Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A hyperboreusok szigete

Hyperborea vagy Hüperborea (északon túli) egy édeni, aranykori, mitikus „fehér sziget” volt, amelynek a pontos elhelyezkedése máig ismeretlen, bár a neve árulkodó. Erről az észak-atlanti tradíciókban szereplő szigetről számol be többek között Hérodotosz, Diodórosz, Platón, de találkozunk vele más szerzőknél is: Pindarosz, Aiszkhülosz, Lukianosz is ír róla.

 

A messzi északon lakó boldog népről eltérő neveken ugyan, de említést tesz a görögön kívül több kínai, szkíta és indiai (Svéta-dvipa) forrás is. Hyperborea kérdését szokás megközelíteni geofizikai szemszögből. Ilyenkor Észak-Szibéria, Alaszka vagy Grönland térségében vélik felfedezni az egykori mitikus sziget helyét.

A spirituális megközelítés még mélyebbre ás. A Rig Véda szerint Hüperborea egy, a Sarkkörön túli sziget volt, ahonnan az indiai eredetmítosz szerint őseik Hüperborea centruma, a Meru hegy mellől vándoroltak el jelenlegi lakhelyükre. Egy hindu szöveg olyan fehér embereket említ, „akik a világ északi részén laknak és nem rendelkeznek érzéki funkciókkal.”

A görög mitológia a hüperboreoszokat a Boreász földjén (Északi Szélen) túli vidék lakóiként határozta meg. Egy delphoi mítosz Zeusz Apollónt, a Fény istenét, Delphoiba akarta telepíteni. Az isten hattyúk vontatta szekéren elrepült a hüperboreusok földjére, ám később a sok dicsőítő imának és éneknek engedve visszatért. Onnantól kezdve Delphoiban élt, s csak a tél három hónapját töltötte a hüperboreoszoknál, amíg őt Dionüszosz helyettesítette.

Pindarosz egy mitikus világról számol be és egy olyan szent fajról, amin nem fog az idő. Tudomása szerint nem öregednek és nem betegednek meg a hüperboreusok. Sőt, élettartalmuk tekintetében azt is megjegyzi, hogy akár 1000 évig is élhetnek. Nincs köztük harc, viszály, nem dolgoznak, hanem aranykori boldogságban élnek, tánccal és mulatsággal töltik az idejüket.

Máshol azt olvashatjuk, hogy ez a Boldogok Szigete, ahová a héroszok lelke jut. Míg Hérodotosz kifejezetten kételkedett e nép létezésében, dacára annak, hogy megemlíti róluk, hogy „áttetsző emberek”, addig id. Plinius hitt abban, hogy ez a nép valóban létezik.

Eratoszthenész úgy vélte, hogy a Föld legészakibb részén található Hüperborea. Platón említi, hogy nem fogyasztottak húst, ezért képesek voltak az állatok nyelvén is kommunikálni.

A fáma szerint e legendás nép földjére halandók közül csak Héraklész és Perszeusz jutott el a mítoszok szerint.

Diodórosz a kelták kapcsán említi Hüperboreát:

“…A kelták földjével átellenben túlnan levő óceánban észak felé van egy sziget ….lakóit hüperbóreuszoknak hívják… Latona ezen a szigeten született, s ezért fiát (Apollónt) ott minden más istennél buzgóbban tisztelik… A szigeten egy Apollónnak szentelt gyönyörű liget van és egy különös, kerek alakú templom, melyet sok áldozati adomány díszít… Apollón minden tizenkilencedik évben eljön erre a szigetre, vagyis abban az időben, amikor az égitestek (a Nap és Hold) ugyanabban az együttállásban térnek vissza; és ezért nevezik a tizenkilences időközt Meton nagy évének….”

H. P. Blavatsky, René Guénon és Julius Evola egyaránt azon az állásponton vannak, hogy a prehistorikus időkben a hüperboreus civilizáció valóban kapcsolatban állt a Szentlélekkel vagy az isteni alkotóerőkkel, tehát a teremtés színhelyeként gondoltak e szigetre. Innen indulhatott útjára az őseredeti hagyomány, a kultúra és a vallás. Feltételezik, hogy itt élhettek azok az őseredeti emberek, akiknek még birtokában volt a tökéletesség minden titka.

René Guénon: A világkirály című művében a következőket írja:

(X. fejezet: A spirituális centrumok és szimbolikus megjelenítéseik)

„Több különböző tradíció összhangban van mindazzal, amit a „legfelső ország” kapcsán kifejtettünk. Van erre egy másik, a Paradésánál minden valószínűség szerint ősibb, figyelemre méltó megnevezése is. Nevezetesen a már értelmezett Tula, amelyet a görögök Thulénak hívtak, s amit kétségtelenül egyenértékűnek vehetünk a „négy mester szigetével”. Ezt a nevet más területek is megkapták, úgyhogy még ma is fellelhetőek Oroszországtól egészen Közép-Amerikáig. Az sem kétséges, hogy minden ilyen terület spirituális uralom székhelyét képezte többé-kevésbé már távoli korokban, és hogy ezek a primordiális Tula uralom-kisugárzásai voltak.

Ismeretes, hogy a mexikói Tula eredete a toltékokhoz kapcsolódik, akik mint mondják, Aztlanból („föld a víz közepén”) jöttek, amely egyértelműen Atlantisz. Ők hozták magukkal a Tula nevet szülőföldjükről, és adták egy centrumnak, amelynek következésképpen és bizonyos értelemben az elsüllyedt kontinenst kellett pótolnia. Másrészt az atlantiszi Tulát meg kell különböztetnie a hüperboreai Tulától, amely utóbbi az első és legfőbb centrumot az egész jelenlegi Manvantara számára jeleníti meg, s amely azonkívül, mint már láttuk, a valóban a pólusra helyezett „Szentsziget”-archetípus. Az összes többi „szentsziget”, bár ezzel ekvivalens jelentésű nevet hordoz, az eredetinek csak tükörképe.”

 

Már csak azt a kérdést kellene valahogy megválaszolnunk, hogy mi lett a hüperboreoszokkal?

Az egyik elmélet szerint az ősi, égi, természetfeletti, transzcendentális tudásukkal a szigetük pusztulását követően a mai India és Irán területére vándoroltak, ahol különféle kultúrákat és birodalmakat alapítottak és így részekre osztva ugyan, de továbbszállt az örökségük utódaikra és leszármazottaikra.

Egy másik elmélet szerint, ami nem zárja ki az előzőt, a hüperboreusok nem haltak meg, hanem szellemi patrónusokká váltak. Hésziodosz sorai ezt árulják el: „Majd aztán a föld befogadta magába e fajtát, jótét lelkek lettek, a nagy Zeusz rendeletére, földön járó hű őrzői az emberi nemnek, minden gaztettet meglátnak, s őrzik a törvényt, míg magukat köd leplezi, úgy járják be a földet, gazdagság-gyarapítók, mert övék ez a rang is.”

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..