A turáni átok ideje lejárt!

Sokan a mitológia ködös és varázslatos világába utalják a turáni átok témáját. Tegyék, ha ahhoz tartja kedvük! Én azonban nem így tapasztalom, ha a múltunkra visszatekintek. Szerintem van abban valami, amit ez a mágikus aktus megfogalmaz.

 

Először vegyük sorra, kik milyen bűn elkövetésével vádolják valamelyik felmenőnket a turáni átok kapcsán!

A magyarság a bolygó gyöke

Én a következőt állítom: „A magyarság a Föld egyik ősnépe és a mai emberiség jelenkori helyzetének megértése és helyes kiértékelése elképzelhetetlen a magyarság spirituális múltjának valódi feltárása nélkül, mely múlt nem a Földön vette kezdetét.”

 

Az őstörténet-kutatás még csak gyerekcipőben jár, mondhatnók, totyog.

A hátráltató karma oldása

Évek hosszú sora folyamán sokszor szembesültem azzal, hogy sok ember követi el ugyanazokat a hibákat: felidéz magában egy-egy negatív kimenetelű eseményt és ritkábban egymagában, gyakrabban beszélgetőpartnereivel azokon lamentál és siránkozik. Picit olyan ez, mint amikor az orvosi váróban egymásnak pletykálják el az emberek a bajaikat.

 

Reziliencia és adaptív megküzdés

A Száraz György-féle személyiség-fejlesztés egyik alapelve az a képesség, amivel a pszichológiában rezilienciaként találkozunk. E nélkül egyik ember sem képes énképét a helyes irányba terelni. Sőt, ami azt illeti, e képesség hiánya olyan súlyos károkat okozhat a személyiségünk több rétegében is, amely a 2016-os marsikus hatásokhoz hasonló életszakaszokban teljesen szétzúzzák és elpusztítják az emberi természet jóságát és finomságát,

Megkövesedett hiedelmeink és a halál utáni életbe vetett hit

Amióta ember él e bolygón, azóta életének legmisztikusabb kérdése a halál előtti és utáni lét. Mivel térben és időben távoli kultúrákat egyaránt foglalkoztatott e kérdéskör, ezért örökérvényűnek számít. A halál nem csupán egy biológiai jelenség, hanem sokkal több annál. Jól sejtette, helyesen érezte ezt a kezdet embere is, mivel ösztönei azt súgták neki,

Lemuria és a magyarság kapcsolata

Észbontó és a fantázia határát meghaladó elméletektől nem éppen mentes a magyar őstörténet-kutatás. Ennek okát én abban látom, hogy mindenki a maga módján igyekszik szintetizálni a fellelhető és megkaparintható kultúrkincseket, történelmi dokumentumokat, régészeti leleteket, nyelvemlékeket stb., s ebből von le olykor olyan meglehetősen messzemenő következtetéseket, hogy azzal már valósággal kivívja a tudományos világ ellenszenvét is,

Istennek terve van veled! Érdekel?

Van egy olyan életkor, amely alatt tudomásunkra sem jut, hogy nem csak körülöttünk forog a világ. Ilyenkor elkényeztetett porontyok, vagy épp elhanyagolt, mellőzött gyermekek, később túlképzett vagy együgyű felnőttek, túlbuzgó vallásgyakorlók és térítők, politikailag elvakult párttagok, dogmatikus diplomás elmék stb. vagyunk. Ez csupán néhány kiragadott példa arra, hogy mindenki a saját középpontja körül kering,

Honnan ismerhetjük fel Ármány (a Gonosz) befolyását?

Manapság egyre többen esnek áldozatul a sötét erőknek. Kit a szerettein keresztül, kit a baráti társaságán át, kit a kollégái által, kit egy szépségszalonban környékez meg és fon körbe a machinációkból szőtt hálójával Ármány finoman, szinte észrevétlenül. Sajnos, egyre nagyobb sikerrel!

Vajon mit kezdhetünk ezzel a helyzettel?