet a megvilágosodás folyamatában a kundalíni erő! Mit jelképez, hogyan hat és miként fejleszthető a kundalíni?

 

A kundalíni energia fogalmával elsősorban a hindu jógarendszerek tanításaiban találkozhatunk.