Hitler természetfeletti élményei

Médium volt-e Hitler? Mikor szólalt meg benne először a misztikus „belső hang”? Mire szólította fel a szellemvilág a német káplárt? Milyen jövőképet közölt a Thule Társaság egyik legjobb médiuma Hitler pályafutásáról? Megvalósult-e a Führer okkult küldetése?

 

A náci okkultista társaságok,

Jézus, Betániai Mária és Mária Magdolna kapcsolata

Miért jelent fenyegetést Mária Magdolna személye a római egyház számára? Melyik Mária kente fel Jézust? Egyáltalán mit jelent ez a felkenés? Miben mondanak ellent egymásnak az evangéliumok? Mely egyházi dogmákat döntötték meg a kutatók az elmúlt években?

 

Nem az első alkalom,

Jézus, a „betániai ifjú” és Betániai Mária esete tabuk nélkül

Dr. Morton Smith bukkant rá Márk titkos evangéliumának nyomaira, amelyekből néhány meglehetősen kompromittáló részt citálunk ide. Mindkettő valami merőben újat árul el Jézusról és egyúttal meg is magyarázza, miért kellett őket cenzúrázni. A többi részlet majd menet közben mutatkozik meg.

 

A Bibliából kimaradt,

Jézus és a szexus

A mára haláltusáját vívó egyház fennállása során gyakran használta az őszinteség, a megbocsátás, a tisztesség, a béke, a szeretet, a jóság frázisai mellett a tisztaság szlogenjét is. Nem lennék meglepve, ha e „bűnei” miatt roskadozó egyházi intézmény egyik utolsó kegyelemdöfését Jézus szexualitásával kapcsolatos tények napvilágra hozatala adná meg.

Sacsayhuaman erődje – emberkéz alkotta gigantikus csoda?

Ezt a rejtélyes inka várat állítólag harmincezer munkás hetven év alatt építette fel, de egy krónikás sem ad kielégítő magyarázatot arra, hogy milyen módszerrel, milyen technológiával emelték helyükre az irdatlan tömegű köveket. Fedezzük fel az inka világ egyik csodáját és illesszük bele a történelmi rejtélyek sorába, rátapintva a nyilvánvaló párhuzamokra a többi hasonló kultúrával.

Egy városi legenda: A stoppos

Ez a rövid történet egy tipikusnak és átlagosnak mondható városi legenda. A sztori már-már annyira hétköznapi, hogy akár még megtörtént alapesete is lehetne. Bizonyos esetekben nem az intelmek, hanem az egyszerűnek tűnő, a félelemmel és a borzongással való azonosulás a legjobb tanító és útmutató az életben.

 

Kiropraktika – ízületi fájdalom nélkül, egészségesen élni

Mit takar ez a módszer? Hol helyezkedik el és hogyan egyeztethető össze a kiropraktika a nyugati ember egészségmegőrző módszereivel? Miben tér el a csontkovácsolástól? Kinek és milyen esetekben javasolható?

 

Az Egyesült Államokban már évek óta tudományként tekintenek a kiropraktikára, amelyből akár még doktori fokozatot is lehet szerezni,

Asztrológia – 2013. nyolcadik hete

Ezen a héten nem túl sok látványos változás történik az égbolton: a Nap jegyet vált és belép a Halak csillagképbe, illetve a Nap együtt fog állni a Neptunusszal. Azonban, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Sorsnak mindig megvan a maga stratégiája és a kulisszák mögött folyamatosan zajlanak az események.

Mária Magdolna az istennő

Ismerkedjünk meg Mária Magdolna eddig rejtett oldalával. Valóban beavatott és az „apostolok apostola”volt? Eretnekség lenne azt állítani, hogy Magdolna örökölte Jézus hagyatékát, s nem Péter? Az alábbi információk mélyen gondolkodóba ejtik az embert, s új színt visznek Jézus rejtett életébe.

 

Mária Magdolna,

Mária Magdaléna, a szent nőiség és a gnoszticizmus

Már kiderítették, hogy Jézusnak voltak női tanítványai. Vajon miért hanyagoljuk el ezt a körülményt? Miért érezhetően hím-soviniszta a négy kanonizált evangélium? Lehetett-e a szeretett tanítvány Mária Magdolna? Simon Péter helyett Magdolna volna a Megváltó jogos örököse? Mit árul el a nőiségről a kánon és mit az apokrif irodalom?