30 Albert Einstein idézet, amely ki fogja tágítani a tudatodat

Albert Einstein egy olyan elméleti fizikus volt, aki nagy befolyást gyakorolt a tudományra, miután kifejlesztette az általános és a speciális relativitás-elméletet. Miután 1921-ben Nobel-díjat kapott, Einstein a tudománytörténetet leginkább befolyásoló személyek közé írta be magát.

De nem csupán tudományos eredményeiről volt híres, hanem szellemességéről, sejtéseiről és életfilozófiájáról is.

Igaz történetek – Egy anyuka bölcsessége

Hazafelé menet a vonaton velem szemben helyet foglalt egy anyuka és kisfia. A kisfiú hat éves forma lehetett és nem lehetett nem észrevenni, hogy problémás (nem átlagos gyermekeknek fenntartott intézményben tanították). Sajnos, én éppen olvastam volna, de a kisfiú folyton beszélt, a hanglejtése minden egyes mondatnál ugyanaz volt és egyáltalán nem lehetett érteni,

Énoch, a Beavató, Isten özönvízének beharangozója

A szabadkőműves Iore szerint Énoch volt az írás feltalálója: „Ő tanította meg az emberiséget az építészet művészetére”, s az özönvíz előtt „félve attól, hogy a valódi titkok örökre eltűnnek – megelőzvén ennek bekövetkezését – egy fehér hibátlan porfír kőbe vésve rejtette el a nagy Titkot a Föld méhében…” – írja a Royal Masonic Cyclopaedia.

Homunculus: A nagyhatalmú parányi emberkék alkímiai létrehozása

Bár a tudomány nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt évszázadban, továbbra is számos etikai problémát kell felvetnie a tudományos társadalomnak. Az egyik ilyen a mesterség élet teremtése. Egyesek számára ez a tudomány ismereteinek a logikus fejlődése; míg mások számára ez egy olyan birodalom, ahová nem volna szabad az embereknek beóvakodniuk.

Ősi földönkívüliek terve: Vajon a kis szürkék és a hibrid lények jelen voltak-e az írott történelem előtti Egyiptomban?

Vajon egykoron, a távoli múltban jelen voltak a Szürkék és a hibridek az ősi Egyiptomban? Vajon a Szürkéket egy régóta eltűnt nagyon fejlett földönkívüli civilizáció hozta létre?

Létezett egyszer egy olyan titkos terv, amely szerint bizonyos emberi fajokat hoznak létre a biorobot szürke idegenek genetikai beavatkozás révén?

Az érdekes ősi Takenouchi dokumentumok feltárják az emberiség földönkívüli eredetét

Az érdekes Takenouchi dokumentumok nem csupán az emberi nem földönkívüli eredetének titkát leplezik le, hanem Atlantisz történetét és Jézus sírjának helyszínét is. Kétségtelen, hogy ez a rendkívüli dokumentumsorozat újraírhatná az egész történelmünket.

 

A Takenouchi dokumentumokat Takenouchino Matori (Hegurimo Matori) ültette át a modern japán Kana írásjegyeire,