A magyarság hite a lélek oldószere

A magyar lelkületnek leginkább megfelelő hit az egyetemes és legtágabb értelemben vett napvallás, a napkultusz, melynek középpontjában a Teremtő Tudat legtisztább esszenciája áll. Ezt az entitást sokféleképpen hívhatjuk: Őstevő, Atyaisten, Napisten, Napatyácska, Öregisten stb. Az ő égi tudását számos kultúrában felfedezhetjük, illetve tetten érhetjük. Eme tudás és erő a legmagasabb rendű igazságok felismerését is lehetővé teszi az emberré lett lélek számára,

A nemkívánatos gondolati mágia

Ezúttal nem egy piramis belső kamrájában való meditációról, nem is Magyarország szent helyein való töltődésről és még csak nem is a magasabb dimenziók szemkápráztató tüneményeiről lesz szó, hanem egy sokkal prózaibb dologról: a gondolatok erejéről.

Védekezés és támadás – a gondolatok erejének ördögi köre

A belső konfliktusokkal küszködő állapotainkban a világ két részre szakad: pártfogókra és ellenlábasokra. Olyanokra, akik egyetértenek velünk és az olyanokra, akik nem. (A semleges személyek itt csak a díszlet szerepét töltik be.) Így hajlamossá válhatunk a túlzásokra és beszűkül az életlátásunk. Elkezdünk védekezni és támadni, s ezzel egy olyan ördögi kört teremtünk magunk körül,

Az áldozatbemutatás Isten szemében

Egyesek számára jelkép, mások számára sokkal inkább életstílus az áldozatbemutatás. Mélyedjünk el egy kicsit az áldozatok világában. Vajon mi az áldozat? Szükséges-e rendszeresen áldozatokat bemutatni Isten és más transzcendens létező számára? Milyen az Istennek tetsző áldozat? Újra kell-e értelmeznünk a 21. században az áldozat fogalmát, vagy elégedjünk meg azzal,

A Fény és a Sötétség a magyar istenhitben

Ez az egyik legfontosabb pontja a magyar ősvallásnak, ezért mindenkit kérek, hogy ne csak az eszével, hanem a szívével is olvassa. Ha lehet, minden nap. Nem csupán a szimbólumok elvont szintjén, hanem a létezés minden aspektusában két erő csap össze minduntalan: a Fény és a Sötétség. Az ember, mint a Fény és a Sötétség határmezsgyéjén álló teremtmény,

A „világ köldökének” ősi spirituális titka

Ezzel a kitüntetett címmel már sok szakrális helyet illettek a Földön, ám mindközül kiemelkedik egy, amelyhez foghatót a mai napig nem találtak a kutatók. Ezt a helyet át- meg átszövik a legendák. E föld ősiségéhez kétség sem férhet. A mítoszokat valódi régészeti és antropológiai csodák támasztják alá, melyek rejtélyes kapcsolatban állnak a távoli csillagos égbolttal és a Föld egyik legrégebbi ismert szupercivilizációjával.

Nem mindegy, hogy mit árasztasz a világba!

Elgondolkodtál már azon, hogy minden ember több síkú lény? Hogy gondolataink más tartományokban élő valóságot alkothatnak? Hogy érzelmi energiáink láthatóak odaát? Hogy vágyaink és sorsunk csupán más emberek számára láthatatlanok, de fentről nézve nyitott könyvek vagyunk? Ha olykor-olykor eltöprengünk ezeken a kérdéseket, akkor rádöbbenhetünk, hogy felelősséggel tartozunk azért, hogy mit sugárzunk ki magunkból a világba,

A napkereszténység etikája

Azt hihetnénk, hogy a fény és a sötétség egy mindenki számára egyértelmű és könnyen megkülönböztethető princípium: a világosság a jóság, míg a sötétség a rosszság/gonoszság. Ez azonban távolról sem ilyen egyszerű. A történelem tanúbizonyságai és öldöklő háborúi éppen arról győznek meg bennünket, hogy az etikai kérdések gyökerei egyáltalán nem tisztázottak.

A magyarság és az eredendő bűn

Vajon létezik-e eredendő bűn a magyar ősvallásban? Mit fogalmaztak meg nagy költőink a bűnnel, a bűnösségünkkel és a bűnhődésünkkel kapcsolatosan? A napvallás tanításai szerint vajon létezik-e eredendő bűn? Hogyan javíthatók ki a vétkeink és a botlásaink? Isten hogyan viszonyult az emberi bűnökhöz?

Jézus Krisztus és a Napvallás

Heves viták dúlnak arról, hogy Jézus milyen nemzetiségű volt. Erről a kérdésről már egy korábbi cikkben kifejtettem az álláspontomat. Arról azonban kevesebb szó esik, hogy vajon Jézus Krisztus alapított-e kereszténységet? Ő hozta-e létre a katolikus beállítottságú egyházat? Egyáltalán, volt-e köze a kereszténységhez azon kívül, hogy a kereszten halt vértanúhalált?