Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A jövőnket írjuk – AVAGY A CSILLAGOS ÉGBOLT MESTERKURZUSA!

Néhány gondolat a jelenleg zajló Szaturnusz – Neptunusz kvadrátról….

 

A csillagok varázslatos fényüzenete minden nap minden percében velünk van, és segít minket a felemelkedésben és az ébredésben. Mégis, vannak kiemeltebb periódusok, amelyek tanításai nagyon koncentráltak, hatásuk hosszabb időszakra, akár életeken átívelő inkarnációs ciklusokra is kihatással lehet. Most egy ilyen rendkívül fontos és szép időszak elé nézünk – ugyanakkor komoly éberségre is tanít minket az elkövetkező egy- két hónap!

Nagyon fontosnak tartom, hogy tudatosítsam ezt, és rendkívül hálás vagyok Száraz Gyurinak, hogy lehetővé teszi számomra a Boldognapot oldalán való megjelenést!

 

szaturnusz2

 

A tudatosítás szót használom, mert DÖNTŐ dolog a TUDAT szerepe a következő időszak folyamataiban (meg persze általában mindig, de néha, ahogy most is, hatványozottan).

Két bolygó találkozásáról van most szó. Két olyan lassú járású bolygó találkozásáról, melyek fényszöge hosszabb ideig aktív, hatásukat pedig – ennek megfelelően – sokkal továbbfejtik ki.

 

A mesteri Szaturnusz, a karma Ura lép fényszög-kapcsolatba az egyik messianisztikus bolygóval, a spiritualitás planétájával, a Neptunusszal. A kvadrát fényszög november 25-én lesz pontos.

A két bolygóval kapcsolatban rövid kitekintést tennék annak érdekében, hogy ennek ez elkövetkező nagyon fontos fényszögnek az üzenetét jobban megérthessük.

 

Mindkét bolygó lassú járású, korszakos üzenetet hordozó. A Szaturnusz 29 év és 167 nap alatt teszi meg a Földünk körüli pályáját, tehát egy inkarnáció alatt kétszer, esetleg háromszor tér vissza születési radix helyzetére. A Neptunusz, messianisztikus bolygóként még lassabban, 164 év 283 nap alatt éri át a kört. Messianisztikusnak nevezzük a földi életünk történéseit jelző 10 legfontosabb bolygóközül azt a hármat, melyek a Földtől legtávolabb helyezkednek el – az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plútót. Az értelem, az érzelem és az erő legmagasabb, TEREMTŐI minőségét jelölik, a HAZATALÁLÁST szimbolizálják.

 

szaturnusz3

 

A három messianisztikust őrzi a Szaturnusz, a küszöb őreként, a karma uraként! A három bolygómisztikus, isteni, tudásvilágát csak annak nyitja meg, aki arra ÉRETTÉ és MÉLTÓVÁ vált.

 

Szeretném hangsúlyozni, hogy minden leszületett ember képletében megtalálható mind a Szaturnusz, mind pedig a három messianisztikus bolygó. Így kivétel nélkül MINDENKI rendelkezik azzal a képességgel, hogy működésbe hozza a legmagasabb ISTENI MINŐSÉGEKET. Azonban ezt a TUDÁST a Szaturnusz bolygó NEM ADJA INGYEN, ezért MEG KELL DOLGOZNIA MINDENKINEK.

 

Ledolgozni való KARMIKUS ADÓSSÁGA kevés kivételtől eltekintve szinte minden embernek van. A „hogyan”-t mutatja meg a születési radix képletben, annak csillagképi, házhelyzetbeli, illetve fényszögbeli státuszával a MESTERI SZATURNUSZ. Remélem sikerül érzékeltetnem, hogy a SZATURNUSZ minden, csak NEM FÉLELMETES, ahogy a nyugati asztrológia sajnos, néha tévesen, félelmeket keltve és torzítva jellemzi azt! A felemelkedésben és a felfényesedésben döntő szerepe van. Egyszerűen csak tanít és tökéletesíteni próbál mindenkit! Persze tudom, hogy ez így leírva nagyon egyszerűnek hangzik, a gyakorlatban ezzel szemben rossz döntéseinkben, sorozatos kudarcokban, betegségekben jelentkezik, amit rendkívül nehéz és embert próbáló dolog megélni. Javítani rajta pedig – sokszor úgy éljük meg –, lehetetlen.  Amikor az ember benne van a sűrű, sötét erdőben,és nem talál kiutat, egyedül tényleg nagyon nehéz tisztán látni es kikecmeregni a sötétségből. Pedig ilyenkor többnyire egy óriási kiugrási lehetőséget él meg az egyén, anélkül, hogy tudná. A maga kevésbé cizellált módján, keményen tanít a NAGYMESTER Szaturnusz, de ezt csakis egy magasztosabb cél érdekében teszi: hogy megnyissa nekünk a felfényesedés csatornáit, hogy megtudjuk szentelni azt az életterületet, ahol képletünkben jelentkezik,és ezáltal utat engedjen a messianisztikusok által képviselt legmagasabb isteni minőségekhez. Hiszen az az életterület, ahol a Szaturnusz egy születési képletben jelentkezik – nem tudom más szóval illetni –,SZENT. Ezen keresztül tudunk tökéletes gyémánttá válni, mi is MESTEREKKÉ lenni, és működésbe hozni saját ISTENI képességeinket.

 

A Küszöb ezen Szent Őre lép fényszög-kapcsolatba a messianisztikus Neptunusszal. A NEPTUNUSZ járása rendkívül lassú, energiái korszakos üzenetet hordoznak. Jelenleg a Vízöntő csillagképben tartózkodik, (amely csillagkép nem azonos a nyugati asztrológia vízöntő zodiákus jegyével).

 

neptunusz

 

A Neptunusz talán a legkülönlegesebb és legösszetettebb lélekállapotot hordozó minőség! Ugyanakkor ezért a legsérülékenyebb is. A legmagasabb isteni szeretet lelki kivetülése. A SPIRITUALITÁS bolygója. A végső titkok hordozója. Valami olyan misztikus és fantasztikus, transzcendens tudatállapot, amit ősemlékezetünkben őrzünk, és legyünk őszinték, keresünk is inkarnációkon át. A probléma ott jelentkezik, hogy még, ha fel is villan ez a minőség életeink során, akkor vagy az ego nem engedi kibontakozni és gúzsba köti, vagy valakik,- érdekük szerint-, „gondoskodnak“ arról, hogy a magas minősége alacsonyba csapjon át és eluralkodjon a káosz, a félelem, a függőség, a spiritualitás álarcába öltözött riadalomkeltés,nem is sorolom tovább! A Neptunusz a spiritualitás bolygója és jelölője. Rendkívül fontos, hogyezt a küszöböt az őr, a Szaturnusz, rejtse és őrizze, és annak magasabb minőségeit tényleg csak annak nyissa meg, aki a fejlődése során arra valóban éretté és érdemessé vált.

 

A két bolygó e sorok írásakor már tág orbisszal kvadrát, azaz TEREMTŐ kapcsolatban vannak egymással, amely november 25-én, a délutáni órákban lesz pontos. A fényszög-hatás november 25-e előtt már két héttel erősen érezhető,és utána még legalább két hétig aktívan befolyásolja a sorsunk történéseit. Korszakot érintő üzenetet rejt, tekintettel arra, hogy ez a két lassú járású bolygó egymással csak több évtized múlva lesz újra kvadrát fényszög-kapcsolatban, és addigra a bolygók is csillagképet váltanak, tehát a konstelláció üzenete már teljesen más lesz.

Most Szaturnusz nagymester a Skorpió csillagképéből hívja teremtő, azaz kvadrát fényszögbe a Vízöntő jövő vizeiben járó Neptunuszt.

 

Komoly belső munka előtt állunk. Már talán körvonalazódik is, hogy ez az üzenet nem elsősorban a mindennapok szintjén hordoz korszakváltó mondanivalót. Lecsapódik majd a hétköznapokban is, de ennél sokkal többről van most szó. És mi, magyarok, nem véletlenül kapjuk meg az erre vonatkozó beavatásokat.

 

neptunusz2

 

A messianisztikus Neptunusz – ahogyan már említettem –, a Vízöntő csillagképben jár,(a nyugati asztrológia mesterségesen előállított csillagjegyi besorolása alapján a Halak csillagjegyben, de én most kifejezetten a fényhordozó, nem ember alkotta csillagos égbolt üzenetét kívánom tolmácsolni).  A Vízöntő csillagkép egyértelműen a jövőről szól, a jövőútját tisztítja. Tehát a jelen fényszög-kapcsolatban a JÖVŐNK A TÉT. Méghozzá a legfőbb isteni igazságok és minőségek megélésének lehetőségével (Neptunusz).

 

És milyen útmutatást ad a Nagymester Szaturnusz a Skorpió csillagaiból e fényesebb jövő eléréséhez? Azt, hogy most már tényleg itt az ideje annak, hogy mindazt lemetsszük magunkról, ami nem FÉNY, ami idejétmúlt, ami már nem része a sorsunknak, ELSŐSORBAN LEGBELÜL. A tét a magasabb minőségű jövő elérése, neptunuszi magasságokban. És mi az, ami a legnagyobb ellensége a tisztánlátásnak, a legfinomabb minőségeknek, melyre ráerősítve rendkívül jól elzárhatóak a felfényesedés csatornái? A FÉL-ELEM. A félelemre alapítva a két bolygó kvadrát fényszögét alacsony minőségre lehet levinni, ahol a Neptunusz a káoszt, a zűrzavart, a függőséget erősíti, a Szaturnusz pedig egyik próbát adja a másik után, mert a lélek nem képes túllépni saját magán, blokkolja a félelem és a rettegés.

 

A kvadrát fényszög a legerősebb teremtő fényszög. Tehát, óriási a FELELŐSSEGÜNK! A saját gondolataink által mindenképpen teremteni fogunk, méghozzá nem kis erővel! Vagy ezt, vagy azt! A Szaturnusz arra hív minket, hogy dobjuk le magunkról a félelem béklyóit ahhoz, hogy koncentrálni tudjunk a LÉNYEGRE, a VALÓ VILÁGRA, a SAJÁT JÖVŐNKRE.

Óriási lehetőség rejlik ebben a fényszög-kapcsolódásban, mert a saját pozitív gondolatainknak teremtő ereje által automatikusan emeljük nemcsak a magunk, hanem a környezetünk rezgésszintjét is, fényesítjük a körülöttünk lévők jövőjét is. Még, ha ez cseppnek tűnik is a tengerben!

 

A Teremtő “súg” a fényszög által: MOST figyelj oda ember IGAZÁN, próbáld kizárni a külvilág zaját, a félelmeket és kétségbeesést keltő híreket, melyeket nem véletlenül ontanak ránk a tévéből, rádióból! Próbálj befelé figyelni, halld meg annak a bizonyos isteni ősminőségnek a hívó szavát,és HIGGY BENNE, hogy létezik!

 

szaturnusz

 

A FÉL-ELEM blokkolja a tisztánlátást, BEINDÍTJA AZ EGÓT, az agressziót, a szeretetlenség-érzést, elvonja a figyelmet a lényegről. Ha hagyjuk eluralkodni a tudatunk felett, azzal NEM LESZ JOBB! Nem segíti a nehéz helyzet megoldását, csak befolyásolhatóbbak leszünk általa! És további negatív karmákat írunk magunknak!

A Teremtő egyértelműen felírta üzenetet az égre: aki túl tud lépni saját magán, aki nem hagyja, hogy a saját tudata­­–a külvilágrettegést és zűrzavart keltő történései és híráradata által a fél-elemen keresztül–, csak félig működjön, azt a Szaturnusz tovább engedi a legmagasabb, tiszta isteni minőség felé és megérezheti a neptunuszi varázslatot, a legmagasabb rendű KOZMIKUS SZERETETET.

 

Az ellentétéről, a Neptunusz alacsony minőségeiről azért nem szeretnék írni, mert ezeket az energiáit nem szeretném idevonzani.

ÉBERSÉGRE int minket az elkövetkező időszak. Azon túl, hogy egy egész korszakra szóló üzenetet hordoz, a mindennapok szintjén is jelentkezhet a mondanivalója, tehát a közvetlen környezetünkkel kapcsolatban is megjelenhet feszültség a tisztán nem látásunk miatt. Gondolataink és tetteink által is.

Itt szeretném említeni, hogy a fényszög üzenetét most kiragadva értelmeztem, kifejezetten a lényegre koncentrálva, bár tudni kell, hogy az égen is minden mindennel összefügg.

 

Az előbb említett napi történések szintjén fontosnak tartom azért elmondani, hogy a gyors járású Merkúr bolygó többször is “rásegít“ majd a mindennapokban a dolgok tisztázására, illetve ugyanígy össze is kuszálhatja egy-egy kiadós, robbanékony beszélgetés által a szálakat a szintén akcióban lévő Plútó és Uránusz bolygók teremtő fényszöge miatt. Erről itt és most csak annyit (habár órákat és ódákat lehetne zengeni erről a másik két varázslatos messianisztikus planétáról), hogy 2010 óta ennek a két titokzatos, mágikus bolygónak a teremtő fényszöge segítette többször utunkat, kompromisszumot nem ismerő, isteni erőt (Plútó) adva a gyökeres változáshoz (Uránusz).  El sem kell mondanom, hogy ennek a hatása is korszakos, és nagyon sokan érezték már 2010 óta a hívó szavát, és sok mindent gyökeresen megváltoztattak életükben az ébredésük érdekében.

 

astro

 

Most újra, egymást teremtő módon felerősítve lépnek kapcsolatba (kb. 2016 márciusáig), segítve a most tárgyalt Szaturnusz – Neptunusz kvadrát üzenetét. Összegezve: Aki most úgy érzi, hogy itt az idő a BELSŐ megújulásra, a továbblépésre, egy, már nem FÉNYT hozó élethelyzetből való kilépésre (Uránusz), az hatványozottan nagy isteni erőt kap ehhez a gyökeres változáshoz(Plútó), azzal, hogy a saját pozitív gondolatai (Uránusz) teremtő ereje aktiválásával a Szaturnusz megnyitja a beavatás kapuját a legmagasabb isteni EGY-SÉG felé (Neptunusz).

Ismét varázslatos üzenetet kaptunk a Teremtőtől. Az égi színpad az összes messianisztikust aktiválja az elkövetkező időszakban, kizárólag csak egy cél érdekében, hogy EMELKEDHESSÜNK általuk.

 

Ha az elkövetkezendő időszakban nehéz, feszítő helyzetbe kerülünk, jusson eszünkbe a gondolataink és tetteink teremtő ereje,és ne feledjük, hogy SZÍVÜNKBŐL NEM LEHET ROSSZAT TEREMTENI!

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..