Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

5 földönkívüli faj már közöttünk sétafikál

Miközben egyesek gyakorta azt hiszik, hogy a legtöbb földönkívüli barátságtalan horda, néhány faj már évszázadok óta itt él a Földön és rácáfol erre a kijelentésre. A leginkább jóindulatú földönkívüli faj közül sorolunk fel néhányat az alábbiakban.

 

A Lantbeliek (A Lant-csillagképből származók)

 

Széles körben elterjedt nézet szerint a Lant csillagképből származó idegenek a legősibb elődeink.

Valójában ők úgy vélekednek erről, hogy Lantbeliek voltak azok az első „emberek”, akik a civilizációt létrehozták a Tejút-galaxisban.

 

4.1

 

A világhírű Billy Meier az elsők között beszélt a Lantbeliekről. Ő azt állította, hogy ők felfedték előtte az eredetüket és a történelmüket. Rendkívül kedves volt tőle, hogy megosztotta történetét az emberiséggel.

Mr. Meier kijelentette, hogy „Ők a néhai őseiket, következésképpen a mieinket is oly módon írták le, mint akik egy messzi naprendszerben születtek abban a csillagcsoportban, amit jelenleg a Lant Gyűrű-ködjeként ismerünk. Éppen ezért hívjuk őket Lantbelieknek, miként az emberekre Fiastyúkbeliekként szoktunk hivatkozni.

Ezek a korai Lantbeliek űrbárkáikban történő többszöri vándorlásuk során sok más csillagrendszert meglátogattak és elfogadható lakhelyeket találtak, majd virágzó kolóniákat hoztak létre, s végül útnak indították saját űrutazóikat.”

 

Sok évezreddel ezelőtt a civilizációjuk fejlett technikai szintet ért el. A különféle frakciók között lévő konfliktusok mindenre kiterjedő háborúba torkollottak. A helyzet egy olyan pontig gyűrűzött tovább, hogy sokan menekülőre fogták és kolóniákat hoztak létre a Hyades, a Plejádok és a Vega rendszerekben.

Ezeknek a kolóniáknak a leszármazottjai végül elkezdtek betelepülni a Földre nagyjából 22 millió évvel ezelőtt és egyfajta erőt tartottak itt fenn. Néhány ufó-kutató úgy véli, hogy a Lantbeliek lehetnek a különféle vallási szövegekben említésre kerülő istenek. Amennyiben ez a teória igaznak bizonyul, akkor a Lantbelieknek tulajdoníthatjuk az egyik legnagyobb befolyást az emberiség megalkotásának és megformálásának folyamatában.

A legtöbb beszámoló szerint a Lantbeliek megjelenésüket tekintve nordikus típusúak, kék szemű, magas emberek, hosszú szőke hajjal.

Rájuk úgy hivatkoznak bizonyos körökben, mint az emberi faj „galaktikus történészeire”.

 

Relatedhttp://galacticconnection.com/clifford-stone-arcturians-architects-new-dawn/

 

Az Arkturiánok

 

Sok eónnal ezelőtt a galaxis egyik legősibb faja, az Arkturiánoké, egy olyan felemelkedett állapotot ért el, hogy sokan őket csak ötödik dimenziós civilizációként sorolják be.

 

4.2

 

Anyabolygójuk az Ökörhajcsár csillagkép legnagyobb csillaga körül kering nagyjából 200 fényév távolságra a Földtől.

Miközben számunkra lehetetlennek tűnik eljutni oda, ez nem így áll az Arkturiánok esetében, mivel ők évmilliókkal ezelőtt egy olyan technikai fejlettségre tettek szert, amit mi még csak most értünk el a Földön. Birtokukban van a Tejút galaxis néhány legfejlettebb technikai vívmánya.

Időközben néhány embernek megadatott, hogy közvetlen kapcsolatba léphessen az Arkturiánokkal.  Utóbbiak arról számoltak be az embereknek, hogy 3-5 láb (91-152cm) magasak, nagy fejjel, illetve nagy, fekete, mandulavágású szemmel rendelkeznek. Bőrük normál esetben zöldes és minden kezükön három ujj található.

Ráadásul, úgy tűnik, hogy a telepatikus kommunikáció mesterei, képesek pusztán az elméjük segítségévek a tárgyak megmozgatására és a környezetükkel való kapcsolatfelvételre.

Ezen kívül, az agg kort és a halált csaknem kiküszöbölték a társadalmuk életében.

Úgy gondoljuk, hogy csillaghajó-flottájuk a galaxisban cirkál és az egyik csillaghajójuk, az Athena névre hallgató, a Föld körül kering, hogy elejét vegye a létezésünkre fenyegetést jelentő dolgoknak.

Az Arkturiánok rendkívül komolyan veszik a védelmező szerepüket. Olyannyira így van ez, hogy az egyik szondájukról – a Fekete Lovag szondáról – úgy vélik, hogy az elmúlt 13 000 évben folyamatosan a Föld körül keringett.

 

A Télosziak

 

Őket magas, szőke humanoid kinézetűeknek írják le. A Télosziakról sokan úgy tartják, hogy egy rég letűnt földi civilizációnak az utolsó túlélői.

 

4.3

 

Ők magukról úgy nyilatkoznak, mint akik az Atlantiszt és Lemúriát elsüllyesztő kataklizmának a túlélői, míg más irányzat úgy gondolja, hogy sokkal idősebbek ennél.

A nevük az ősi görög TELOS szóból ered, amely „vég” vagy „cél” jelentéssel bír. Úgy látszik ez annak a TELOS nevű városukhoz illő név, amelyről sokan tudni vélik, hogy a Shasta-hegység alatt található Kaliforniában.

 

Related:  http://galacticconnection.com/be-wary-of-the-anunnaki-deception/

 

Pszichotronikus technológiájuk és nagyon fejlett agyi képességeik révén fejlett társadalmuk folyamatos kapcsolatot ápol számos olyan földönkívüli civilizációval, mint amilyenek a Fiastyúkbeliek és az Arkturiánusok.

Az első ember, aki a Télosziakról írt, Richard Byrd admirális volt. Naplójában, melyet halála után adtak ki, egy fejlett föld alatti faj otthonába tett titkos északi-sarki küldetéséről számol be.

Byrd admirális megírta, hogy ez az idegen faj néhány titkos földalatti városban éldegélt, de nukleáris bombáik végül a föld alá kényszerítette őket.

 

Byrd admirális így ír erről:

„Őszinte érdeklődésünk éppen azt követően lángolt fel, hogy fajotok felrobbantotta az első atombombákat Hirosima és Nagaszaki felett Japánban. Ez volt az az aggodalomra okot adó alkalom, amikor kiküldtük a repülő szerkezeteinket, a „Flugelrad-okat” a felszíni világotokba, hogy tanulmányozzuk, mit is művel a fajotok.

„Tudjátok, korábban sohasem avatkoztunk be a fajotok háborúiba és kegyetlenkedéseibe, de most muszáj, mivel eljutottatok odáig, hogy egy olyan erőt bolygassatok meg és használjatok rosszra, amely nem az embernek való, nevezetesen az atomenergiáét.”

„Küldötteink már átadták üzeneteinket világotok vezetőinek, de ők nem törődtek vele. Most arra lettetek kiválasztva, hogy szemtanúi legyetek világunk létezésének. Tudjátok, a mi kultúránk és tudományunk évezredekkel megelőzi a tiéteket, Admirális.”

 

Több évezrednyi tudományos fejlődés juttatta a Télosziakat ahhoz a képességhez, hogy a betegségeket és az öregedést kiküszöböljék. A Télosziak széles körben ismertek hosszú életidejükről és segíthetnének a mi életidőnk kitolásában is.

Ők a Föld valódi védelmezői és a bolygónk múltjáról szóló tudás őrzői.

 

Az Alfa Kentauriak

 

Az Alfa Kentairuról származó idegenek könnyedén megvan a hatalmuk ahhoz, hogy ne csak bennünket, hanem más földönkívüli fajokat is elpusztíthassanak.

Rájuk úgy tekintenek, hogy ők a technológiailag legfejlettebb földönkívüli fajok a Tejút-rendszerben.

 

4.4

 

Úgy kerültek ebbe a pozícióba, hogy a beszámolók szerint magas intelligenciával bírnak és olyan természetes kíváncsiságuk van, ami pedig gyors fejlődésre sarkallta őket a tudomány és a technológia terén. Ugyanakkor olybá tűnik, hogy az Alfa Kentauriak megtanulták, hogy a végtelen erő végtelen felelősséggel is együtt jár.

 

Related:

http://galacticconnection.com/study-finds-large-health-benefits-to-living-near-trees/

 

Az idők folyamán egy kopoltyús és bőrlebernyeges végtaggal rendelkező vízi fajjá váltak. Néhány kutató úgy véli, hogy ők felelősek a víz alatti azonosítatlan tárgyakhoz fűződő jelenségekért.

Emellett úgy gondolják, hogy számos bázisuk van, amelyek a tengerek, az óceánok és a tavak alján működnek világszerte.

Természetükkel összhangban az Alfa Kentauriakról úgy hiszik, hogy nagyon jó szándékúak az emberi faj irányába és szívesen segítenek néhány, a fajunk evolúciójával együtt járó probléma megoldásában.

Úgy gondolják róluk, hogy telepatikus úton kommunikálnak és befolyásuk – még ha csupán szerény is – mindig jelen van. Sok kutató arra az álláspontra helyezkedik, hogy az Alfa Kentauriak a társadalmi igazságosságot és az emberi jogokat támogatják, mivel ezek hozzátartoznak ahhoz a felelősséghez, amit az általunk kifejlesztett technológia jelent.

 

A Plejádok/A plejádi nép/ A Fiastyúkbeliek

 

Bizonyos körökben úgy tartják, hogy a korai Lantibeliek leszármazottjai, a Plejádok azért jöttek, hogy az emberiség egyik leghatékonyabb szövetségesei legyenek.

 

4.5

 

Otthonunk a Plejádok csillaghalmaz, amely a Földtől kb. 400 millió fényévre található csillagcsoport. Nevük az ókori „plein” igéből származik, melynek jelentése „irányít, kormányoz, hajózik”.

 

A Fiastyúkbeliek mindig is fontos szerepet töltöttek be az emberi kultúrában. Egyik választott képviselőjük Billy Meir volt, aki Semjase, egy olyan plejádi nő üzeneteit közvetítette, aki roppant mód aggódott a sorsunk miatt. Ő így mesélt Billy-nek:

„Mi nem vagyunk sem a Föld védelmezői, sem Isten által küldött angyalok vagy hasonlók. Sok ember szerint megfigyeljük a földet és annak lényeit, s irányíthatnánk a sorsukat.

Ez nem igaz, mivel mi csupán egy önmagunk számára kitűzött küldetést hajtunk végre, aminek semmi köze sincs a Föld sorsának irányításához és szabályozásához. Következésképpen tévedés minket földöntúli hírvivőknek vagy őrzőknek beállítani.”

 

Semjase üzenetének dacára a Fiastyúkbeliek voltak az elsők, akik figyelmeztették a Földet arra a veszélyre, amit a kis szürkék jelentenek. A Fiastyúkbeliek azzal vádolták meg a kis szürkéket, hogy nélkülözik a bölcsességet és az empátiát akkor, amikor a technológiailag gyenge emberiséget használják fel arra, hogy ördögi és lelkiismeret-furdalás nélküli céljaikat szolgálják.

Ennek okán a két idegen faj nem csupán itt, hanem más csillagrendszerekben is harcokba keveredett egymással.

Akik a Fiastyúkbeliekkel állnak kapcsolatban, azok azt állítják, hogy a Fiastyúkbeliek megpróbálták kiszabadítani magukat a már jó ideje tartó elnyomás alól.

 

Forrás: http://galacticconnection.com/

Fordította és szerkesztette: Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..