Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A földönkívüli beavatkozás terve és az emberiség átalakítása

Megjegyzés: Ez a cikk egy háromrészes sorozat utolsó eleme Chris Bourne tollából. Kérlek, hogy olvasd el az első kettő részt is:

http://boldognapot.hu/blog/foldonkivuli-beavatkozas-a-foldo/

http://boldognapot.hu/blog/az-ellenkezo-tudatossag-es-a-foldonkivuli-beavatkozas-ii-resz/

 

A beavatkozás megszakítása

 

Az utóbbi időben az emberiség ingatag helyzete itt, a háromdimenziós földön minden képzeletet felülmúló módon növekedett. Szemtanúi lehetünk annak, amint a kulisszák mögött tevékenykedő idegenek Ellenkező Tudatossága óriási léptékben rombolja a természetes ökológiai rendszerünket a háttérből mozgatva a szálakat. GMO, bolygómérnökség, az üzleti világ és a bankrendszer fölötti ellenőrzés gyakorlása, a hamis ürügyekre alapozott, terrorizmus elleni háborúzás, a hatalmas médiaszigorítások együttesen egy olyan szándékot mutatnak, amelynek célja bolygónk kontrollálása és egy rabszolgaságba döntött emberi faj által létrehozott mesterséges valóság felállítása. Nem fog sikerülni! Az ötödik dimenziós Földön zajló újfajta evolúció szabaddá fogja tenni az emberiséget és Gaia vissza fogja nyerni a fizikai síkját. Ennek a sorozatnak a harmadik része arról szól, hogy miként válhatunk ennek a visszarendeződésnek a részeseivé.

 

http://empiredelatome.files.wordpress.com/

 

A mátrix fokozatos feloldása

 

A „Mátrix” című film korszakunk ikonikus filmje. Azonban, másokhoz hasonlóan, úgy vélem, hogy egy komoly metafora – egy isteni üzenet – az emberiség számára az óriási felfordulás időszakában, és ezáltal hatalmas lehetőség…

 

Mi ténylegesen egy mátrix-energiában élünk: a rezgések megannyi vibrációja tervszerűen egymásba fonódik, hogy elválassza az emberiséget a magasabb tudatosság megtapasztalásától. Az előző életek emlékeit kitörölték és a DNS-t egyre inkább lefokozták az érzékelés és az érzékenység ellen ható, mérgező támadásokkal. Az egyetlen értelmes megoldás az evolúció – egy magasabb isteni formába történő felemelkedés –, egy olyasmibe, ami felébreszti bennünk a „Homo Divinicus”-t, az „istenszerű embert”. (értesd: a magasabb rendű emberi lényt)

 

Én egy magasabb dimenziós csapat részeként dolgozom a színfalak mögött. Észrevettük, hogy bár talán kívánatos lenne, a mátrixot nem lehet gyorsiramban megszűntetni. Katasztrófa és káosz törhetne ki. Az Ellenkező Tudatosság szövetsége számos, egymástól kölcsönösen függő fajból tevődik össze. Ha ezeket fokozatosan összhangba tudnánk hozni a forrással, akkor a mátrix egy kezelhetőbb módon lenne megszűntethető. Ezt irányított módon kell lebontani. Nagyon hiszek abban, hogy mi most ennek a korai stációjánál tartunk. Erre vezethető vissza, hogy a világ „vezetőinek” a döntéseiben annyi elfojtott kétségbeesésnek lehetünk a tanúi. Kezd kicsúszni az irányítás a kezükből.

 

Egy magasabb rendű Anunnaki Tudatosság kezdett először átrendeződni. Bár képes volt magát az individuális létformán keresztül működtetni, nagymértékben elősegítve a – kollektív – tudatosságot, képes volt megvalósító erőt mozgósítani, hogy emberré válhasson és az embereken keresztül cselekedjen. Ez tette oly erőssé. Tudomásom szerint ezt elkülönítették a Szíriusz csillagrendszer kb. 120 millió évvel ezelőtti viharos felemelkedésétől. Azóta az Anunnakik „hánykódnak-sodródnak” – a forrástól elválasztva mesterséges realitások megteremtésével és manipulálásával betöltve az űrt.

 

http://americadespierta.blogcip.cu/

 

A feltétel nélküli szeretet ereje

 

A feltétel nélküli szeretet győzelmet arat! Ez az egyetlen dolog, amit tehet. De ennek mélyen együtt érzőnek kell lennie. Ennek olyannak kell lennie, amely megérti a szenvedő helyzetét. Olyannak, amely távolságot tart, elviseli a mélységes sötétséget, és mégsem ítélkezik. Erősnek kell lennie – sőt megbocsátónak –, de nem térhet el az igazságtól sem. Ha mi képesek vagyunk elviselni a pórusain átszivárgó sötétséget és még csak vissza sem hátrálunk, akkor meg lesz a képességünk, hogy igazán segíthessünk – lehet, hogy pontosan az eltorzított sűrűség közepette segíthetünk az Ellenkező Tudatosságnak egy ezüst fényfonallal, egészen a forrásig vezető visszaúton. Ez az, amit megéreztethetünk velük és ekképpen ők újra összehangolódhatnak.

 

A kígyó feje elszállt pejoratív értelemben. Én márpedig elsősorban segítőkésznek és jóindulatúnak tapasztaltam őket, bár lehetnek félrevezető klikkek, amelyek még mindig azzal vannak elfoglalva, hogy visszaállítsák a csoportosulást. Ez elvált a kígyó „hüllőszerű” testétől. Ez az, amit én „ragadózó tudatnak” hívok…

 

Ez egy félelemmel teli, gyanakvó energia, amely kételkedik az univerzum természetes jóindulatában és ezért az élet ellenőrzésére törekszik. Mi mindannyian valószínűleg érezzük is ezt: ez az, ami a mértéktelen fogyasztás révén fedi el az Istentől való elszakítottságunk nyomán érzett fájdalmat. Jelenleg ezt láthatjuk általánosságban véve a társadalomban, az általunk fogyasztott jóléti étkektől kezdve a cenzúrázott agresszióig és azokig a figyelemelterelő kütyüinkig, amelyekkel „szórakoztatjuk” önmagunkat. Ez az, ami idegesen hánykódik a csendes űrben. Ez az, ami megpróbálja az akaratát ránk erőszakolni. Ez az, ami megtestesíti magának a létezésnek a legnagyobb kínját. Ezzel kell most az emberiségnek szembenéznie.

 

És amint a fejet eltávolították, a ragadózó test végső erőfeszítések közepette vonaglik kétségbeesésének utolsó aktusaként. Ennek ellenére ez nem arról szól, hogy mi legyőzzük azt. Határozottan kiállva az igazunk mellett, de nem ítélkezve, illetve nem teremtve meg a „mi és az ők” negatív polaritását. Ez arról szól, hogy ezt az energiát saját önvalónk megtestesüléseként ismerjük fel és dolgozzunk annak a meggyógyításán. Elkezdtük ezt megoldani – önmagunkban – és miközben ezt tesszük, a külvilág is elkezd megoldódni. A sötétség felerősödik a fényben, hogy mindenki láthassa. Ezért van például még mindig jelen annyi gyengén palástolt rosszindulat a politikában.

 

Tehát miként vagyunk képesek mindannyian elbánni ezzel?

 

http://2.bp.blogspot.com/

 

 

A saját viselkedésünk átalakítása

 

A ragadozó tudatosság a társadalom alapját alkotja. De a mélyben a Homo Sapiens egy keverék faj, s ennek a tudata bele van szőve a DNS-ünkbe. Ezt ki lehet bogozni és meg lehet javítani, ezért oly fontos számunkra az evolúció. A fizikai világ a spirituálisnak a visszatükröződése…

 

Ha átrendezzük a saját lényünket, megtaláljuk azt az igazságot, amely elárulja, hogy kik is vagyunk valójában, és ez kifejezi, hogy egész idő alatt az univerzumnak nincs is más választása, mint egy alkalmas eszközt előállítani a számunkra. Igen, nem létezik attól nagyobb hatalom az univerzumban, mint az autentikus kifejezése annak, hogy „ki vagyok”. Ennek megvan az ereje ahhoz, hogy megváltoztasson minket, valamint hogy pozitív módon befolyásolja a világot körülöttünk.

 

Ez mind a lényünk szuverenitásának a visszanyeréséről szól. Az emberiség már túlontúl régóta átruházta a választás lehetőségét a „nagyobb hatalmakra”. Legyen az akár politikus, vallási vezető, egy olyan cég, amelytől vásárolsz vagy akár olyan vállalat, amelynél dolgozol, elfogadtuk, hogy arra lettünk beprogramozva, hogy kizárólag a Beavatkozási Tervet szolgáljuk ki. Túl sokáig tagadtuk saját sötétségünket és saját felelősségünk hiányának eltemetett aspektusait. A tagadás szőnyege alá söpörtük a választásunkat.

 

Nos, most elérkezett az ideje annak, hogy mi mindannyian tiszta pillantást vessünk a tükörre, visszavegyük a saját lényünk iránti felelősséget és visszaállítsuk a hatalmunkat, valamint saját Lelkünk Irányítói legyünk.

 

Ezt az Ösvényen történő Haladással tehetjük meg. Ez a minden pillanatban működtetett, folyamatos tudatosság választása, amely a magasabb rendű igazságnak engedelmeskedik. Ámde itt az a leglényegesebb dolog: hozhatunk egy olyan döntést, miszerint teljesen hitelesek leszünk önmagunk számára. Nem olyasfajtákat, amilyeneket bizonyos spirituális vezetőktől láttunk, és amiket le akarunk másolni. Ez egyszerűen önmagunk spirituális mivoltának a megteremtéséről szól, amely eltávolodott a valóság igazi mélységétől. Ez csak a ragadozó tudat számára játszódik le, mivel a saját magunk által teremtett látszat papírvékony. Az ellentmondást nem tűrő hatalomnak egyáltalán nincs valódi mélysége. Az visszanevet ránk!

 

A kulcs annak felismerése, hogy minden torzításban rejtett igazság lakozik. Még a ragadozó tudat is, a központi magjában, azt a hajlandóságot mutatja, hogy fejest ugorjon az élet teljességébe. Nem tagadja meg és csalárd módon nem mond le róla. Ha mi teljesen belemerülünk az élet fizikai oldalába – és még mindig megtaláljuk benne önmagunkat –, akkor átrendező fényjeleket bocsátunk ki, amely még a „hüllőszerű” mélységekbe is lehatol. Az tekintettel lesz ránk és hallgatni fog ránk.

 

http://www.notentirelystable.com/

 

Tippek és tanácsok

 

Nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, mivel csodálatos emberekkel dolgozhattam világszerte, működésbe hozhattunk egyfajta tudatosságot, rábukkanhattunk erre az igazságra önmagunkon belül – saját igazságainkra –, amelyeket kidolgozhattunk és megvalósíthattunk önmagunkért. Íme, néhány tipp és jó tanács, amelyet ajánlanék annak érdekében, hogy meggyorsíthassuk az Ellenkező Tudatosság megoldását az életünkben…

 

Mintha mi sem történt volna: Az Ellenkező Tudatosság azt akarja, hogy vagy nyugodj bele, vagy harcolj ellene. Akármelyiket is választjuk, az olyan érzelmi energiákat termel, amit ők el tudnak vezetni. Ha el tudjuk fogadni a torzító benyomást, nem visszahúzódva, hanem úgy, „mintha az semmi sem lenne benne”, akkor az Ellenkező Tudatosság csak csekélyke hatással lesz ránk.

 

Visszavenni a hatalmunkat: Lehetségessé válik a saját hatalmunk visszavétele azáltal, hogy elernyedünk/ellágyulunk minden egyes belső fájdalomban, amit érzünk, mintha nem számítana, hogy mi történik most a világban. Ez a lélek mélyebb ráhatását teszi lehetővé, valamint a valódi önkifejezés szabadjára eresztését, amely azután hiteles valóságot teremt.

 

A karmával való szembenézés: Sok ember most kezd el foglalkozni egója intellektuális és érzelmi visszahatásaival. De nekünk még ettől is mélyebbre kell hatolnunk. Az utolsó nagy függőség a nem-függőség (nem-ragaszkodás). Minden összekapcsolódás, amelyre a világban sor kerül, karmát hoz létre, amelyet azáltal dolgozhatunk fel, hogy elfogadjuk és megbékélünk vele. Lehetővé téve ezzel, hogy belső fájdalmainkon keresztül felemelkedjünk és kiterjedjünk. Ha így járunk el, akkor visszavehetjük a tiszta egyéniségünk megszentelt területét.

 

A beültetésekkel való munka: Éppen olyan kellemetlen, mint amilyennek tűnik, hogy fizikai erőterünkben a beültetések széles skálája megtalálható, amelyekről idővel belső érzékenységünk emelkedésével szerezhetünk tudomást. Ez a Homo Sapiens „állapot” alapvető része. Viszont, mihelyt fokozódik a belső (lelkünkkel való) kommunikációnk és meg tudjuk érezni ezeket a torzító rezgéseket, már birtokában leszünk annak az erőnek, amely eltávolítja azokat akaratunktól vezérelve.

 

A változtatás pozitív ereje: Az ilyen belső megtisztító Ösvényen történő Haladás természetes úton a társadalom igazságtalan és embertelen szokásainak a növekvő mértékű megtagadásához vezet. Mi mindannyian jelzőfényekké válunk, akik kapcsolatba kerülnek a lelkükkel és miközben ezt tesszük, egy megoldó frekvenciát sugárzunk ki magunkból, amely a mátrix összeomlását eredményezi és az Ellenkező Tudatosságot átrendeződésre készteti. A saját természetes lényünk fog a változtatás pozitív erejévé válni.

 

Ennek a gyönyörű bolygónak a visszaigénylése

 

Az emberek ezen a bolygón most valóban visszaveszik a hatalmat a saját kezükbe. Lélegzetelállító dolog ezt látni. Hiszem, hogy létfontosságú elmagyarázni azon előrehaladott események általános pályáját, amelyek azt jelzik, hogy merre tart ez az erő. Senki sem tudja megjósolni a jövőt a végtelen lehetőségek univerzumában. De eljöhet egy olyan pillanat, amikor az események úgy alakulnak, hogy feltárják azokat a lépéseket, melyek most majdnem elkerülhetetleneknek tűnnek. Ha képesek vagyunk ösztönösen megérezni, hogy tulajdonképpen mi is történik a hamis fátylak mögött, akkor az jobban fel fog készíteni minket arra, hogy a lelepleződő dolgokkal foglalkozzunk.

 

http://api.ning.com/

 

Mi sejlik át a fátylakon?

 

A rosszindulatú idegen beavatkozás azt váltotta ki, hogy a természetes ökológiai rendszerünkben bekövetkező hanyatlás gyorsuló tempójának lehetünk a szemtanúi, ami előzmények nélkül való a Föld történetében. Még ha össze is hasonlítjuk a korábbi öt tömeges kihalással, a tények akkor is azt mutatják, hogy mi most a hatodik közepénél tartunk, s ez vitathatatlanul a leggyorsabb. Hiszem, hogy a hatalom letéteményesei tudják ezt. Ezért nincs igazán min aggódnunk az éghajlatváltozás miatt. Ők mindenkit agresszivitással és ellenőrzéssel fenyegetnek meg, s körömszakadtáig próbálkoznak azzal, hogy bármi áron egy mesterséges valóságot építsenek fel.

 

De Gaiainak ebből elege lett! Elege lett az igazságtalan és pusztító társadalomból, amely természetéből fakadóan lealjasítja és elsöpri az érző életet. Itt az ideje abbahagyni ezzel a gyönyörű bolygóval való sáfárkodást az Ő javára. Lényegében be fog következni, hogy a rendszer megadja magát. A hatalmas léptékű természeti eseményei egyre inkább visszakövetelik a Föld felszínét. Hogy állíthatom ezt ilyen önbizalommal? Mivel már elkezdődött. Úgy gondolom, hogy Fukushima ennek volt az egyik példája. Ezt Gaiai nem szántszándékkal tette. Ez semmiképpen sem az „emberiség megbüntetéséről” szól. Ez egy alacsonyabb szintű tudatosság. Ez egyszerűen azért történt, mert az élet mindenkoron megtalálja azt az utat, amin keresztül visszatérhet a harmóniába és az egyensúlyba.

 

Minél inkább ellenállunk, az átrendeződés hatása annál erősebb lesz

 

Úgy is mondhatnám, hogy két út kínálkozik, amin keresztül ez végbemehet: vagy most szakít a társadalom a kontrollal és annak igazságtalan eljárásaival, ebben az esetben a transzformáció viszonylag egyenletes lehet. Vagy pedig az ellenőrzöttségen és a manipuláción keresztül teret nyerő diszharmónia és ellenállás olyan elviselhetetlen stresszt idéz elő, amely túlhevül, és katasztrofális módon omlik össze.

 

Úgy gondolom, hogy az emberiség folyamatosan eme ingatag egyensúly pengeélén táncol. Azonban, bármelyik út is realizálódjék, nincs semmi, amitől nekünk tartanunk kéne. Igen, ez eredményezheti a halálunkat is, de ez ugyanaz a pillanat, mint amikor ebbe a világba jöttünk – mi arra vagyunk szánva, hogy egyszer meghaljunk – eltávozzunk – egy másfajta élményszférába. Ez teljesen elkerülhetetlen.  Ami nincs előre meghatározva: a napi cselekedeteink által ebben az életünkben teremtett körülmények, vagyis a sorsunk. A választás teljes mértékben rád tartozik.

 

Félelemben éljük le az életünket, amiből majd ez következik? Vagy az isteni forrással teljesen összekapcsolódott bátor szellem szeretetével és nyitottságával közelítjük meg? Én amondó vagyok, hogy ez egy olyan választás, amire a lelepleződő események tükre mindinkább rá akar kérdezni nálunk.

 

Az emberiség átalakulása

 

A szülés gyakran egy kihívásokkal teli folyamat! Az emberiségnek eónokra (nagy korszakokra) visszanyúló karmája van, amellyel szembe kell néznie, és amit meg kell oldania. Mindenekelőtt ez manifesztálódik ebben az idegen beavatkozásban. Viszont, ha uralomra szeretnénk szert tenni – és én hiszem, hogy mindannyiunk lelke erre törekszik –, akkor ne könnyű életért imádkozzunk. Ehelyett imádkozzunk bátorságért, bölcsességért, elkötelezettségért, tántoríthatatlan szenvedélyért és feltétel nélküli szeretetért, hogy elviseljük ezt a kihívást! Ez egy olyan lehetőség, amely most mindannyiunknak felkínálja önmagát.

 

A túlzott fogyasztás meghatározza a ragadozó tudatot, amely a vérünkben van. Félelem, kétség, bizalmatlanság – amikor kontrollálhatatlan hevességbe csap át – egy olyan valóságra alapozott félelmet teremt, amely megpróbálja ellenőrzése alá hajtani az univerzum természetes változékonyságát. Nem sikerülhet neki. Nem nyerhet! S mi meggyorsíthatjuk ennek a megoldását minden egyes most meghozott döntésünkkel. Mi akár bele is egyezhetünk ebbe a gondolkodásmódunkon alapuló félelembe, vagy akár megnyithatjuk a szívünket az univerzumban lévő feltétel nélküli bizalomnak, és ekképpen az ereinkben lüktető szeretet természetes áramlása lehet cserébe a miénk.

 

Azzá válunk, amit megnyilvánítunk. Amikor szembenézünk a bennünk lévő sötétséggel, amikor magasabb igazságok szerinti döntéseket hozunk meg, melyeket a szívünkben érzünk, akkor a lelkünket valósítjuk meg. Ez a fény áthullámzik rajtunk és kisugárzódik a mezőbe. Ez nem működik együtt a beavatkozással, ami egy világos üzenetet küld az Ellenkező Tudatosságnak… „Ez az, ahol én állok. Ez a szeretet, ami a lelkemet igazából táplálja. A forrással való kapcsolat megszakadása semmiképpen sem az élet. Én vagyok a valódi isteni létező.”

 

Amikor ilyen jelzőfényt bocsátunk ki magunkból, amikor ezt teljes szívünkből hisszük – pontosan azért, mert szembenéztünk a sötét oldalunkkal és leválasztottuk magunkról –, akkor semmi sincs, ami megállíthatná ezt az átrendező áramlatot. Úgy vélem, hogy az emberiséget annak a lehetőségével ajándékozták meg, hogy segíthesse az Ellenkező Tudatosságot feloldódni és visszarendeződni. Továbbá közülünk mindenki rendelkezik azzal az erővel, amely erősítheti ezt a hatást. Végezetül, ez fog elvezetni az emberiség átalakulásához.

 

Forrás: http://www.wakingtimes.com/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..