A felső Énnel való kapcsolat erősítésének szertartása

A napvallás célja egy mondatban is összefoglalható: A felső Éneddel való folyamatos kapcsolat. Ez első pillantásra talán túlzó leegyszerűsítésnek tűnhet, holott ha mélyebben belegondolunk, akkor egyáltalán nem az. Ez egy életterv, amely személyes hitből és belső megtapasztalások sorozatából áll. Elérni pedig éppen annyira könnyű vagy nehéz, amennyire mi magunk annak gondoljuk.

A LIDAR több mint 60 000 olyan ősi maja építményt tárt fel, amit eddig az áthatolhatatlan őserdő rejtett

A Tulane Egyetem kutatói ókori városok tucatjainak a felfedezését dokumentálták Guatemala északi részén a dzsungelen keresztülhatoló LIDAR (lézer alapú távérzékelés) technológia segítségével.

„A maják által végzett elképesztő mennyiségű földmunkák: teraszok, öntözőcsatornák, víztározók, erődök és töltésutak tárultak fel teljes egészében, korábban elképzelhetetlen léptékben vidék szerte.” – közölte egy sajtóközleményben Estrada-Belli,

Vízköpők – Ősi, rejtélyes és félelmetes, bajelhárító lények

A vízköpőket sokféle rémisztő arccal ábrázolják. A középkori templomok tornyairól és tetőiről vigyorognak és tekintenek le ránk rosszindulatúan. Évszázadokon keresztül ott álltak, hogy elriasszák a gonoszt. Nem csupán a Brit-szigetek, hanem Írország és sok más európai ország hatalmas katedrálisainak és templomainak dekorációi. A hagyomány úgy tartja, hogy a vízköpőket a középkor folyamán készítették.

Kopernikusz betiltott könyve – 1616. március 5.

Nikolausz Kopernikusz (1473-1543) lengyel csillagász valóságos tudományos forradalmat indított el. Olyan zseniális elmékkel együtt, mint amilyen Galilei, Kepler és Newton, egy olyan új világkép alapjait fektette le, amely szúrta a korabeli egyház szemét. A méltán elhíresült heliocentrikus világkép szerint a Nap körül kering a Föld és a többi bolygó,

Az egyensúly meghívásának szere (pálos szertartás)

A pálos filozófia szellemi atyjának thébai Remete Szent Pált tekinti. A pálos atyák (a fehér barátok) ő nyomdokait követve az égi vagy angyali síkokon tanult elveket szerették volna megvalósítani itt, a Földön. A pálosok olyan üzeneteket és iránymutatásokat kaptak, amelyek segítségével a magyarság sorsát és karmáját tudták jobbítani. Hogyan?

Aszketizmus vallásokon át: Sok ember gyakorolja a világvallásokban

Az aszketizmus a világi örömöktől való önként vállalt tartózkodás által jellemezhető életforma. Gyakran kapcsolódik a valláshoz és a spiritualitáshoz, s gyakorlói általában szellemi célokat tűznek ki maguk elé. Ezt az életformát bizonyos fokig a különféle nagy világvallások hívei is követik, így például a buddhizmus, a hinduizmus, a kereszténység és az iszlám hívei.

Galileo Galilei elveszettnek hitt levele feltárja, hogy a bolondját járatta az inkvizícióval és függetlenné tette a tudományt a vallástól

A régóta elveszettnek hitt hétoldalas levelet Galileo Galilei írta egyik barátjának 1613. december 21-én. G. G. monogramokkal írta alá. Ez a fontos történelmi dokumentum nyújtja az egyházi hatóságokkal folytatott tudományos csatározásának a legfajsúlyosabb bizonyítékát.

A magyarság fényterének megnyitása

Minden embernek van aurája, ami egy terebélyes energiamező bennünk és körülöttünk. Ennek a fényruhának számos misztikus funkciója van, amiről sem a könyvek, sem a téma szakértői nem igazán tesznek említést. Most egy ilyenről lesz szó.