Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A hopi indiánok próféciái – Hamarosan kezdődik az Ötödik Világ!

A hopik az amerikai kontinens egyik, ha nem a legősibb, máig fennmaradt indián törzse. Nem csak nyelvük és kulturális hagyományaik, hanem spirituális bölcsességük és próféciáik is rabul ejtik az embert. A hopiknak kiforrott elképzeléseik vannak a 2012 körüli korszakváltásról. Jövendöléseik könnyen érthetőek és nyomon követhetők. Eddig pontról pontra bejött minden jóslatuk, s úgy tűnik, hogy a vég ideje már közel! Ismerkedjünk meg a hopik ómenjeivel és az Ötödik Világ kezdetével!

 

Nyelv és kultúra

 

Ha a maguk teljességében szeretnénk megragadni a hopi próféciákat, nélkülözhetetlen megérteni a gondolkodásmódjukat és a világképüket. A hopi életfilozófia alapja a harmónia és a béke. Azért nem írom le definíciószerűen, hogy mi a harmónia, mert a hopik egynek érzik magukat az egész természettel és a teljes világegyetemmel. Tehát a legpontosabb megfogalmazás az volna, ha azt írnám, hogy harmóniában a mindenséggel. De attól tartok, hogy ez vajmi keveset mond a mai modern ember számára.

A hopi lélekben minden élő, beleértve a vizeket, a természeti jelenségeket és természetszerűleg a Földet is. A Föld női princípium, tehát anyai minőség, mint minden kultúrában! (V. ö. Gaiai-elmélet) Minden és mindenki egy. Bármiféle elkülönülés, vagy elválasztási kísérlet, felborítja a rendet és megtöri a békét.

 

A hopi indiánok valaha, évezredekkel ezelőtt a Nagy Szellemtől kapták a megbízatásukat, miszerint őrizniük kell a Fekete-fennsíkot, amely e földrész spirituális központja. Amennyiben ez nem sikerül, úgy nem csak az ő népük, hanem a bolygó valamennyi népe súlyos sorsot fog átélni.

A hopik a mai napig őrzik ezt a tradíciót és eszük ágában sincs az időközben szárazabbra váltott klíma miatt elköltözni lakóhelyükről. Ők vígan élnek, növényt termesztenek (kukoricát, babot) és állatot tenyésztenek (kecskét, bárányt).

Ők úgy érzik, hogy a Földanya egyik spirituális és éppen ezért szakrális energiaközpontjának a felvigyázói. A tudósok alaposan megvizsgálták, hogy ennek a hiedelemnek a hátterében valós tények húzódnak-e meg, vagy az egész csak mendemonda és humbug. A kutatók azt találták, hogy a hopik szent helyén valóban léteznek különleges energetikai anomáliák és olyan radioaktív kristályok, amelyekkel más vidékeken nem találkoztak. Ezek állítólag pozitív és negatív ionokat juttatnak a légkörbe, s ezzel minden jel szerint hozzájárulnak a bolygó egységéhez.

 

Két nép között fennálló nyelvi-kulturális különbségek szembeszökően mindig a szókincsben mutatkoznak meg. Az eszkimóknak például több tucat szavuk van a különféle hófajtákra és a bálnák leírására. Az afrikai maszáj törzs csak a tehén jelölésére tizenhét szót alkalmaz. Burmában (Mianmar) a rizs húsz fajtájára húsz külön szó létezik. Míg egyes népek kifejlesztettek bizonyos szavakat és leírásokat, addig másoknál ezek nem alakultak ki, minthogy teljesen szükségtelen volt. Például az eszkimónak aligha lett volna szükséges a tevékkel kapcsolatos több száz szóra, míg az araboknak igen. Ahogyan a maszáj harcosok sem fognak elveszni a bálnafajták használatában, mivel a sivatagos vidéken élő törzsek nem túl sok bálnát láthattak életükben.

Ugyanakkor roppant érdekes, hogy a nyelvi-kulturális differenciák gyorsan fel- és megoldódnak, ha a spirituális témákra terelődik a szó. Ezt egy átlag európai ma mégis idegennek érezheti, mivel a világszemléleti alapjaink különböznek egymástól, viszont az öt kontinens hagyományőrző népeinek alapfilozófiája meglepően hasonló. Jó példa erre a fent említett természettel való egyenrangúság és a Földdel való összefonódottság, azaz a kölcsönös függőség.

 

Whorf összehasonlította a hopi indiánok nyelvét az európai nyelvekkel és kimutatta, hogy a nyelvek szerkezeti különbségei valójában világszemléleti különbségeknek felelnek meg. Példának okáért a hopi nyelvben nincsenek az európai nyelvekben megszokott igeidők, mint múlt, jelen, jövő. Ezzel szemben a jelen idő kifejezésére sokkal szélesebb választék áll a hopik rendelkezésére.

„Egy további különbség az idiomatikus szerkezetekben nyilvánult meg. Az európai nyelvekben idiomatikusan alkalmaznak téri metaforákat az időtartam jelölésére, hosszan beszél vagy rövid időköz, míg a hopi nyelvből hiányoznak a képzeletbeli tér metaforái a nem téri tulajdonságokra.”

 

Ebből látszik, hogy az európai kultúra központi tengelye az idő és a tér, minden e két dimenzió elképzelése köré épül. Ettől eltérően a hopi kultúrában élő emberek nyelvükből eredően az események egymásra következésének fogalmaiban gondolkodnak. (v. ö. karma: ok-okozat törvénye) A hopik az időt nem tekintik mérhetőnek vagy olyasvalaminek, aminek határpontjai lehetnek. Így az időnek egyszerűen hiányzik az értéke. Egy hopi nem tud időt spórolni vagy vesztegetni. A hopiknál a lényeg, hogy az események egymásból következnek és megtörténnek. A növénytermesztésben például az az izgalmas, hogy a növény kinő a földből és megnő, nem pedig az, hogy mennyi idő alatt produkálja mindezt. Ugyanez az elv érvényes mindenre: a házépítéstől kezdve a gyermeknevelésig.

Összességében leszűrhetjük, hogy még az efféle hatalmas nyelvi különbségek ellenére sem okoz problémát megértenünk a hopikat, hiszen az ő univerzumoknak része a miénk. Más kérdés, hogy mi vesszük-e a fáradtságot, hogy a mi „tudományos-pozitivista univerzumunkba” beengedjük őket. Ez már rajtunk áll.

 

Próféciák

 

A hopi indiánok talán az amerikai földrész ma élő legősibb népcsoportja. Ekképpen a hopik időtlen bölcsesség őrzői. Ők a mi világunkat – korszakunkat – a Negyedik Világnak hívják. Az elődök megjósolták, hogy ebben a korszakban a legtöbb nagy szertartás el fog tűnni, sok mindent el fognak feledni az emberek az előttünk lévő kultúrákból, az emberi viselkedésben a kapzsiság, az irigység, az önzőség és a kegyetlenség veszi át az uralmat.

A hopi jövendölés szerint a csillagokból fog visszatérni az elveszett Fehér Testvér, Pahana. Ő szent táblákat és jelképeket fog magával hozni, amellyel majd igazolja a kilétét. Ilyen táblákat és szimbólumokat őriznek a hopik, de egyes darabjai hiányoznak. A csillagokból érkező ős fogja a kiegészítőiket hozni.

A hopik elmondják, hogy ez a Negyedik Korszak hamarosan véget ér, s akkor kezdetét veszi az Ötödik Világ. Erre vonatkozóan léteznek ősi próféciák, melyekből a legtöbb már beteljesedett, s az idő előbb-utóbb elhozza a többit.

 

  • Első jel: Elmondjuk a fehér bőrű embereknek, hogy Pahana visszatér: fehér ember, ez a Föld nem a te tulajdonod, nem lehet azé, aki mennydörgéssel (puska) megöli ellenfeleit. – Fegyverek megjelenése
  • Második jel: A Földünkön hangokkal teli, letakart, forgó szerkezetek gördülnek át. – Szekér, autó megjelenése
  • Harmadik jel: Nagy szarvú, bivalyszerű állatok lepik el a vidéket és széttaposnak azt. – Szarvasmarha megjelenése
  • Negyedik jel: A Földünkön vaskígyók fognak tekergőzni. – A vasút megjelenése
  • Ötödik jel: Égi pókhálók fogják teleszőni a Földünket. – Telefon- és villanyvezetékek
  • Hatodik jel: Kőfolyók fogják ellepni az országot, melyben a Nap fog tükröződni. – Úthálózat, autópálya, délibáb
  • Hetedik jel: A tenger feketévé válik, amely számtalan élőlény pusztulását okozza. – Olajkutak és olajszennyezettség
  • Nyolcadik jel: Fiatalok fognak érkezni, akik hosszú hajat viselnek hozzánk hasonlóan. Tanulnak tőlünk, megszeretnek miket, és a bölcsességünk útján fognak járni. – Spirituális generációk: a hippi mozgalom, majd az indigó- és kristálygyermekek
  • Kilencedik jel: Hallani fogjuk, hogy a Föld felett a mennyei lakóhely leszáll. Ez Kék Csillagként fog megjelenni. Ezután már gyorsan befejeződnek, véget érnek a hopi szertartások és gyűlések. – Egyesek ezt az 1979-ben lehullott NASA  laboratóriumhoz kapcsolják, amely kék lánggal zuhant, de jelképezhet mást is.

 

Eme jelek mutatják a nagy pusztulást. Amikor a Kék Csillag visszatér, magával hozza a tüzet, amely elégeti a Negyedik Világot és elveti az ötödik korszak magjait. Érdekes, hogy a hopik is katasztrófák által képzelik el az új világkorszak kezdetét. Valahol érthető, hogy el kell számolnunk a múlttal azért, hogy tiszta lappal léphessünk a jövőbe. Másfelől, a mai ember igyekszik azzal ámítani magát, hogy mindez csak babona, szemfényvesztés és minden bizonnyal lehet még enyhíteni a nagy változások kellemetlen részletein. Csak abba nem gondol bele a polgár, hogy a legtöbb kultúra egyszer egy ehhez hasonló korszakváltás alkalmával tűnt el a Földről szőrőstől-bőröstől. Például az atlantisziak vagy a maják civilizációja, hogy csak az ismertebbeket említsem. Mi lennénk a kivételek?

 

A hopi próféciák a fehér emberek háborúiról is szólnak, valamint a Föld megingásáról. Sok füst, tűz, fájdalom és halál látszódik a jövőben. De van mentsvár, mely azokra vár, akik megértik a próféciákat. Akik a tudókkal lesznek, ők biztonságban átvészelhetik a szörnyűséges csapásokat. Utána következik a nagy újjáépítés. Ezt követően visszatér Pahana, aki magával hozza majd az Ötödik világot. Ő elülteti a bölcsesség csíráit a szívekbe, mi több, a magok már el lettek ültetve.

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..