Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A BARDONI BEAVATÁS – GYAKORLATOK

2. rész

 

Első fokozat

 

A mágikus szellemiskolázás a gondolatellenőrzésről, a gondolatfegyelmezésről és a gondolaturalásról szól. Megismerhetjük, hogyan tudunk bizonyos gondolatokat elhárítani, egy saját magunk által választott gondolatot megtartani és a gondolatürességet létrehozni. Megismerhetjük, hogyan készítsünk mágikus naplót, hogyan gyakoroljunk önkritikát és miként készítsünk terveket egy napra vagy egy hétre előre.

A mágikus lélekiskolázás az introspekció vagy önmegismerés gyakorlataival ismerteti meg a beavatottat, illetve a lelki tükör készítésével.

A mágikus testiskolázás első fokozata a józan életmód és a légzés rejtélyeibe, a táplálék tudatos befogadásába és a víz mágiájába avatja be a tanulót.

 

Második fokozat

 

A mágikus szellemiskolázás a második fokozaton az autoszuggesztióról, avagy a tudatalatti tudat titkainak megismeréséről szól. Az összpontosítási gyakorlatok a képekkel, a hangokkal, az érzéssekkel, az illatokkal és az ízekkel kapcsolatosak, miközben a gondolat kikapcsolását célzó gyakorlatok tovább folytatandók.

A mágikus lélekiskolázás az asztrális mágikus egyensúly elérését szolgálja ezen a szinten. Elsősorban a jellemképzésre és a jellem nemesedésére helyezi a hangsúlyt: leküzdés vagy uralás által, önszuggesztió által, transzmutáció vagy az ellentétes tulajdonságba való átformálódás révén.

A mágikus testiskolázás a tudatos póruslégzésről, a tudatos testtartásról és a test mindennapi életben történő uralásáról szól.

 

Harmadik fokozat

 

Ezen a fokozaton a „tudni, merni, hallgatni akarni” elvek alkalmazására hívja fel a figyelmet Bardon. A mágikus szellemiskolázás a két vagy három érzékkel egyszerre történő gondolatkoncentrációval indul, majd a tárgyakra, tájakra és helyiségekre vonatkozó gondolatkoncentrációval folytatódik, végül az állatokat és az embereket célzó gondolatkoncentrációval zárul.

A mágikus lélekiskolázás ezúttal a tűz, a víz, a levegő és a föld elem egész testben történő belégzésére vonatkozik.

A mágikus testiskolázás az első fokozat további gyakorlásáról szól és az életerő-torlasztásról, melyet elsőként a tüdőn és a póruslégzésen keresztül az egész testben, majd az egyes testrészekben szükséges gyakorolni.

Még ehhez a fokozathoz tartozik a térimpregnálás is, ami a tér programozott finom erőkkel való telítését jelenti. Ily módon lehet egészséggel, sikerrel vagy bármilyen egyéb kívánsággal betölteni lakásunk vagy munkahelyünk terét. Végül a harmadik fokozatnál lehet megtanulni a biomagnetizmus alkalmazását, ami meghatározott időre életerővel telíti azt a helyet, amelyre programozzuk.

 

Negyedik fokozat

 

Általános, de egy pillanatig sem elhanyagolható szabályra hívja fel a figyelmet Bardon a negyedik beavatási szint gyakorlatainak ismertetése előtt. A haladás és a folyamatos fejlődés kulcsa és záloga, hogy a beavatott hagyjon magának elegendő időt minden szinten a gyakorlatok maradéktalan elsajátítására. Csak miután uralja egy-egy szint gyakorlatait, utána szabad továbbhaladnia a következő fokozatra.

A mágikus szellemiskolázás a negyedik fokozaton az öntudat kihelyezéséről szól: előbb tárgyakba, majd állatokba, végül pedig emberekbe.

A mágikus lélekiskolázás az elemtorlaszolást tanítja ezen a nívón. A beavatott megtanulhatja az egész testébe, majd a test egyes testrészeibe felvenni és ott érezni az elemeket külön-külön. Ezután következik az elemek harmóniájának beállítása az egyes testtájakban: a tűz a fejben, a levegő a mellkasban, a víz a hasban és a föld a farkcsontban, a nemi részekben és a lábakban.

A mágikus testiskolázás ezen a szinten rituálékról és azok gyakorlati alkalmazásáról szól. Megtanulhatunk a gesztusokkal, a testtartásokkal és az ujjállításokkal, mint külső kifejezési módokkal megerősíteni egy-egy eszmét vagy gondolatot.

badonibeavatás4 

Ötödik fokozat

 

Az ötödik fokozat mágikus szellemiskolázását a térmágiának szenteli Bardon. Ez a tudat áthelyezéséről szól bármekkora távolságra. Ez a negyedik dimenzióban történik. Lényegében a mágikus transzállapot létrehozásáról szól ez a fokozat.

A mágikus lélekiskolázás az elemszétárasztására tanít a saját test által torlaszolva a napfonat csakrán keresztül, majd a kezekbe és az ujjakba torlaszolva. Az ezt követő lépés az elem szétárasztása anélkül, hogy az elem a testet érintené.

A mágikus testiskolázás már előkészítés a láthatatlannal való passzív érzékelésre. A saját kéz szabaddá tétele, majd az ujjak előkészítése inga, ceruza és körlap segítségével. Ezután következik a saját védő szellemünkkel, az elhunytakkal és más lényekkel való érintkezés gyakorlatsora.

 

Hatodik fokozat

 

Bardon újra kiemeli, hogy a lelkiismeretes munka a siker múlhatatlan feltétele, s hogy semmi esetre se ugorjunk át egyetlen gyakorlatot sem, mert az később még negatívan csaphat vissza.

A mágikus szellemiskolázás ezen a beavatási fokon a saját szellemre való összpontosítással, meditálással kezdődik. Majd a szellemtest érzékeinek tudatossá tétele következik.

A mágikus lélekiskolázás az elemek kivetítésével folytatódik. Ez áll az Akasha-elv uralásának előkészítéséből, a tudatos transzállapot előidézéséből és az éteri elem individuális rituálé általi uralásáról.

A mágikus testiskolázás hatodik fokozata a tudatos elemalkotás tananyaga. Ezen belül megismerhetjük az elementálok alkotásának módját, valamint a lárvák, a sémák és a fantomok világát.

 

Hetedik fokozat

 

A mágikus szellemiskolázás során, a hetedik fokozaton tanulja meg a beavatott saját szellemének vagy mentáltestének képességeit követni és használni. A cél itt az elemek megfelelő elosztása, a gyengébb elemek felerősítése és a felettük lévő uralom kialakítása.

A mágikus lélekiskolázás a tisztánlátás, a tisztánhallás és a tisztánérzés kifejlesztésével foglalkozik. A tisztánlátás a téren és időn át történő látás. A tisztánhallás alatt azt értjük, hogy bármilyen távolságról tudomásul veszünk hangokat és megértjük minden lény nyelvét. A tisztánérzés egy olyan képesség, amelynek segítségével az elemekben, az Akashában megtalálható jelenséget, erőt érzékelhetünk és a tárgyakkal kapcsolatos múltat, jelent és jövőt.

A mágikus testiskolázás az elementárok megalkotásának módszereiből és a mágikus kép életre keltéséből áll.

 

Nyolcadik fokozat

 

A mágikus szellemiskolázás nyolcadik fokozatán a beavatott előkészül a mentális vándorláshoz, majd gyakorolni kezdi először a szobában, majd rövidebb útszakaszokon, ismerősöknél stb.

A mágikus lélekiskolázás az elektromos és a magnetikus fluid uralására vonatkozó eljárásokról szól, illetve a jelenben való létezésről.

A mágikus testiskolázás az elemek általi mágikus befolyásolás különböző módozatait és a mágikus tükör készítésének módszerét tartalmazza.

 

Kilencedik fokozat

 

A mágikus szellemiskolázás a mágikus tükör segítségével történő tisztánlátás gyakorlásáról szól: a téren és idő keresztüli látásról, a távolba hatásról és a különféle projekciókról.

A mágikus lélekiskolázás kilencedik fokozatán a beavatott megtanulja asztráltestét elválasztani a fizikai testétől és képessé válik a négy isteni alaptulajdonsággal telíteni az asztráltestét.

A mágikus testiskolázás része, hogy a beavatott tudjon elektromagnetikus fluiddal betegeket gyógyítani, képes legyen mágikus úton telíteni talizmánokat, amuletteket, drágaköveket és kívánságokat megvalósítani elektromagnetikus töltéssel.

 

Tízedik fokozat

 

A mágikus szellemiskolázás tízedik fokozatán a szellemet emeli fel a beavatott a magasabb síkokra. Természetesen ezzel az ember még nem ért el mindent, de már igazi beavatott lett.

A mágikus lélekiskolázás tízedik fokozata a saját személyes Istennel és más Istenségekkel történő tudatos kapcsolat kiépítéséről szól.

A mágikus testiskolázás különféle mágikus képességek elérését célozza meg úgy, mint a szuggesztió, a telepátia (gondolatbefolyásolás), a hipnózis, a tömeghipnózis, a gondolatolvasás, a pszichometria (egy tárgy múltjának, jelenének, jövőjének megismerése), a láthatatlanná válás, a levitáció (a gravitációs erő megszűntetése), de a sor szinte kimeríthetetlen.

 

Ezen fokozatok megvalósítása, elérése után befejeződik a beavatás első állomássorozata, ám a fejlődés korántsem ér véget. Ahhoz, hogy magasabb szintű mágikus munkához láthassunk, elengedhetetlen, hogy a dióhéjban ismertetett 10 fokozatot elvégezzük. Az ezt követő munkához Bardon A mágikus idézés gyakorlata és a Kulcs az igazi kabbalához című művei az irányadók.

 

Minden tudományág – így a mágia is – szolgálhat jó és rossz célokat. A mágusnak a legtökéletesebbé kell válnia. A mágia útján nem terem babér azoknak, akik okkult képességekre áhítoznak, de az Isteni Gondviselés szándéka nem érdekli őket. Az igazi mágus másokért kapja a képességeit és másokért fáradozik.

A Bardon-i beavatás nagy erénye, hogy senkinek sem kell érte a világnézetét vagy a vallását feladnia, aki erre a beavatási útra lép. Ezek tükrében mindenki érettségére bízom azt, hogy ezt az utat választja-e vagy egy másikat.

Akit a téma felcsigázott, keresse Franz Bardon könyveit!

Boldog napot!

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..