A spirituális megfiatalodás szertartása

Az emberben egész élete folyamán különféle szinteken belső harcok dúlnak. Minden ember akarva-akaratlanul, de küzdelmet folytat önmagával valamiért (például a túlélésért, az egészségéért), illetve a benne zajló folyamatok egymással. Általános tendencia, hogy az élelmiszerek, a víz és az életmóddal együtt járó egyéb tényezők sokasága végeredményben csökkentik az emberi energiamező,

Egyiptom első fáraója, aki egyesítette Egyiptomot

Ahogyan Romulus és Remus megalapította Rómát és ezzel a római civilizációt, úgy az ókori egyiptomiaknak is volt egy hasonló legendás alakjuk, aki egyesítette Alsó- és Felső-Egyiptomot. Ő volt Ménész. Történészi szempontból olyannyira sok mítosz fűződik az ő nevéhez, hogy egyes archeológusok még a létezését is kétségbe vonják.

A vakítóan fehér gízai piramis

Tudtad, hogy a három kairói, pontosabban gízai piramis valaha nem olyan képet festett, mint manapság. Több ezer évvel ezelőtt nem csak hibátlan, tükörsima felszíne volt, hanem egészen más színekben tündöklött.

Érzed-e, hogy valami megváltozott benned?

A spirituális ébredés útját járók egyre többször szembesülhetnek azzal a belső érzéssel, hogy valami mélyen átalakul bennük. Ez a folyamat nem egyszeri és nem is egyedi, mivel sokszor újra meg újra hatalmába keríthet bennünket az érzés, hogy valami visszavonhatatlanul megváltozott bennünk és a társadalmunkban. A legmeghökkentőbb azonban azzal szembesülni,

Az önmegvalósítás gátjainak oldása dór erőkkel

Az önmegvalósítás, vagy talán helyesebben fogalmazva az Önmegvalósítás az isteni Énünk terveinek a valóra váltását foglalja magában. Mivel kicsi énünk, vagyis az egónk önzősége és önteltsége miatt folyamatosan szűklátókörűségben szenved, lépten-nyomon akadályoztatja lelkünk önmegvalósító élettervét. Ezen a helyzeten hivatott könnyíteni ez a dór szertartás.

Házasság és válás az ókori Egyiptomban: más, mint manapság, de nem komplikált

Az ókori egyiptomiaknak nem voltak speciális feltételeik, amelyek a házasság és a válás jelentését és célját írták volna le. Az ókori egyiptomi szövegek szerint azt mondhatjuk, hogy egy háztartás létrehozását házasságnak tekintették.

A lenyűgöző Geghard-monostor: sziklába vájt titkos barlangok, folyosók és szerzetescellák százai

Geghard története a kereszténység előtti időkre nyúlik vissza. Olyan hagyományokig, amelyek olyan ősi időkre vonatkoznak, amikor az örményeket a perzsák és a zoroasztriánus vallás befolyásolta.

A műemléket először Ayrivankként ismertük meg és a 13. század után vált csak Geghard név alatt ismertté, ami örményül lándzsát vagy dárdát jelent,

Hogyan változtatta meg Konstantin római császár különös álma a történelmet

Az ókori emberek gyakran a jövőről szóló előjeleknek tekintették az álmaikat, s ez a hiedelem továbbra is megtalálható a modern társadalmunkban. Manapság sokan meg vannak arról győződve, hogy néhány álmuk meghatározhatja a sorsot, s terjedőben vannak a prekognitív álmok.

Ízisz negatív beidegződéseket oldó szere

A Napvallás számára kiemelten fontos az emberi tudatosság fejlődése, aminek egyik kritériuma a belső egyensúly megteremtése. Ezen keresztül bárki könnyedén lemérheti magán, hol is tart a spirituális fejlődésben.