Lélegzetelállító képek tárják elénk az éjszakai égboltot a maga roppant méretű égi csodáival

Ezek valóban fantasztikus képek! Bámultad már valaha az eget azon tűnődve, hogy milyen volna, ha az égbolt csodái közelebb volnának a Földhöz? Bizonyára az éjszakai égbolt egészen másmilyenként festene.

 

A Roscosmos nevű orosz űrügynökség belevágott ebbe a kitalált kísérletbe és egy sor olyan szimulációt készített,

Három világkorszak története és azok jelentősége a jövő szempontjából

Ez a cikkecske egy érdekes kis eszmefuttatás a világ sorsáról: múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

 

Három világkorszakot különböztethetünk meg: „Ily módon azt a világot, ami annak idején volt, s amit elárasztott a víz és elpusztult, majd azt, amelyik jelenleg létezik, s lényegében arra ítéltetett,

Feltűnő hasonlóság van a világ szerte megtalálható ősi dolmenek között

Ezek az ősi dolmenek újabb nagyszerű példái az ősi egyetemes gondolkodásnak

Nyilvánvalónak tűnik, hogy az ősi tradíciók ugyanazok voltak eme kultúrák között feszülő hatalmas távolság dacára.

 

Hadd emlékeztessünk arra, hogy a dolmenek építői kapcsolatban álltak egymással. Érdekes nemde?

 

A Teremtőnk egy kozmikus számítógépprogram – állítja a NASA egyik űrközpontjának tudósa

Vajon mi csupán egy számítógépes szimuláció vagyunk? Ki vagy mi a Teremtő? Egyre több tudós teszi komolyan megfontolás tárgyává, hogy esetleg egy mátrixban élünk. Azt állítják, hogy a bizonyíték itt lehet körülöttünk.

 

2.1

 

Rich Terrell,

A szkarabeusz titkai – az emberi történelem ősi szent szimbóluma

A bogarak formájában megtalálható díszítőelemek a késő paleolitikum korszakától (10 000 – 20 000 évvel ezelőtti időktől) ismeretesek. Mindazonáltal, sokkal korábbról, mint az egyiptomi civilizáció, éppen ezért nehéz pontosan meghatározni, hogy az emberek pontosan miféle jelentést társítottak a bogár-ornamentikához.

 

A szkarabeusz egyike a legrégebbi és legelterjedtebb ókori egyiptomi szimbólumoknak.

A legendák arról számolnak be, hogy rejtélyes nők építették Portugália megalitjait

A történelem előtti európaiak legendákat zengtek a dolmeneknek és cromlecheknek nevezett európai kősírok hatalmas, rejtélyes női készítőiről. Egyfelől azt beszélték róluk, hogy gazdagságot és termékenységet adományoztak az embereknek, valamint olyan fantasztikus ajándékokat, mint a sörfőzés és a gazdálkodás; s viszonzásul csupán egy kis tejet kértek. Másfelől, bikákkal őrzött mérges kígyókként festik le őket,

Vajon a babiloni Óannész halisten a bolíviai Tiahuanacuval tartotta a kapcsolatot?

Puszta véletlen műve volna, hogy El Fraile halisten, aki a Kalasasaya templom belsejében áll, a világ abszolút másik oldalán is megtalálható? Elképzelhető, hogy a babiloni Ónannész isten évezredekkel ezelőtt átkelt a tengereken és látogatást tett Bolíviába?

 

Kalasasaya temploma (Tiwanaku,

A sumér királylista és Etana király űrutazása

A sumér irodalom egyik legfantasztikusabb ősi dokumentuma nem más, mint a sumér királylista, amely a Kr.e. 3. évezred végén keletkezett (minden valószínűség szerint Ur harmadik dinasztiája idején).

 

Zecharia Sitchin szerint, a sumér királylisták leírják az Anunnakik első telepeseit a Földön, valamint felsorolják az első Anunnaki vezetők királyságait a Vízözönt megelőző korszakban.

A NASA egyik tudósa azt állítja, hogy egy földönkívüliek által tervezett hologramban élünk

Még mondja valaki, hogy nincsenek széles látókörű tudósok a NASA-nál! A NASA egyik tudósa feltételezi, hogy fejlett idegen fajok által teremtett hologram belsejében élünk.

Mi van akkor, ha mindent, amit eddig valaha is tettünk vagy tenni fogunk, egyszerűen egy fejlett számítógépes kód terméke? Lehet, hogy valamennyi kapcsolat,