Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A lebilincselő védikus irodalom megismertet az ősi földönkívüliek látogatásaival és identitásával

India az ősidők óta közismert spirituális szokásainak régre visszanyúló tradícióiról.

Ugyanakkor nincs még egy olyan ország a világon, ahol a földönkívüliek, a veszélyes és magasan fejlett ősi technológiák ennyire részletes leírásaival találkozhatnánk.

 

Az ősi védikus irodalom telis-tele van a világegyetemben élő, különféle emberszerű lényekről, más és más méretű és formájú repülő szerkezetekről, hihetetlen űrhajókról, kozmikus városokról és halálos fegyverekről és nukleáris háborúkról szóló történetekkel.

 

4.1

 

Vajon ezek csupán az ókori indiaiak élénk képzelőerejének a szüleményei volnának? Aligha. Az egész emberiség javát szolgálná, ha az intelligensebb tudósok megfontoltan és objektív módon tanulmányoznák az indiai szövegeket ahelyett, hogy puszta kitalációként elutasítanák azokat. Oly sokat tanulhatnánk az univerzum másfajta léformáinak a létezéséről, az eredetünkről, s a világegyetemben betöltött szerepünkről.

 

A védikus irodalomban sokféle leírást találunk az őskori repülő szerkezetekre

A védikus irodalomban sokféle leírást találunk az őskori repülő szerkezetekre

 

A hinduizmus egyaránt épül mitológiára és filozófiára. A filozófiai szövegek Védákként és Upanisadokként ismertek. A Véda elnevezés a megismerni jelentésű Vid szógyökből származik. A Védák négy nagy könyvre oszlanak, melyek a következők: a Rig Véda, Jadzsur Véda, Száma Véda, és Atharva Véda.

 

A mitológiai szövegeket az Itihasakban (vagy Itíhasák) és a Puránákban találhatók.

 

Az Itihasak jelentése „történetek”, s négy könyvből állnak: a Ramayana, a Yogavasishtha, a Mahabharata és a Harivamsa címűből, melyek közül a Ramayana és a Mahabharata a legismertebb.

 

A Ramayana Rama életét beszéli el, aki annak az Úr Vishnu-nak a 7. inkarnációja, akinek feladatköreibe tartozik a világegyetem fenntartása.

 

A Mahabharata a Kauravák és a Pandavák között dúló Nagy Háborút meséli el, amelyre Vishnu 8. inkarnációja folyamán került sor.

 

A Puránák az inkarnációkra, a kozmológiára, a teremtésre, a királyok genealógiájára és a különféle időciklusokra vonatkozó tudást vonultatják fel. A Purana jelentése „ősi” és összességében 18 könyv tartozik ide. Mindközül a legnépszerűbb Srimad Bhavagata Purana, amely Vishnu különféle inkarnációival foglalkozik. A Védák és a Puranák kétségtelenül nagyban hozzájárultak az ősi világ megértéséhez.

 

Úgy hiszik, hogy a Bhagavad Purana a Kr.u. 9. században készült el, a Mahabharata a Kr.e. 5. században, míg a Ramayana a Kr.e. 6. századból való. Mindazonáltal, a legtöbb indológus egyetért abban, hogy az ősi szövegek olyan eseményeket örökítenek meg, amelyek jóval idősebbek, mint a történelmi periódusok, melyekben íródtak.

 

4.3

 

Úgy gondolják, hogy mind a három szöveg legalább Kr.e. 3000-ig nyúlik vissza.

 

Mint azt már korábban említettem, az ősi indiai szövegek roppant jó megoldást nyújtanak a világegyetemben található életformákkal kapcsolatos megannyi kérdésre. Kár, hogy a szanszkrit nyelven – India és a hinduizmus klasszikus nyelvén – íródott indiai szövegek százait még mindig nem fordították le a világnyelvekre. A védikus irodalom szerint az „Istenemberek” hozták a szanszkritot a Földre.

 

4.4

 

Dr. Raghavan, az indiai Madras Egyetem szanszkrit tanszékének nyugalmazott vezetője, a következőt állította:

 

„Ezeknek az ősi szövegeknek az ötven évig tartó kutatása meggyőzött engem arról, hogy más bolygókon is vannak élőlények, továbbá hogy ők már Kr.e. 4000 évvel meglátogatták a Földet. Repülő szerkezetekről, s még fantasztikusabb sci-fi-be illő fegyverekről szóló elképesztő információk egész tömege található a Védák, az indiai eposzok és más ősi szanszkrit szövegek fordításaiban.”

 

Egy másik szaktekintély, Dr. A. V. Krishna Murty, a Bangalore-i Indiai Tudományos Intézet repüléstan professzora szerint valószínűsíthető, hogy az ősi szanszkrit szövegek hiteles/megtörtént eseményeket örökítenek meg. A professzor a következőt mondja:

 

„Igaz, hogy az ősi indiai Védák és más szövegek az repüléstanról, űrhajókról, repülő szerkezetekről, és még űrhajósokról is mesélnek. A szanszkrit nyelvű szövegek meggyőztek engem arról, hogy az ókori Indiában ismerték a gépek építésének titkát, s hogy azokat más planétákról származó űrhajókról mintázták.”

 

4.5

 

Az ókori indiai kultúra szerint nem csupán lehetőség kínálkozott más világokba tett utazásokra, hanem ez egy nagyon is reális dolognak számított.

 

Ez magába foglalhatta a más csillagrendszerekbe tett utazást, a magasabb dimenziókba vagy akár a távolabbi csillagrendszerek magasabb dimenzióiba tett utakat is.

 

A hindu mitológia azt állítja, hogy az ősi időkben égi lények érkeztek a Földre. Ők az emberek között éltek és sokfajta repülő szerkezeteket alkalmazva közlekedtek.  Magukról az emberekről pedig úgy tartják, hogy a Déváknak – a Ragyogóknak – nevezett fajnak a leszármazottjai.

 

A Ragyogók a világ minden táján fellelhetők. Ha valóban értesülni szeretnél a történelem előtti ősi idegenek látogatásairól, akkor a védikus irodalomnál érdemes kezdened a tájékozódást.

 

Egyéb információk a dévákról:

 

A dévák (देव szanszkrit és páli) a buddhizmusban nem emberi lények, akik rendkívüli képességekkel bírnak, hosszabb ideig élnek és általánosságban boldogabban, mint az emberek. Azonban a buddhista hagyományban egyikőjüket sem üdvözítik istenként.

Szinonimák más nyelvekből: khmer tep (ទេព), vagy preah (ព្រះ), burmai nat, tibeti lha, mongol tenger (тэнгэр), kínai tien ren (天人),

 koreai cson, japán ten, vietnami thiên, thai Thevada .

A dévák rendkívüli képességei

A dévák, mivel a buddhista kozmológia szerint más létsíkon élnek, jellemzően láthatatlanok az emberi szem számára. Úgy tartják, hogy a „látó” emberek képesek tapasztalni a dévák jelenlétét. A “halló” emberek hallhatják a dévák hangját, amely szintén egy nem hétköznapi képesség.

A legtöbb déva képes megtévesztő formát ölteni, így meg tudnak jelenni alacsonyabb létbirodalmak lakói számára. Ugyanezt kell tenniük a magasabb és az alacsonyabb birodalmak déváinak is, ha egymással szeretnének találkozni.

A déváknak nincs szükségük az emberekhez hasonló táplálkozásra. Bár az alacsonyabb szinten lévő dévák esznek és isznak, a magasabb szinten lévőknek belső fényességük által ragyognak.

A dévák hatalmas távolságokat tudnak megtenni rövid idő alatt és repülni is képesek – bár az alsóbb birodalmak déváinak ehhez néha varázs eszközre is szükségük van, mint például a repülő szekerek.

Dévák fajtái

A déva kifejezés lények egy osztályát jelöli a születési körforgás hatos ösvényén. Ezek egészen eltérő lények is lehetnek, amelyeket az életeik során begyűjtött érdemeik szerint rangsorolni lehet. Az alacsonyabb osztályban lévő dévák természete jobban hasonlít az emberekére, mint a magasabb osztályokban élő déváké. Amint a dévák felélik érdemeiket és pozitív karmáikat, emberként vagy alacsonyabb birodalmak lakóiként születhetnek újra.

A dévák háromfajta osztályba kerülhetnek attól függően, hogy az univerzum mely birodalmába (dhátu) születtek. Az Árúpjadhátu déváinak nincs fizikai formája és elhelyezkedése és ők az alak nélküli dolgokon való meditációban élnek. Ezt haladó meditációs szinttel érték el egy előző életben. Ők semmilyen kapcsolatban nem állnak az univerzum többi lényével.

A Rúpadhátu déváknak van fizikai formája, de nincs nemük és szenvedély-mentesek. Számtalan „mennyországban” vagy déva-világban élnek, amelyek a Föld felett rétegekben rakódnak egymásra.

Ezeket öt fő csoportra lehet osztani:

 • Suddhávásza: az itteni dévák aAnágámik újjászületései, azoké a gyakorlóké, akik már majdnem elérték az arhat szintet). Ők a buddhizmus védelmezői a Földön. Ezek közül a legmagasabb világot úgy nevezik, hogy Akanistha.
 • Brhatphala: az itteni dévák a negyedikdhjána nyugalmi tudatszintjét érték el korábbi életükben és ezen a tudatszinten maradnak.
 • Subhakrtszna: az itteni dévák a harmadik dhjána boldogságában időznek.
 • Ábhászvara: az itteni dévák a második dhjána boldogságában időznek.
 • Brahmá: az itteni dévák (vagy egyszerűenbrahmák) az első dhjána boldogságában időznek. A többi dévánál őket jobban érdekli az alattuk lévő világ, amelybe olykor tanácsadással be is avatkoznak.

 

A fenti déva-világok mindegyike több szintre van felosztva, de az egy csoporton belüli dévák képesek egymással kommunikálni. Az alacsonyabb szintek csoportjainak még sejtése sincs a felsőbb csoportok létezéséről. Emiatt egyes brahmák olyan büszkévé váltak, hogy azt képzelték magukról, hogy ők alkották az alattuk lévő világokat – ugyanis ők hamarabb keletkeztek, mint azok a világok.

Kámadhátu dévái hasonlítanak az emberekhez, azonban nagyobbak. Hasonló életet élnek az emberekhez, bár hosszabb ideig élnek és általánosság szerint elégedettebbek is. Néha igen elmerülnek az örömszerzésekben. Erre a birodalomra gyakorolja legnagyobb hatását a démon, Mára.

Kámadhátu magasabb szintjein négy lebegő mennyország van, amelyek függetlenek az alacsonyabb világok viszályaitól.

Ez a négy birodalom a következő:

 • Parinirmita-vasavartin: luxusban élő dévák, ide tartozikMára is;
 • Nirmánarati
 • Tusita: köztük a jövőbeliMaitréja (őket nevezik „elégedett déváknak” is);
 • Jáma(vagy az „órák dévái”)

 

A Kámadhátu alacsonyabb szintjein élő dévák az univerzum közepén lévő Meru-hegy különböző részén élnek. Ők még szenvedélyesebbek, mint a magasabb szintű dévák, és nem csak élvezik az életet, hanem harcolnak és viszálykodnak is. Ezek a világok:

 • Trájasztrimsa: a Meru-hegy csúcsán élnek az olimposzi istenekhez hasonlóan (más néven ők a “33 dévái”). UralkodójukSakra.
 • Csáturmahárádzsikakájika: köztük a föld négy sarkát őrző királyokkal. Legfőbb királyukVaisravana. Félisteneik között vannak kumbhándák,gandharvák, nágák, jaksák, és garudák.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/

Forrás: http://www.messagetoeagle.com/articles1/vediclitteratureetvisitations.php#.VcTUt_ntmko

Fordította és szerkesztette: Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..