Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A katharok titkos eszméi

Mi volt a katharizmus példátlan sikerének a titka a középkorban? Milyen örökérvényű bölcsességet őriztek a katharok? Hogyan vált titkos társasággá a kathar mozgalom? Miben lehet példaértékű az albigensek szellemi törekvése a 21. században? Milyen kapcsolat lehet az ezoterikus misztériumvallások és a katharok között?

A katharok (vagy albigensek) mozgalma összefonódott a bogumilizmussal, amely szerint nem Isten teremtette a látható világot, hanem egy rangban a Teremtőtől alacsonyabban álló istenség. Ők ebből azt szűrték le, hogy maga az anyag egy tisztátalan szubsztancia. Ez az elgondolás több gnosztikus jellegű formációban visszaköszön. A katharizmus ugyanis lényegében egy gnosztikus jellegű, kétpólusú világképen alapuló vallási mozgalom volt, amely a kor légkörét és uralkodó vallási irányzatait tekintve eretneknek számított akkoriban csakúgy, mint a bogumilok vagy az örmény paulikánusok.

A katharok oszlopos tagjai spirituális szempontból a jelek szerint beavatottak voltak. Önmagukat „bons hommes”, azaz „jó embereknek” hívták és „Perfecti”-nek, vagyis tökéletesnek tartották, de inkább „Igaznak” kellene fordítani. A katharok elöljárói az erények mintaképeinek számítottak. Ezt egyébiránt annyira komolyan gondolták akkoriban, hogy a hívek „anyagtalan angyaloknak” tekintették őket, minthogy transzcendens tudatosságot mondhattak magukénak.

A katharok spirituális vezetői esküben kötelezték magukat a nőtlenségre, szegénységben éltek, vegetáriánusok voltak, rendszeresen meditáltak, hetente bizonyos időpontban böjtöltek és megadott mennyiségű imát mondtak el, továbbá vándorló tanítókká léptek elő. Alapvetően aszketikus életet éltek és évente háromszor böjtöltek. A szigorú kritériumokból máris sejthető, hogy tökéletessé csak kevesen váltak a különféle beavatások (keresztségek) hatására.

Aki csatlakozott a katharok mozgalmához, azokat a vezetők „megtérteknek” hívták. Úgy tűnik, hogy a hívők többsége nem kapott beavatásokat és a titkos tanítások jelentős részét nem ismerték, ami a kor szellemi nívójával és a mozgalom integritásának szem előtt tartásával nyert magyarázatot. Tehát a katharok teljesen érthető módon nem óhajtották kiszivárogtatni a szentséges tudásukat.

A mozgalom tagjaira nem vonatkoztak szigorú vallási kötelmek, sőt ami azt illeti, teljes erkölcsi szabadságot élvezhettek, csupán egyetlen dolgot kértek tőlük a „Tökéletesek”, jelesül, hogy haláluk előtt részesüljenek a lélek általi keresztségben.

 

Ha a katharizmust összevetjük a többi vallási töltetű hagyománnyal, akkor felfedezhetjük benne a gnosztikuson kívül a platonista és manicheus elemeket is. Tanításaikban egy abszolút dualisztikus szemlélet érvényesül: a szellemet szentnek, a testi-anyagi létet eredendően gonosznak tekintik, így a bűn forrásának.

Ők egyébként úgy vélekedtek törekvéseikről, mint amelyek nemesebbek a korabeli egyházénál, sőt lényegesen közelebb áll a Krisztus által adott törvényekhez, mint amit Róma képvisel és hirdet.

A katharok főbb doktrínái

 • Nem hittek sem a Pokolban, sem a Purgatóriumban.
 • Az anyagi világot a Sátán teremtette azért, hogy börtönbe zárja a szellemet.
 • Jahvét a Sátánnal azonosították.
 • A mennyország egy anyagtalan világ.
 • Hittek a reinkarnációban, tehát abban, hogy lelkeik egy másik testben újra megszületnek ebben a világban.
 • Tisztelték a nőket és a férfiakkal egyenrangúnak tekintették őket.
 • A katharok bűnnek tartották az emberi esküt, ami nem csak a vallási, de a feudális társadalom hűbéri kapcsolatát is erősen megkérdőjelezte.
 • A romlatlan állapot szerintük visszaállítható az egyszerű és szegény életvitellel.
 • A halálkor, de akár a halál előtt is el lehetett jutni a bűntelenség és a tisztaság állapotába a Szentlélek keresztsége által. Ez egyfajta „megpecsételésnek” számított, mintha megjelölték volna az ilyen lelket.
 • Az Igazaknak nevezett vezetőknek akkora spirituális hatalmuk volt tisztaságuknál fogva, hogy képesek voltak megszűntetni az ember anyagi világhoz fűződő kötelékeit. Sőt, bizonyos esetekben a bűnök eltörlésére is képesek voltak. Ez nyíltan és élesen ellentmondott az eredendő és az örökletes bűnösségen alapuló keresztény mozgalmaknak, s kivívta az eretnekség vádját.
 • A házassághoz és a nemiséghez fűződő viszonyukról annyi ismeretes, hogy nem értettek velük egyet teljesen. (Kérdés, hogy a reinkarnáció szükségszerűségével ez hogyan fért össze. De itt a tudósítások foghíjasok.) Mindenesetre a földi életet inkább próbatételnek tekintették, ahol a lélek bizonyíthatja a jó melletti elkötelezettségét és a gonosz elleni harcban való rendíthetetlenségét.
 • Krisztusra úgy tekintettek a katharok, mint aki az igazi és jóságos Isten küldöttje, aki megtanította az emberiségnek a megszabadulást. De Krisztus megtestesülése szerintük csak káprázat volt.

Róma ahol csak lehetett igyekezett befeketíteni a katharokat. Kiragadott elveikre hivatkozva az emberiség kiirtóinak állította be, merthogy állítólag elutasították a házasságot és gyermekszülést.

A keresztény olvasat szerint a Tökéletes rangjának beavatási ceremóniája során meg kellett tagadnia a római egyházat és a keresztet. De hangsúlyoznunk kell, hogy az egyes rituálék és eszmék hiányos forrásai miatt nem kaphatunk teljesen reális képet a valódi katharizmusról, melyet a rivális irányzatok minden ponton démonizáltak.

 

A valóságban a római egyház válságba jutott a középkorban, aminek több tünete is tetten érhető volt. Ilyen például, hogy a papok szinte mindenért (miséért, keresztelésért, esketésért stb.) javakat kértek, ráadásul többen szeretőket tartottak. A papok a Biblia szavait az írástudatlanok számára saját érdekeiknek megfelelően közvetítették.

A kathar mozgalom elfojtása után megerősödött az Inkvizíció hatalma és az egyház olyan rendeleteket vezetett be, amelyek egyértelműen centralizálták a hatalmát. Az amúgy is nagyrészt analfabéta társadalom tagjainak pedig megtiltották még a latin nyelvű Biblia birtoklását is.

Ha spirituális szemszögből vizsgáljuk a katharok feljegyzéseit, akkor több pontban egy keleti ezoterikus misztériumvallás jegyeit fedezhetjük fel, amely az ember halhatatlan részét igyekezett érvényre juttatni a testi léthez kapcsolódó elmével és egoizmussal szemben, így kétségtelenül értékes tanításokra is bukkanhatunk históriájuk vizsgálata közben.

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..