Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A birodalom szektái

Minden Kali Yugában a korszakok körforgásának végtelenén keresztül a zsarnokok megkísérelték uralmuk alá hajtani a világot – és megbuktak. S újra meg fognak bukni. Charles R. Morris író szerint 2007 decemberében az Egyesült Államok-béli Federal Reserve elnöke, Ben Bernanke megkezdte a lekötött tőkék cseréjének kísérleti gyakorlatát, amely lenyomta a bankok mérlegeit a menedéket jelentő USA Kincstár érdekében. Ezeket a lekötött tőkéket, amelyeket rendszerint nem lehet értékesíteni vagy cserélni jelentős veszteség nélkül, hívják CDO’s-nak, magyarul fedezett/biztosított adósságkötelezettségeknek. A külföldi kormányok már régóta stabil, biztonságos és megbízható befektetéseknek tartják az amerikai kincstárat.

 

Ily módon kezdett kibontakozni a világgazdaság. Ezt a „kísérletet” a pénzügyi ideológia, a Chicagói közgazdaságtani iskola, egy pénzügyi kapitalista márka jelenlegi kultuszára alapozták. Ez a gazdasági „kísérlet” a jelen pillanatba is sikertelen. A (gazdasági) válságok ciklikusak. Az elmúlt két év során a világ mély válságba zuhant – és semmivé foszlott olyan milliók megtakarított pénze és jóléte, akik sohasem hallottak a fedezett/biztosított adósságkötelezettségekről és semmit sem hallottak a pénz kultikus/vallásos ideológiáiról.

 

Amikor az amerikai emberek elkezdenek teljesen ráeszmélni – ahogyan most sokan ezt teszik – arra, hogy a családjuk életének megtakarításai, biztosítéka és biztonsága, valamint a jövője hogyan is lett eljátszva és elkótyavetyélve azáltal, hogy az elit fanatikus önteltsége ténylegesen elvált az átlagemberek valódi mindennapi küzdelmeitől, akkor annak szörnyű és eddig ismeretlen, s talán erőszakos következményei lesznek. Úgy sejtem, hogy az elit tart a társadalmi reakcióktól, és az összes kommunikációs forma megfigyelésére és ellenőrzésére tett bizarr kísérletek az ő aggodalmaiknak a jele. Félnek.

 

http://citelighter-cards.s3.amazonaws.com/

 

Senki sem akar káoszt.

 

Senki sem akar erőszakba sodródni. A teljes reménytelenség kétségbeesése közepette lehetséges, hogy a forradalom gondolata felpezsdíti a vért és cselekvésre buzdítja a bátor szíveket, azonban a következmények katasztrofálisak lehetnek. A polgárháborúk borzalmasak abból a szempontból, hogy a törvénynélküliség a legrosszabbat hozhatja ki az emberiségből. Történelmi beszámolók szolgáltatják a bizonyítékokat azokra a féktelen rémtettekre, amelyeket az ilyesfajta mozgalmak alatt és nevében követtek el. Ártatlanok – fiatalok és idősek – egyaránt szenvedik meg.

 

Ahogyan terebélyesedtek a világ kormányai, úgy hagyták maguk mögött az átlagembereket és úgy gátoltak meg minden lehetőséget, amellyel a saját sorsuk alakításában felelősen vehettek volna részt. A kétségbeesett emberek olyan összeesküvő szektákhoz fordultak, amelyek magyarázatokat, részvételt és közösséget ajánlottak. Miközben alternatív utakat fejlesztettek ki arra, hogy a fogyasztói társadalmon kívül élhessenek, a new age mozgalmak, a csatornák (a modern orákulumok) és az összeesküvések a mindannyiunk számára szükséges valahová tartozás érzését adták azoknak, akiket megfosztottak a szavazati joguktól és elkülönítettek.

 

Eme csoportosulások többsége pozitív, kreatív és olyan építő jellegű elképzeléseket hoz létre, amelyek megbízható kutatásokon alapszanak. Új gondolkodásra, a betegségek, a Természet és a tudatosság újfajta megközelítési módjaira van szükségünk. Mindazonáltal, számos olyan szekta is van, amelyik egyszerűen egy olyan nagyobb embercsoportból kovácsol előnyt, amelyek teljesen elidegenítenek azoktól a vezetőktől, akikben egykoron megbíztak. A kiábrándult és magányos emberek a jelmezt öltő cápák könnyű prédáivá válnak.

 

Úgy vélem, hogy sok ilyen szektás csoport abszolút jóhiszeműen indult. Ahogy mi is mindannyian, akképpen ők is válaszokat kerestek. A kezdeti erőfeszítéseik sokak számára valódi értékek voltak, máskülönben nem értek volna el sikereket a követők elcsábításában. De a sikerek hordozzák a romlás csíráit is. Még a legjobb vezetőkre nehezedő azon nyomás is, hogy fenntartsák a követők érdeklődését, arra buzdíthatta őket, hogy egyre bizarrabb és bizsergetőbb dolgokat állítsanak elő, egészen az abszurditásig. A követők és legbelsőbb tanítványok képesek voltak korrumpálni a tanítókat és a gurukat, s meg is tették. A csillagokat is lehozták a tanítványok által.

 

http://www.thetruewmscog.com/

 

A birodalom vége

 

Mi egy másik Kali Yuga-hoz (sötét korszakhoz) tartozó birodalom végnapjait éljük. A szekták ugyanúgy tevékenykedtek akkor, amikor a Római Birodalomban a repedések elkezdtek megjelenni. Az alternatív vallási szekták és gyakorlatok bősége népszerűségre tett szert azok körében, akik erőtlennek érezték magukat, s nem csupán rabszolgáknak, hanem az arisztokraták hitveseinek érezték magukat.

 

„…A gyötrelem, az általános bizonytalanság és a megingathatóság érzete volt az, amely csendesen aláásta a római világot és további munícióval látta el a misztériumvallásokat (a dionüszoszi szektákat), melyek miközben szorosabbra fűzték a szektatagok összetartozását, szavatolták nekik ebben és az elkövetkező világban az isteni védelem szilárd reménységét.”

[The Cults of the Roman Empire, by Robert Turcan]

 

Gyakorta mondták volt, hogy valamennyi birodalom hasonló és az Amerikai Birodalmat a Római Birodalomhoz hasonlították. „Azok, akik nem tanulnak a történelemből, arra ítéltetnek, hogy megismételjék azt (George Santayana).”

Miközben a világ összeomlásának meredélyén ácsorgunk, különbözünk-e valójában?  Miközben elveszítettük a kulturális hagyományainkban és a vallásainkban való hitünket, nem fordulunk-e a kétes forrásokhoz?

 

„Amikor az állampolgári állapot… elveszítette a fontosságának nagy részét, akkor az individuum egy másfajta státuszt keresett… az integráció útján… a ’szórvány’ tagjai másutt és más módon alkottak új kötelmeket önmaguk számára… Ahol az individuum már többé nem játszik tevékeny, közvetlen és személyes szerepet a város vezetésében, akkor más ’testvériségek’ biztosítják számára a reintegráció és a létezés lehetőségét, mialatt a tradicionális keretek és az intézményesített hatóságok hanyatlanak, vagy kudarcot vallanak.”

 

Úgy sejtem, hogy a kormányzó elitünk boldog volt, hogy összezavarhat bennünket, a nyájat, az ostoba összeesküvő szektákkal és „new age”-es csatornákkal éppen úgy, ahogyan a római arisztokrácia is örült, amikor a lakosságot különböző vallási szektákkal vezette meg. A római pretoriánusoknak nem volt médiája, nem volt tévéje és olyan internete, amit ellenőrzésre tudott volna használni.

 

http://blog.charitybank.org/

 

A pénzügyi szekták

 

A pénzügyi hatóságaink nem csak cserben hagytak minket, hanem elhanyagoltak bennünket, mint emberi lényeket, és visszaéltek a bizalmunkkal. A misztikus titokzatosság leple alatt a pénzügyi ideológiák szektái kizsigerelték a középosztályt és lerombolták a szeretett demokráciánkat.

Jim Rogers, Marc Faber és még sokan mások újból és újból arra figyelmeztettek, hogy ez a „kísérlet” kínokkal és tragédiákkal fog végződni.

Az amerikai dollár világvalutaként való összeomlása lassan megvalósulni látszik, talán az előttünk álló két év során, ahogy James Rickards sugallja. De senki sem tudja.

 

Amit tudunk, az nem más, mint hogy mennyiségi enyhítésként nyomtatott pénz óriási cunamiját (szökőárát) hozták forgalomba oly módon, hogy a Federal Reserve az amerikaiak valódi biztonságát és szuverenitását teszi kockára, valamint a világ népeit teszi kiszolgáltatottá. Amikor a bankok össze fognak omlani és mi kenyérért tekergőző sorokat fogunk látni, akkor az amerikaiak többsége majd elkezdi kapizsgálni, hogy hogyan is rabolták ki, és hogy „a világtörténelem legnagyobb vagyonának az átjátszására” a pénzügyi elit ideológiai szektája iránti fanatikus bizalom látszata során került sor.

 

A külvilág a belső tudatosságunk tökéletes tükörképe. A tudatosságunk megváltoztatására van szükségünk. Igen, eljött az ideje, hogy kitakarítsuk a házunkat és felülvizsgáljuk a politikai, s erkölcsi korrupciót, amely eltipor minket. Mégis legyünk nagyon óvatosak, amikor megfontoltan cselekvésre szánjuk el magunkat, s cselekedjünk pontos információk birtokában és józan belátással – nehogy mi váljunk ellenséggé, miközben éppen meg kívánjuk magunkat szabadítani eme szociopata, fosztogató önimádó rétegtől. A legfrissebb példa a hatékony alternatívákra egy menet volt, amelyen több ezer aktivista vonult fel a titkos kormányzati felügyelet ellen. A törvényes bíróságok bűnösnek nyilvánították a J. P. Morgan-t és több milliárd dollár bírságot szabtak ki rájuk. Ezek jobb megoldások.

 

Azok, akik józan belátásra tettek szert, úgy találják, hogy a bölcsesség-tudás párosra (a tapasztalatokon alapuló tudásra) most nagyobb szükségünk van, mint valaha – létfontosságú. A meggondolatlan erőszak nem értékhordozó, sőt talán még csak nem is tartós megoldás a kapzsiság paradigmájára. Megkérdezhetnénk, hogy milyen motivációik vannak azoknak, akik az efféle cselekedetekre bátorítanak? Tényleg szabadjára kívánjuk engedni a veszedelmesen romboló energiákat a megjósolhatatlan és előre nem látható következmények ellenére? Ne felejtsük el az 1790-es években zajló francia forradalom józan végkövetkeztetését: „A forradalom felfalta saját gyermekeit!” A választás küszöbön áll. Csakis mi vagyunk felelősek a jövőnkért.

 

Tudatváltásra várva

 

Fontoljuk meg azt az elképzelést, miszerint azok a földönkívüliek, akik ténylegesen gyarmatosították a kis bolygónkat, egyszerűen csak várakoznak és figyelnek bennünket, azt remélvén, hogy elindulunk az éretté válás irányába: felelősséget vállalunk a saját cselekedeteinkért egyénileg, megosztjuk a Bölcsességet és a Tudást a kormányzatainkban és részt veszünk a Földanyánknak, magának a Föld bolygónak a gondozásában és védelmében.

 

Talán ezek a földönkívüliek, akikből a jelek szerint számtalan faj létezik, csak abban reménykednek, hogy egy nem túl távoli napon, mi, földlakók, ráébredünk arra, hogy nincs szükségünk a zsarnokság semmilyen formájára, s hogy képesek leszünk részt vállalni a jövőnk értelmes, tudatáson alapuló alakításában.

 

Valóban figyelnek bennünket, arra várva, hogy egy napon majd megszabadulunk a valaha volt legbizarrabb félelemmel teli mesék iránt érzett gyerekes vonzalmunktól, amelyek hasznavehetetlenné tesznek miket. Lehetséges volna-e, hogy amit az idegenek várnak és amiben reménykednek velünk, földlakókkal, kapcsolatban az az, hogy felnőjünk? Mivel, hacsak nem fogjuk tanúbizonyságát tenni annak, hogy felelősségteljes felnőttekké váltunk itt, a Földön, akkor nem lehet és nem is fogják nekünk megengedni, hogy csatlakozzunk a tágabb Univerzum életéhez és részt vegyünk benne.

 

A megvilágosodás nem menekülés/légvárépítés. A megvilágosodottak természetes úton kifejlesztik a részvétet és olyan cselekedetek foglalkoztatják őket, amelyek hozzájárulhatnak a világ jobbá tételéhez.

 

Forrás: http://www.wakingtimes.com/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..