Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A DA VINCI-KÓD

Írta/Szerkesztette: Posted on 0

A könyv 2003 legnagyobb könyvsikere volt az Amerikai Egyesült Államokban, ezt követően világhódító körutat járt be. Sok országban bestseller lett. Olyannyira népszerűvé vált, hogy csakhamar a felnőttek Harry Pottereként kezdték emlegetni.

 

A KERETTÖRTÉNET

 

A laikus közönség számára Dan Brown „A Da Vinci-kód” című regénye egy remekbeszabott kultúrkrimi tele nyomozással, kincsvadászattal, művelődéstörténeti tényfeltárással és adalékokkal. A rejtélyek szinte egymásba ágyazódnak, ily módon a cselekmény szálait meglehetősen szövevényessé teszik. A film minden momentuma izgalmas és érdekfeszítő. Összeesküvés-elméletek, egyházellenességre ürügyet szolgáltató teológia kérdések, spirituális rejtélyek tömkelege és a titkos társaságok, pogány és szent jelképek tumultusa ejti rabul a néző képzelőerejét.

 

Dan Brown „A Da Vinci-Kód” című alkotása ezoterikus krimiként is felfogható. Az alaptörténet ott indul, hogy egy fanatikus Opus Dei szerzetes a párizsi Louvre-ban meggyilkolja a beavatott muzeológust, Jacques Saunière-t, aki ezoterikus rejtjeleket hagy maga után. A kurátor a titkos Sion-rend nagymestere. Mezítelen holtestére a Vitruvius-tanulmányra emlékeztető alakzatban bukkannak, hasán egy saját vérével rajzolt pentagramma díszeleg.

A gyilkosa egy Silas nevű albínó, aki megbízatását a szervezet vezetőjétől, Aringarosa püspöktől és egy rejtélyes Mestertől kapta. Saunière azonban felülteti gyilkosát és félrevezető információkat ad neki a Szent Grálhoz vezető zárókő rejtekhelyét illetően, miként ezt a rend másik három vezetője is tette közvetlenül halála előtt.

 

A titkokat Robert Langdon professzor, világhírű szimbólumkutató és a meggyilkolt kurátor kriptográfus unokája, Sophie Neveu kezdi el kideríteni. A szálak Leonardo da Vincihez vezetnek, akiről kiderül, hogy a titokzatos Sion Rend nagymestere volt. Ez a titkos társaság őrizte a Templomos Lovagrend után a Szent Grál titkát. A regényben a világ feletti uralomra aspiráló vallási szervezet, az Opus Dei mindenáron el akarja pusztítani a Grált.

 

Sophie és Langdon menekülésük során a Zürichi Letéti Bankba mennek, ahol megtalálják a zárókövet, egy cryptexet. Ez egy ötbetűs kóddal nyíló márványhenger, Leonardo da Vinci elmés találmánya. Az üzenethez csak akkor lehet hozzáférni, ha ismerik a megfelelő kódot, máskülönben a cryptexben lévő ecetes fiola összetörik és az üzenet megsemmisül.

A következő főbb állomás a Párizs közeli villájában élő Sir Leigh Teabing, egy magának való angol Grál-kutató. Tőle tudják meg, hogy a Grál, a Rózsa valójában Mária Magdolna, akit Jézus anno feleségül vett, és akitől gyermekei is születtek.

Ezzel az egyház „szent nőiséget” tagadó tanításával szembesül az olvasó. Fény derül arra, hogy a Templomos Lovagrend, majd utóda, a Sion-rend tulajdonképpen Mária Magdolna földi maradványainak, a rejtélyes történetet alátámasztó dokumentumoknak és a krisztusi leszármazottaknak az őrzésére szerveződött.

 

Sophie elképedve fedezi fel Leonardo festményein – többek között az Utolsó vacsorán – az árulkodó jeleket. Ekkor Silas betör a kastélyba, minekután a főszereplők ismét menekülőre fogják. Útjuk Londonba vezet, ahol felnyitják a zárókövet, amelyben egy újabb cryptexre lelnek. A benne található tekercsen a következő vers szerepel:

„Londonban egy lovag, pápa tette sírba.
Munkája gyümölcsét szent harag torolta.
Sírján keress gömböt, noha úgysem leled.
A Rózsa méhének titkát súgja neked.”

 

A versike alapján a templomosok által épített londoni templomba mennek. Itt újabb bonyodalmakba sodródnak. Langdon és Sophie megfejtik a versikét, s elmennek Sir Isaac Newton sírjához, a Westminster-apátságba. Ott várja őket a titokzatos Mester, aki nem más, mint a Grál-kutató Teabing. A kutató nem titkolt célja a Szent Grál megkaparintása volt és az egyház fondorlatainak a leleplezése. Langdon professzor ügyesen kinyitja a cryptexet, majd a Mestert a rendőrség letartóztatja.

Sophie és Langdon az újabb iránymutatások alapján a skóciai Rosslyn nevű templomos kápolnába siet, ahol találkoznak Sophie nagyanyjával és halottnak hitt öccsével. Langdon előtt ekkor világosodik meg, hogy a Louvre mélyén találja a Grált, de végül jobbnak látja, ha rejtély továbbra is homályban marad.

 

 

KULTÚRTÖRTÉNETI KURIÓZUMOK

 

VITRUVIUS-ÁBRA

Marcus Vitruvius Pollio az i. e. 1. században élt építész. Legfontosabb műve a De architectura címet viseli, témája az építészet. Művészettörténeti oldalról felbecsülhetetlen forrás. Vitruvius alapgondolatisága abban gyökerezik, hogy az építész, illetve a művész által megalkotott szabályok a természet racionálisan megismerhető törvényszerűségeit, valamint az emberi test harmóniáját követik.

 

Leonardo arány-, mértan- és szimmetriaszeretetét az alábbi tőle vett idézet példázza, melyet a Vitruvius-vázlatról írt:

„Vitruvius, az építész azt mondja az építészetről szóló művében, hogy az emberi test méretei a következők: 4 ujj tesz ki 1 tenyeret, és 4 tenyér tesz ki 1 lábat, 6 tenyér tesz ki 1 könyököt; 4 könyök teszi ki egy ember magasságát. Ezen túl 4 könyök tesz ki egy lépést, és 24 tenyér tesz ki egy embert. Az ember kinyújtott karjainak hossza megegyezik a magasságával. A haja tövétől az álla hegyéig terjedő szakasz egytizede a magasságnak; az álla hegyétől a feje tetejéig terjedő szakasz egynyolcada a magasságának; a mellkasa tetejétől a haja tövéig egyhetede az egész embernek. A könyöktől az ujjhegyig az egyötöde az embernek; és a könyöktől a hónalj hajlatáig egynyolcada az embernek. A teljes kézfej az egytizede az embernek. Az áll hegyétől az orrig, illetve a hajtőtől a szemöldökig terjedő távolsága egyforma, s a fülhöz hasonlóan az arc egyharmada.”

 

A híres Vitruvius-tanulmány egy körbe és négyszögbe rajzolt különös férfialak. Valójában rengeteg szimbólum sűrítménye és titkos metafizikai tartalom forrása. A négyzet a földnek és az anyagi világnak a jelképe, míg a kör az isteninek, a végtelennek a megjelenítője. Ez felfogható a férfi-női kettősségként is. Ez az emberi természet összetettségére utalhat: férfiakként és nőkként születünk meg, egyszerre vagyunk égi és földi, halandó és halhatatlan lények. A végtagok megkettőzése az angrogünitásra, a nemek felettiségre is célozhat. A fej, a kezek és a lábak elhelyezkedése egyértelműen egy pentagrammát formáz, amely egy ősi mágikus jelkép. Többek között az öt elemnek és a kvintesszenciának a szimbóluma. Ezen túlmenően pedig a Vénusz jelölője.

 

AZ UTOLSÓ VACSORA

Az Utolsó vacsora nem akármilyen kódfejtő kalandra invitálja a kíváncsi embert. A mű valósággal hemzseg a kozmikus és spirituális üzenetektől. Jézus Napfiúként jelenik meg az Utolsó vacsora középpontjában. Vegyük észre, hogy a tanítványokat négyszer hármas csoportokra tagolja a mester. A freskó egy asztrológia tankönyv pontosságával mutatja be a tizenkét állatövi jegy tulajdonságait. Ily módon az apostolok egy-egy zodiákusnak feleltethetők meg.

Leonardo da Vinci falfestményén Júdást nem ruházza fel külön jellegzetességgel, így alakja teljesen beolvad a többi apostol közé, ezáltal a művész elrejti őt, illetve nem tulajdonít neki kitüntetett figyelmet, mint ahogy az várható lenne az ominózus alkalommal.

 

Jelenleg már restaurált állapotban tekinthető meg a milánói Santa Maria delle Grazie templom melletti refektóriumban (ebédlőben). A Jézus jobbján ülő alak, aki eltávolodik tőle, sokak szerint Mária Magdolna, a felesége. Ezzel szemben a keresztény ikonográfia olvasatában az szerepel, hogy Jézus jobbján János ül, mint a legkedvesebb tanítvány. Felvetődik a laikusban a kérdés, hogy ezt vajon mire alapozzák a szakemberek. A regény nem kevesebbet állít, mint hogy Mária Magdolna, a Megváltó arája látható a jobbján. Ez a feltételezés nem Dan Brown fejéből pattant ki, hiába is próbálták később besározni vele.

Sokan az Utolsó vacsorától azt várnák, hogy Leonardo annak állít emléket, amikor Jézus megnevezi, majd pedig leleplezi árulóját, Júdást. De nem! A tanítványok egy része egyáltalán nem Jézusra és nem is Júdásra néz, hanem Jánosra, vagy ha elfogadjuk Magdolna személyazonosságát, akkor Mária Magdolnára. (Érdemes a színeket alaposan szemügyre venni!) Megjegyzem, Leonardo zsenije újra megcsillan, hiszen a műértőre bízza a beazonosítást. János neve pedig „kétarcút” is jelent, vagyis aki akarja Jánosnak, aki akarja, Magdolnának nézheti a Jézus jobbján ülő alakot. Őszintén nehéz eldönteni, hogy a fiatal, hosszú hajú nőies alak ruhája alatt női keblek domborodnak-e, vagy sem.

 

A képről nem derül ki, hogy vajon mi lehet a Szent Grál. Mert amennyiben egy kelyhet keresünk, akkor az asztalom több kupát is találunk. Ebből viszont az következik, hogy a Szent Grál nem egy kehely, de akkor vajon micsoda?

 

 

VALLÁSI ANOMÁLIÁK

 

 

JÉZUS IGAZI TÖRTÉNETE

Sokakban felmerült már, hogy vajon hitelesen ismerték-e meg a Bibliából Jézus életét, Krisztussá válását és üdvtörténetét. Egyesek tudni vélik, hogy az evangéliumok Jézusnak nem a teljes és valódi történetét tartalmazzák. Talán összeesküvés-elmélet, talán nem, feltehető, hogy nem lett minden újszövetségi részlet hitelesen eljuttatva a hívőkhöz. Nem lehetetlen, hogy sok bibliai történetet átírtak, módosítottak, egyes részeket betoldottak, míg másokat kivettek a Könyvek Könyvéből. Tulajdonképpen a Szentírás átdolgozása és a kanonizálás évszázadokat felölelő és áttekinthetetlen mechanizmusa éppen elég alapot ad a kétkedésre.

Két sarkalatos pontban azonban sokszor támadták már az egyházat:

1.)    a Biblia férfiközpontúsága miatt,

2.)    Jézus rejtélyes élete: felesége, gyermekei, ezoterikus életének és elveszett éveinek okán.

 

Előbbi azt jelenti a kritizálók olvasatában, hogy a szent nőiség, a nőkhöz való intim és tisztességes viszony, a szebbik nem megbecsülése és egyenjogúságának kihangsúlyozása, sokszínű bemutatása és nagyra értékelése hiányzik a Szentírásból. A nőket sokáig másodrangúnak tartották emiatt, s csak szűzies állapotukban becsülték meg őket. Ennek tudható be a nők sorsának alakulása az elmúlt kétezer esztendőben: mérhetetlen hányattatás, megalázás és kizsákmányolás. Másik oldalról erősen kritizálható a papság életöröm-ellenessége, a nemiség csaknem teljes kiiktatása és nőtagadó beállítódása. Szinte érthetetlen, hogy miért fajult ez a folyamat a végtelenségig eltorzítva, befeketítve ezzel a szerelem mindennemű testi vonatkozásait is. Harmadik oldalról a nőiség megtagadása ideológiai síkra terelődött, amikor a klérus pogány szokásnak vagy démoni megkísértésnek bélyegezte a női szépség tiszteletét és csodálatát.

 

A férfiközpontúság mellett a másik, sokat támadott szentírási rész Jézus életével kapcsolatos. Főbb kérdések: miért ne lehetett volna Jézusnak felesége, például Mária Magdolna személyében? Miért ne születhettek volna a Megváltónak gyermekei? Miért ne élhetett volna Jézus családi életet? Miért lényeges Jézus szüzessége a szentsége, a megváltása vagy a példának állított tiszta élete szempontjából? Miért nem közöl a Szentírás részleteket Jézus 12 és 30 év közötti életszakaszáról? Miért maradtak ki a kánonból az erre vonatkozó, amúgy létező leírások? Miért ne lehetett volna Jézus kora ezoterikus szellemi vezetője?

 

Az apokrif irodalom az állítja, hogy Jézus halála után az áldott állapotban lévő Mária Magdolna Arimateai Józseffel Galliába utazott. A regénybeli fikciója és több kutató álláspontja e tekintetben az, hogy Mária Magdolna megszülte gyermekét, akinek későbbi leszármazottaiból kerültek ki a Meroving uralkodóház királyai. Családfájuk minden bizonnyal ma is létezik. Sarjaik rangrejtve a 21. században is élnek. De jure (jog szerint) a pápai trón várományosai volnának. Ebből aztán nyilvánvalóan következik az egyház, illetve a Vatikán felháborodása és minden szintű tiltakozása.

 

A Da Vinci-kód bevezetője szerint „minden a könyvben szereplő tény megtörtént és pontos”.

A Római Katolikus Egyház több fórumon egyet nem értését fejezte ki a művel szemben. Tarcisio Bertone bíboros szerint olcsó hazugságok A Da Vinci-kód című könyvben leírtak és felszólította a katolikus könyvesboltokat, hogy vegyék le a könyvet polcaikról, de ez sokak szerint a legjobb reklám a könyvnek. Dan Brownt több alkalommal beperelték más könyvek szerzői plagizálással (lopással) vádolva meg a szerzőt. A New York-i Bíróság 2005. augusztus 5-én kihirdetett ítélete értelmében Dan Brown nem végzett másolást.

 

A SZENT GRÁL KILÉTE

A Szent Grál néhány szakértő szerint egy közismert legenda. Leggyakoribb ábrázolása egy kehely, amelyben állítólag felfogták a keresztre feszített Jézus kiömlő vérét. A monda őskeresztény, kelta és keleti eredetű elemeket tartalmaz. Több megjelenési formája szerepel az irodalomban: kehely, tál, drágakő, kupa, illetve az ezoterikus irodalomban szimbólumként használatos.

 

A nem kanonizált (apokrif) iratok szerint a Grál abból a smaragdból készült, amely Lucifer koronájából hullott ki, amikor az Úr a mennyből letaszította őt. Később a Grálba folyt a keresztre feszített Krisztus vére. Más források szerint az edény jáspisból készült, s aki iszik belőle (vagy esetleg csak látja), örökké fiatal marad. A Grál-mítosz mai ismert formája a 11. század végén, a Mária-kultusszal egy időben alakult ki.

Arimateai Józsefet a feltámadás után megvádolták Jézus holttestének eltulajdonításával, börtönbe zárták, étlen-szomjan tartották, de ő mégis életben maradt, mert táplálékát a Szent Grál biztosította, amelynek őrzője volt.

Egy másik legendárium arról ad hírt, hogy Jézus feltámadása után a Grált angyalok tartották ég és föld között, majd a templomos lovagok őrizték a Megváltás hegyén.

 

Újabb mítoszkör szerint a szent ereklye később Britanniába került. Artúr király és a legendás Kerekasztal lovagjai a Szent Grált keresték. A Kerekasztal lovagjai egész Britanniát tűvé tették eme tárgyért. Biztosak voltak benne, hogy ha megpillantják, felismerik, jóllehet sose látták azelőtt. Végül hárman találtak rá a Grálra: Galahad, a tökéletes lovag és társai, Percival (Parsifal), a szent lovag, és Bor, a jámbor szolga. A legenda azzal ér véget, hogy a Grált a dél-angliai Glastonbury apátság kútjában helyezték biztonságba.

 

Ezoterikus olvasatban a Grál egy eszme, nem pedig egy tárgy. A Da Vinci-kód című regény azt állapítja meg, hogy Mária Magdolna maga a Grál. Tulajdonképpen „Szent Grál” kifejezés egy torzulás eredménye. Eredetileg „Sang Real”, pontosabban a „sanguis realis” rövidítése. A latinban a sanguis nem csak vért, életerőt, de vér szerinti leszármazottat is jelent. Ennél fogva a „Sang Real” Jézus vér szerinti gyermekét is jelentheti. Mária Magdolna tehát a befogadó, az edény, a méhe. Márpedig a kehely, a korsó, a kupa, a serleg istennői szimbólum, emellett a nőiesség és a női nemi szerv egyik jelképe. Ebből viszont azt a logikus következtetést lehetne levonni, hogy nem Péter és az egyház lett volna Jézus utóda, hanem Magdolna és a gyermeke(i)!

 

Spirituális megközelítésben a Szent Grálnak az igazi gondolkodás elterjesztése lett volna a feladata, ezért hozták létre az egyházat. Azonban az egyházba befurakodtak az ellenerők, akik az ördög eszközeit használva már hamar rombolták a nagy művet. Ők hamis eszméket és az emberi egót kihasználva az elmére hatottak: elültették az akkor még tiszta egyház vezetőinek fejében a pénz szeretetét.

Az ezotéria adta volna az önállóságot, amelyet a tanítványok és bizonyos titkos rendek a krisztusi Grál vérvonalon keresztül hordoztak. Ellenlépésként a már befolyásolt egyház részéről ezért született meg az ezotéria üldözésének gondolata, majd a boszorkányégetés és az eretnekség ideológiája. Ez vezetett oda, hogy a kor legnagyobb ezoterikusait szinte mind kiirtották. Így helyezték le az igazi tudást nélkülöző tudatállapotok alapjait, melyek egy durva fizikai világ felé mutattak.

 

A Da Vinci-kód végső kicsengése talán az lehet, hogy a Grál bennünk van. Talán nem is egy olyan vérvonal, mint amilyennek a modern ember elképzeli, nem is egy tárgy, hanem egy értékminőség, mely erő arra vár, hogy felszínre törjön és bölcsességét a világra árassza.

 

Száraz György

Boldog napot!

 

 

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..