Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A kabbala és az Illuminátusok

Sokan megértik, hogy a héber kabbala egyes elemei, hogyan szivárogtak be a szabadkőművesség belső köreibe, de azt már kevésbé látják tisztán, hogy a tisztavirág életű Illuminátus Renden keresztül hogyan tudták a kabbalisták megfertőzni a szabadkőművességet és fokozatosan átvenni a mozgalom irányítását. Tulajdonképpen kik volt azok, akik felhasználták az ősi misztériumokat saját világhatalmi terveikhez?

 

A szabadkőművesség hivatalos története valamikor 1717-ben kezdődött, amikor négy londoni páholy megalakította az Egyesült Nagypáholyt (United Grand Lodge). A kutatások kiderítették, hogy a spekulatív kőművesség már akkor uralta az eredeti, céhes, más néven „operatív” kőműveseket. Így a kettő irányvonalat célszerű elválasztanunk egymástól és külön kezelnünk.

A szabadkőművesség ezoterikus és azon belül kabbalista ismeretei főként a spekulatív kőművesektől eredtek. Talán itt érhető tetten az a differencia, amely később a történelem folyamán szinte a felismerhetetlenségig összemosódott. Jelesül, két spirituális irányultsággal találkozunk: a szabadkőművesség eredeti, nemes célokat kitűző, cselekvő hagyományával, valamint a részben kabbalisztikus, eltorzított ággal, amely végül a sok egyéb hagyomány mellett a leginkább meghatározóvá vált a jelek szerint. Megjegyzem, az operatív (gyakorlatias, építéssel foglalkozó) és a spekulatív (elmélkedő) ág egyaránt összefüggésbe hozható okkult szándékokkal.

 

A rózsakeresztesség, a szabadkőművesség és a zsidó kabbala közötti összekötő kapocs Giuseppe Balsamo, aki Cagliostro néven vált ismertté a francia király XVI. Lajos udvarában, ahol szellemidézésekkel és alkimista munkájával szórakoztatta a királyt elnyerve ezzel kegyeit.

 

De kitől tanult Cagliostro? Honnan tudott meg ilyen idő távlatából ennyi mindent a kabbaláról? Nyilvánvalóan egy mestertől, akit Saint-Germain személyében tisztelhetünk. Ő volt az, aki a Szabadkőművesség Nagymestereként bevezette Cagliostrot a kőművesség titkaiba. A tanítvány pedig csakhamar öntudatára ébredt a lehetőségeinek és egy külön irányzatot hozott létre, egy okkult, egyiptomi rítusú szabadkőművességet, mely azután a német illuminátusok követendő útja lett.

 

Ha valaki, akkor ő pontosan tudhatta, hogyan szivárogtak be a német illuminátusok a francia szabadkőművesek közé, miután tevékenységüket rendelettel tiltották be. A legszebb az egészben az volt, hogy a Grand Orient, azaz francia szabadkőműves nagypáholy tagjai oly módon váltak az illuminátus célok elérésének eszközeivé, hogy szinte semmit sem vettek észre az egészből. A szabadkőműves titoktartás és a beavatások sajátosságai miatt szinte lehetetlen volt megmondani, mi zajlik a háttérben, illetve a felső körökben.

 

1774-ben Saint-Germain sokat tartózkodott IX. Vilmosnál, ahol megismerkedett a király pénzügyi tanácsadójával, Mayer Rothschilddal is. Saint Germainnél jobban senki sem ismerte akkoriban az egyiptomi és a kabbalisztikus rejtélyeket, így ő kielégíthette a király és a leendő bankárzseni minden tudásszomját. Így lassacskán felderengnek az összefüggések a spekulatív szabadkőművesség, az illunimátusok taktikája és az európai történelmi események között.

 

De létezik más teória is a kabbala és a szabadkőművesség nászának igazolására.

Hayyim Samuel Jacob Falk egy kevésbé ismert, de attól még nagyon is jelentős kabbalista szabadkőműves lehet a kulcs. Jelentőségét akkor érthetjük csak meg, ha tudjuk róla, hogy a jelek szerint az ő ráhatására is döntött úgy az orléans-i herceg, hogy finanszírozni fogja a forradalmi zavargásokat. Ami pedig a titkos páholybéli ténykedését illeti, gyanítható, hogy Falk vezette be magas rangú beavatottként a szabadkőművesség felsőbb fokozataiba a kabbalista mágia doktrínáit. Feltűnő, hogy míg Saint-Germain és Cagliostro kirakatfigurái a történetnek, addig Falk az ismeretlenség homályába burkolózik.

 

Mindezekből a fondorlatokból azután egy olyan láthatatlan hatalom kerekedett, amely a szabadkőművesség álcája mögött settenkedve történelemfordító eseményeket tudott kivitelezni. Eklatáns példa erre, hogy néhány év alatt az illuminátus háttérerők elérték a nagy francia forradalom kirobbanását, majd pár évvel később már egész Európa háborúban állt és folyt a vér. Nagy múltú birodalmak omlottak össze és az egyház kezéből végképp kihullott a hatalom.

 

Miközben Európa romokban hevert és a bankárcsaládok terveinek megfelelő átalakuláson ment keresztül, új világhatalmat álmodtak meg a szabadkőműves-illuminátus titkos társaságok: az Amerika Egyesült Államokat. Ma már leleplezett tény, hogy kulcspozícióban lévő amerikai vezetők, elnökök, tábornokok és államférfiak titkos társasságok tagjaiként érték el sikereiket. Példaként említhető George Washington vagy a későbbi időkből Albert Pike.

 

A „megvilágosodottak” fő eszménye azóta is a szabadság, egyenlőség, testvériség, amelyet egészen másként értelmeznek a kabbalisták, a szabadkőművesek, a kabbalista-szabadkőművesek és természetesen a kívülállók. Meggyőző példa a szabadság eszményének szabadkőműves értelmezésére az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat, melybe beépítették a főbb alapeszméiket.

Némely kutató megjegyzi, hogy a nyilatkozat megszövegezőjének, Thomas Jeffersonnak a szabadkőműves voltára nincs meggyőző bizonyíték. Ezzel szemben azonban felvethető, hogy John Quincy Adams szabadkőműves elnökjelölt, három levelében is feltárja, hogy hogyan használta fel hatalmi céljainak elérésére Thomas Jefferson a szabadkőműves páholyokat. (a szóban forgó levelek ma Rittenburg Square Library-ben találhatók). Jefferson erőteljesen védelmezte az illuminizmust és tagjait bevezette Amerika skót rítusú páholyaiba.

 

Innen azután tényleg sokfelé ágaznak a szálak, hiszen immáron nem csak Európában, hanem az Egyesül Államokban is több szálon futottak az események. Az egyes szabadkőműves jellegű páholyok egymással és a többi rivális irányzattal is el voltak foglalva.

Időközben megszületett az a Karl Marx, akinek szülei, Heinrich és Henrietta Marx, rabbi családból való származásuknak köszönhetően a Tóra és a Kabbala misztikus tradícióinak jó ismerőiként szinte azonnal átadták okkult tudásukat. Így nem véletlen, hogy Marx kiáltványában jól tükröződtek az okkult célokat szolgáló tanítások és az illuminátus elemek.

Ez vetette meg alapjait a kommunista szervezeteknek, amelynek feladata az illuminátus céloknak megfelelő jövőbeni forradalmak és háborúk előkészítése lett. A folytatást a történelemből jól ismerjük.

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..