Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A gnoszticizmus és ami mögötte van

2012 egy fontos esztendő, mert egy olyan fordulópont, amelyet nem csak a maják jósolták meg előre, hanem a gnosztikus bölcsek is. Kik voltak a gnosztikusok? Milyen tudás birtokában lehettek? Honnan kapták az isteni bölcsességet? Hol keressük a tudásukat? Kik és hogyan alkalmazták a gnózis titkait? Egyebek mellett ezekre a kérdésre keressük a választ.

 

A gnosztikusoké egy titkos társaság, akikről az ezotéria nagyon keveset tud. Ennek két oka van. Az egyik oka az, hogy az ezoterikus körök sokszor elutasították a gnosztikusokat, mert a gnosztikusok nagyon egósak voltak. Az ezoterikus ember azt mondja, hogy meg kell szabadulni az egótól, le kell tudni az egós viselkedést és az egós gondolatokat, mert azok csak fájdalmat okoznak és az embernek rosszat tesznek. A gnosztikusok pedig kifejezetten a kiválasztottság-tudatban hittek és abban, hogy nem lehet akárki gnosztikus beavatott, csak bizonyos emberek, bizonyos lelkek és ezt az ezoterikusok nem tudták elfogadni. Ez volt az egyik oka annak, hogy erről nagyon keveset lehet tudni.

A másik oka az, hogy a gnosztikusoknál nagyon szigorú kasztosodás volt. A gnosztikusokon belül is voltak páholyok. Egy mesternek csak két tanítványa lehetett, ezek a tanítványok csak a mesterükkel kommunikálhattak. Voltak olyan tanítások és információk, amelyeket nem osztottak meg a közzel, csakis a belső körrel.

Amúgy minden gnosztikus a mesterétől tanult és kapta a tudását. Ahogyan átmentek a különböző beavatásokon, úgy egyre feljebb és feljebb juthattak a ranglétrán, s egyre többet és többet tudhattak meg a valóságról. Ez is a tökéletesedésnek az útja volt és az ő tanításaik is a felemelkedésről szóltak.

 

A gnosztikusok azért voltak hatékonyak, mert bírtak a varázslás tudományával. Mivel rengeteget tudtak a csillagokról, ezért a csillagos égbolt üzeneteit is meg tudták fejteni. Ennél fogva meg tudták jósolni az emberiség jövőjét, illetve az emberiséget érő változásokat.

A gnosztikusok is megjósolták a 2012-es évet, a nagy váltást, amikor a csillagrendszerünk átkerül egy másik kozmikus térségbe, illetve ők nem így nevezték, de megjósolták a „foton öv” energiának az eljövetelét is, ami majd az emberiségre és a Nap változásaira is hatni fog.

 

A gnosztikusok legfőbb szerszáma a fejlődéshez a Nap, a Hold és a Szíriusz volt. Amikor ők a nagy változás és a felemelkedés lehetőségéről beszéltek, akkor a Napnak a változásairól is beszéltek, illetve arról, hogy a Napnak komoly köze lesz az emberiségnek az átalakulásához. Emiatt lehet arra számítani, hogy a Nap a jövőben meg fog változni és más erőket fog majd felénk sugározni és közvetíteni.

 

Nemrég beszéltem egy csillagásszal egy hír kapcsán, aki elmondta, hogy pár napja egy angol csillagász barátjától arról értesült, hogy pár hete a Napnak négy pólusa volt. Elméletileg minden planétának van két pólusa, azonban a megfigyelések és mérések alapján beigazolódott, hogy egy rövid időre valóban négy pólusa lett a Napnak, ami egy különlegesség és szintén alátámasztja azt, hogy a Nap valóban nagyon-nagy változást él, egy olyan változást, amit már sok millió éve nem.

 

Visszatérve a gnosztikusokra, a „gnoszisz” ógörög szó, ami tudást jelent. Ezt a tudást az emberi természetről és az istenek világáról önismereti úton, önformálás útján, tanulás, megértés és szellemi igyekezet révén lehetett megszerezni. Nem kell hozzá papi, illetve egyházi segítség, vagy bármilyen ilyen típusú közreműködés. Az isteni világ felé törekvő egyén eksztatikus meditációk segítségével, mindenféle közösségi rítus, vagy éppen külső segítség használata nélkül az önmagában rejlő isteni szikra felismerése révén próbálhat meg hazatérni a végső, tökéletes, távoli, a világ jelenségei mögött rejtőző istenhez.

 

A gnosztikusokat titoktartást kötelezte. Az ő lételemük a kiválasztottság-tudat volt, az a fajta igazi, emberi, arisztokratikus gőg, amit az ezotéria nem tűrt és nem szeretett. Ennek ellenére, ők nagyon értékes tudást és ismereteket birtokoltak, amiből Hermész Triszmegisztosz segítségével több dolog napvilágra is került, s a mai ezotériában és boszorkányságban alkalmazzák is ezeket, sok esetben úgy, hogy nem is tudják, hogy ezek valójában a gnosztikusoktól származnak.

A gnosztikusok esetében nem lehet egységes hitről, egyházról, dogmákról beszélni, mégis a maguk idejében a gnosztikusok hatása óriási és sokáig tartó volt. A gnoszticizmus megosztotta a világot. A gnoszticizmus egyfajta világszemlélet volt a görög-római világban, melynek célja valahol a létezőknek, az egyetemes, misztikus ismereteknek és az egyetemes, misztikus igazságoknak a megismerése volt.

A tanításokban valami olyasmi szerepelt, hogy a fejünkben lévő tudás igazából nem jó, ezért ettől kell egy kicsit eltávolodnunk, ha meg akarjuk érteni a dolgok lényegét. Az elme hatalma nagy felettünk és kitakarja előlünk a valóságot. Ugyanis azt tartjuk valóságosnak, amit tanultunk a valóságról és nem vagyunk hajlandóak szemlélni, megnézni a valóságot, csak azokon a szűrökön keresztül, amiket a tanulmányaink építettek fel bennünk.

Amiatt, hogy az ember a tanult dolgain át szemléli a világot, ugyan fizikailag a világban van, de mentálisan valahol teljesen máshol: vagy a múltban, vagy a jövőben, vagy éppen a képzelt gondolataiban. Mivel az ember mindig minősít és ezeken a szűrőkön keresztül átereszti a dolgokat, ezért nincs a jelenben. Ezt úgy nevezik a beavatottak, hogy az emberiség nagy része a távollét állapotában van. Miért? Mert mindig gondolkozik valamin. Márpedig ahhoz, hogy az élet körforgását, a Nap működését, valamint a világ állandó körforgását a lét és a nemlét között megértsük, előbb létet kell változtatnunk. Vagyis a távollét állapotából a jelenlét állapotába kell kerülnünk.

 

Természetesen, akik már nagy tudás birtokában vannak, akik sokat tanultak, azoknál ez ugyanúgy fennáll, mert ők mindig késztetést éreznek arra, hogy gondolkozzanak, illetve mivel nekik nagyon nagy tudás van a fejükben, ezért mindig mindenről eszükbe jut valami és ezzel meg is történik, hogy az elméjük állandóan egy irányba tereli a figyelmüket. Így a gondolkodás a folyamatos távollét állapotában tartja őket.

Az ember ott jár rossz nyomon, hogy mindig a saját privát kis világában akar lenni, a saját agyában, a saját gondolatai között, mert ott nyugalomban érzi magát. A beavatottak úgy segítették egymást, hogy adtak néhány meghatározást, útmutatást azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a távollét állapotából eljutni a jelenlét állapotába, onnantól pedig már szinte automatikusan elkezdődött az ember felemelkedése.

Abban az esetben, ha megtanulja az ember elcsendesíteni az elméjét és eljut önmagán belül arra a szintre, hogy a tökéletesedés elindulhasson nála, egészen leegyszerűsödik az ember gondolkodása és egészen felerősödik az ember érzékelése.

Amikor az ember enged, amikor az ember lelassul, amikor az ember megfigyelővé válik, akkor a tudatállapota újra elkezdi az eggyé válást a természettel és azzal az élettel, aminek a részesei vagyunk. Ez egy ösztönös létezés, amikor az ember elkezdi érzékelni az állatvilág érzéseit, a természetet, a földet stb. Ez azt jelenti, hogy az ember visszamegy a legalapvetőbb szintig. Hiszen a természet ösztönösen működik óramű pontossággal, az állatok ösztönösen működnek óramű pontossággal, egyedül mi vagyunk ettől elkülönülve. Az ő működésük megfelelő ritmusban zajlik együtt a tökéletességgel. Az emberi létnek már nincs effajta működése, az emberi létből hiányzik a tökéletesség. Miért? Mert ide-oda kapunk, mindenféle elképzeléseket kergetünk, a gondolatok rabjai vagyunk. Belőlünk már hiányzik a tökéletesség, amely az állatvilágban és a növényvilágban megvan.

 

Mint az eddigiekből is látszik, a gnoszticizmus egy önfejlesztő út volt, amelynek során az ember olyan fejlődési technikákat alkalmazott, amelyek ahhoz segítették hozzá, hogy önmagában találja meg a válaszokat a kérdéseire és azokkal tudja magát fejleszteni, s emelni a rezgésszámát.

A gnosztikusok azt tanították, hogy az embernek ki kell szabadítania önmagát a rossz és ember által teremtett tökéletlen, ártó anyagi világból. Ehhez meditációkat, illetve titkos igéket használtak fel. Ami a titkos igék származását illeti, úgy hírlik, hogy az atlantisziak hangokat használták a fejlesztésükhöz. Ők magas szinten voltak jártasak a kristályok, illetve a drágakövek mágikus használatában, ugyanis a kristályokban eltárolt fények és rezonanciák segítségével fejlesztették magukat. Különböző hangoknak, az univerzum hangjainak segítségével emelték a tudatuk rezgésszámát, illetve a félanyagi testük rezgésszámát.

A gnosztikusokhoz eljutott ennek a tudásnak a morzsái és mivel ők már nem félanyagi testű, hanem emberi testben élő lelkek voltak, ezért különböző hangsorokat alkottak. Annak érdekében, hogy ezeket a hangokat meg tudják őrizni és szólaltatni, a gnosztikusok énekeket, szavakat, verseket tanítottak egymásnak, illetve a mesterek a tanítványaiknak.

 

A gnosztikusok tudásából Hermésznek köszönhetően szivárgott ki valamennyi, hiszen ő mindent elsajátított, amit ők tudtak. Illetőleg, volt néhány beavatott, akik ezt egész magas szinten űzték. Az egyik ember H. P. Blavatsky volt, aki sok mindent átvett a gnosztikus tanításokból. De a gnosztikus tanítások és módszerek ismerői közé tartozott Aleister Crowley is, aki mágikus hangsorok segítségével tudott a szellemvilággal kommunikálni, sőt ilyen hangokkal tudta irányítani is ezeket a jelenségeket.

Crowley képes volt arra, hogy egy szellemnek átadja a testét és bármikor ki is tudta parancsolni magából ezt a szellemet. Ezt bizonyított módon tudta csinálni. Volt olyan alkalom, hogy a tanítványait összehívta a tengerpartra, rajzolt egy mágikus kört a homokba, beállt a közepére és mondta, hogy ő most egy illúziós varázslatot fog csinálni szellemek segítségével. A mágus előre elmondta, hogy át fogja magát adni egy szellemnek, de ne féljenek ettől a tanítványai, mert a körön kívül semmi baj nem érheti őket. Crowley kérte a tanítványait, hogy figyeljenek arra, hogy a körből őt semmi esetre se engedjék ki és senki se lépjen be a körbe még véletlenül sem, máskülönben meg fog halni. Ezután elkezdett mormolni magában valamit, majd Crowley egy gyönyörű, fiatal, meztelen lánnyá változott, aki sírt, zokogott és kérte az embereket, hogy mentsék ki őt ebből a körből. Volt olyan tanítványa is, aki a saját édesanyját látta, ahogyan tűz mardossa a lábait és könyörög a gyerekéhez, hogy rántsa őt ki a tűből.

Ezután valamilyen hangot adott ki és ezután újra önmaga volt. A tanítványai közül többen elájultak, néhányan pedig sírva, összeborulva fogadták a mesterüket a kör szélén.

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..