Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A földönkívüliek látogatásairól szóló titkos rózsakeresztes tudás

A Rózsakeresztes Rend könyvtárában rejtező titkos dokumentumok feltárják az emberiség misztikus múltját és az emberi faj elkerülhetetlen jövőjét.

Mi volt a piramisok szerepe? Hogyan és miért rombolták le Atlantiszt? Kik a titkos bölcsesség őrzői? Honnét jöttek a teremtőink? Hagyjuk feltárulni az ősi idők kapuik és pillantsunk a múltba és a jövőbe…

 

Miként azt olvasóink már korábbi cikkeinkből tudják, Atlantisz pusztulását követően a Ragyogók/Fénylők – akik egy olyan magasan fejlett idegen lényekből álló csoportot alkottak, akik a teremtőink voltak, s később istenekként imádtuk őket – minden földrészen szétszóródtak.

 

5.1

 

A Ragyogók tovább folytatták küldetésüket és támogatták, illetve vezették az emberiséget a fejlődés útján. Megosztották tudásukat és megtanították az embereket a mezőgazdaságra, orvostudományra, csillagászatra, matematikára és mindenre, amire a fajnak a túléléshez szüksége volt.

 

A Ragyogók egy magasabb rendű fajt alkottak, s járatosak voltak az őskori emberek számára „mágiának” (varázslásnak) tűnő dolog művelésében. Mindazonáltal ezek a földönkívüli lények nem voltak mágusok. Ellenkezőleg, sokan közülük szakképzett tudós technikus volt. A Ragyogók tudományos és technológiai ismeretei akkor is és most is meghaladják a felfogóképességünket.

 

5.2

 

Ez a figyelemre méltó idegen civilizáció tökéletesen tudatában volt annak a veszélynek, melyet a kevésbé fejlett emberiségnek átadott valamennyi tudásuk jelentett. Következésképpen, a Ragyogók titkos tudása továbbadódott, de csupán egy gondosan kiválasztott csoport lett részese: a titkos bölcseletek pogány papjai és beavatottjai. Az ő kötelességük volt a Ragyogók bölcsességének a megőrzése és védelmezése, s így is lett…

 

A ragyogók titkos ismeretei máig fennmaradtak, azonban az istenek tanításai nem hozzáférhetőek az átlagemberek számára. Ez a rendkívüli és felbecsülhetetlen értékű tudás leírásra került és olyan ajtók mögé záratott, amelyet igen nehéz kinyitni.

 

A Vatikáni Könyvtár nem az egyetlen olyan hely, amely hemzseg a titkoktól. Emellett van még néhány titkos társaság, amely a Föld történelmének egyedülálló tudását birtokolja.

 

Ezúttal szeretnék egy kicsit a rózsakeresztesek tudásáról írni, a misztikusok egy közösségéről, amely a későközépkori Németországban alakult meg.

 

A rózsakeresztesek könyvtárában őrzött titkos dokumentumok szerint Platón (Kr.e.427 vagy 428 – 347) görög filozófus az atlantiszi hagyományok letéteményese volt, s a beszámolója hiteles.

A rózsakeresztesek tanításainak egy részét Raymond Bernard (1923-2006) francia nagymester tárta fel a rend tagjai előtt.

 

Raymond Bernard szerint „Atlantisz egy magasan fejlett földrész volt a miénkhez képest összehasonlíthatatlan információközlő berendezésekkel és szállító eszközökkel rendelkezett. A maga idejében ez volt a Föld szíve.

 

A „gyarmatosított” emberek a képességeikkel összhangban kaptak tudást.

 

Különösen a „nyitott” országokban alakított ki közvetlen kapcsolatot a Bölcsek Tanácsa, ami a kor legmagasabb rangú beavatottjaiból, a titkos bölcsesség őrzőiből állt, s ezt a kapcsolatot egy piramistemplom jelezte a legfelső piramis képén, ahol a Tanácsnak a székhelye volt, s ahol a tudást őrizték.

 

Azonban, csupán egyetlen piramisnak volt legfelső piramisa, s ráadásul egy eltérő „méretű”; amit Kheopsz piramisként ismerünk. Ez a föld felszínén őrizte meg az atlantiszi bölcsesség teljességét, míg másoknak csupán egy része jutott.

 

A meglehetősen közeli jövőben az emberiség számára hasznos „felfedezés” fog pontot tenni a viták végére.

 

Az atlantisziak ismerték a természetet és bizonyos kozmikus erők hatalmát, különösen a földi áramlatokét, s körültekintően alkalmazták azt a mezőgazdaság és ezen áramlások mindenre kiterjedő egyensúlyának harmonikus fenntartása érdekében, hogy minden geológiai katasztrófát elkerülhessenek, amit módjában állt az embereknek megakadályozni.

 

A piramisok a precízen kiszámított helyzetüknek köszönhetően – ahová épültek – töltötték be a feladatukat. Máshol elegendők voltak a védelmi pontok. Ilyenek voltak például a dolmenek és a ménhírek. Ezek az összekapcsolódó erők helyeit jelölték és a világegyetem energiáját fókuszálták oda, s ezeken a helyeken hatékony szertartásokat tudtak tartani.

 

Ugyanez a helyzet a megalitokkal. Világszerte sokat találunk belőlük földbirtokokon, mezőkön, de még városokban is; viszont egyedülálló funkciójuk abban rejlik, hogy felerősítsék a kozmikus energiát és jobbá tegyék a termést.

Ezenkívül megnézhetjük, hogy energetikai szempontból ezeket a másodlagos elemeket kapcsolták a legfelső piramishoz. Ily módon az egész Föld a kozmikus erők egyfajta gyűjtőmedencéje…

 

5.3

 

Amikor a legfelső piramis szerencsétlen módon megváltozott a nem tudás és a becsvágyó fondorkodás eredmény folytán, az Atlantiszt elárasztó bolygóméretű kataklizma átalakította a földfelszínt és ez a vízözön pontatlan nevén vésődött bele az emberek képzeletvilágába.

 

Az autentikus afrikai titkos társaságok tanításainak alapeszméjében fennmaradt az atlantiszi bölcsesség egy része.

 

A katasztrófa idején a legmagasabb rangú bölcsek Egyiptomba menekültek. Oltalmukba vették azt a tudományos és technikai tudást, ami Atlantiszt megalkotta, s aminek a civilizációja páratlan volt és talán még ma is az…

 

A bölcsek nem állították helyre a Birodalmat a miatt, ami történt, s mivel ez nem volt összhangban az univerzális tervvel.

Az egész világot felkérték, hogy váljék Új Atlantisszá … Az ember mindig is szabad lesz. Egyszer s mindenkorra az emberiségnek egy végső választással kell szembenéznie, aminek az eredménye vagy az lesz, hogy egy rendkívüli civilizáció korszaka köszönt be, avagy a vége, csak ez alkalommal nem a földrésznek, hanem az egész világnak.

 

A választás időpontja közeledik. Atlantisz újbóli felbukkanásának, a letűnt földrész feltámadásának időpontja ki van jelölve az elképedt emberiség előtt.

 

A Bölcsek irányítják a fejlődést. Az emberiségnek olyan felfedezéseket adtak, amelyek arra utaltak, hogy mihelyt veszély nélkül képes lesz megérteni, megkapni és felhasználni az atlantisziak által elért tudományos és technikai tudás bármelyik részét, akkor átadják neki és utódaiknak azt a szó legszorosabb értelmében…

 

Az atlantisziak tudása egy másik csillagrendszerből származik és olyanok hozták ide, akik Atlantisz első uralkodói lettek. E földön kívüli lények egy része visszatért az otthonukba, mások a Földön maradtak, hogy küldetést teljesítsenek, s a Föld egész műveltsége e második csoporttól ered.” (Bernard Raymond: A láthatatlan birodalom)

 

Másként fogalmazva, az emberiség alkotói földönkívüliek voltak és önmagunkra a csillagok gyermekeiként tekinthetünk…

Forrás: http://www.messagetoeagle.com/rosicrucians-secret-knowledge-of-extraterrestrial-visitations/

Fordította: Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..