Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A boszorkányüldözések valódi okai

Írta/Szerkesztette: Posted on 0

Ne áltassuk magunkat azzal, hogy a boszorkányüldözések valódi okai Istenre vagy az Ő szándékára vezethetők vissza. A boszorkányság ellen azért kellett fellépni mindenképpen, mert a különleges képességű és spirituális gondolkodású emberek veszélyeztették az Egyház kizárólagos hatalmát és butító programját, amellyel az emberiséget kívánták kényüknek megfelelő dogmák közé szorítani.

 

A 16-17. századi „boszorkányüldözések” megértéséhez vissza kell utaznunk az időben. Nyilvánvalóan nem ezt a nevet viselték az akkori vallási töltetű tisztogatások és kivégzések. Amiről szó volt, az úgy foglalható össze, hogy a keresztény hitet alapjaiban veszélyeztették a másként gondolkodó emberek. E másság, illetve másként gondolkodás abban öltött testet valójában, hogy nem-keresztény, azaz pogány mágikus-vallásos szertartásokat végeztek. Ez volt a fő bűnük. Ők mertek másként gondolkodni, s ezzel kivívták az Egyház haragját. Furcsa az egyház és a harag szavakat így egymás mellé leírni. Mégis a jelek szerint ez egy haragvó és kegyetlenül büntető egyházi hatalom volt annakidején.

 

Az Egyházat nem érdekelte, hogy a nép egyes tagjai más világképpel és istenképpel rendelkeznek. A népi vallásosságot minden módon igyekeztek kigyomlálni. Betiltott minden a keresztényitől eltérő mozgalmat, vagy mozgalom elindítására tett kísérletet. Az Inkvizíció és a református egyházak boszorkányüldözései jobbára megalapozatlan és brutális mészárlásokba torkollottak. A kínzások és a kínvallatások alatt megtört emberek máglyán végezték. Miért? Mert nem tetszettek az eszméik, az ideáik az Egyházat mozgató sötét erőknek. A koholt és abszurd vádak között gyakran szerepeltek a pogány mágikus rítusok, az Ördöggel cimborálás, az emberevés, a gyermekgyilkosságok, a fekete mágia űzése és hasonló borzalmak. Így emelt kultuszt az Ördögnek az Egyház.

 

Ha mélyebbre nézünk, akkor észrevehetjük, hogy a lelkes egyházi hóhérok tulajdonképpen az ezotéria ellen kardoskodtak. Számukra a legszörnyűbb dolog az lett volna, ha kiderül volna róluk, hogy ők nem is Isten oldalán állnak. Féltek a lelepleződéstől, attól, hogy valaki rájön az intrikáikra.

 

A boszorkányüldözések végső soron arra tett kísérletek voltak, hogy a nép ne jusson közelebbi kapcsolatba a beavatásokkal, a valódi misztériumokkal és a tiszta bölcsességgel. Márpedig a valódi gyógyítók, jövendőmondók, az ősi termékenységvallások papi képviselői és a varázslók sok csodát tudtak tenni, amivel a népet nem csak segítették, de meg is győzték. Ezért kellett rásütnie és beismertetni a „bűnösökkel” az Egyháznak, hogy ők a „Sátán rabszolgái”.

 

Az Inkvizíció egy demonológiai modellt talált ki és erőltetett minden gyanúsítottra. A vallatók finom és durva módszerekkel sugalmazták a vádlottaknak azt, amit hallani akartak tőlük. A szerencsétlen áldozatok pedig többnyire minden beismertek, s később már hiába állították, hogy hamis vallomást adtak, a gyötrelmes végzetüket már nem kerülhették el.

 

A boszorkányok valóban természetfeletti képességekkel rendelkeztek. Az egyház igyekezett úgy beállítani őket, mint veszélyes és ártalmas gonosztevőket. Így aligha meglepő, hogy a nép azt tartotta róluk, hogy képesek láthatatlanná válni, értenek az állatok nyelvén, járványokat és mindenféle gonoszságot idéznek elő, befolyásolják az időjárást, megszállják az állatokat és az embereket, s képesek szinte bárkinek balsorsot okozni, lévén fekete mágiát gyakorolnak, átkot szórnak és rontással sújtanak. Ilyen és ehhez hasonló sztereotípiákat ültettek a nép elméjébe a boszorkányokról.

 

Összefoglalva a boszorkányüldözések valódi okait és céljait, leszűrhetjük, hogy ha létezik is egy negatív őselv, amit Gonosznak szokás nevezni, akkor legalább annyira a Gonosz érdekeit szolgálták ezek a keresztény vallás nevében elkövetett rémtettek, mint amennyire támogatták a pozitív őselv, a Jóság és a Szeretet érvényesülést. A Gonoszt gonosz eszközökkel nem lehet elpusztítani, sőt, ami azt illeti, így csak erővel vértezzük fel azt.

Európában a kereszténység előtt nagyszerű, több évezredre visszanyúló, virágzó kultuszok voltak, amelyeket a Teremtő egyes megnyilvánulási formáinak emeltek. S tették ezt azért, hogy az Egyet, ami sokká lett, minél több szempontból tudják dicsőíteni és imádni. Ez lett kiforgatva, politeizmussá silányítva, kasztrálva akkor, amikor kivették e kultuszokból az isteneknek, az istennőknek és a különféle felsőbbrendű lényeknek a Teremtővel való végső azonosságát. Ha ezt nem tették volna, akkor nem lehetett volna pogánysággal, eretnekséggel, ördögimádattal és sátáni praktikákkal vádolni e kultuszokat, s akkor nem lehetett volna az eltorzított kereszténységet erőszakkal elterjeszteni és lenyomni sok nép torkán.

 

Záró megjegyzésként hozzáteszem, nem a kereszténység üldözte a boszorkányokat, hanem a kereszténység nevében néhány bennfentes személy. Ezért tévedés volna összemosni az eredetileg tiszta keresztény elveket az időben csak később megjelenő Egyházzal, illetve egyházi formációkkal.

 

Boldog napot!  

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..