Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A legfontosabb tudnivalók szkíta-szittya őseinkről! (I. rész)

Általános vélekedés szerint a különféle történelmi források csaknem minden nomád népet szkítáknak tartottak, így a hunokat, avarokat, onogurokat, kazárokat, bolgárokat, alánokat, besenyőket, kunokat, úzokat stb.

Ezt a képet azonban nem árt árnyalni, különben hosszú távon könnyen olyan téves következtetésekre juthatunk, mint a finnugor származáselmélet vagy Freising Ottó (1114-1158) véleménye, aki a 12. században járt nálunk és röviden a következő véleménye volt a látottakról: természeti adottságaink csodálatosak, még Isten paradicsomának is lehetne nevezni hazánkat, de ez a terület áldozata lett a démonoktól és parázna lotyóktól származó hunok fosztogatásának, majd a nyers húst evő avaroknak, végül a Szkítiából érkezett magyaroknak, akik barbárok és az emberiség szörnyetegei. – Írja ezt a középkor egyik leghíresebb történetírója, egyben Freising püspöke.

 

4

 

A túlzások és belemagyarázások elkerülése végett szó szerint idézzük a püspök urat:

 

„Ezt az országot, melyet mindenfelől hegyek és erdők vesznek körül, régen Pannóniának hívták. Belsejében széles róna terül el, melyet számos folyó öntöz és vadakban bővelkedő erdőség borít. Természettől annyira kellemes és szép, földje annyira gazdag, hogy szinte Isten paradicsomához hasonlítható… A barbárok részéről sok betörésnek volt kitéve, nem csoda tehát, ha nyelvre, erkölcsre durva és ízetlen maradt. Mert először a hunok özönlötték el, kik Jordannes szerint boszorkányoktól és szabad személyektől származtak, aztán nyers és tisztátalan hússal táplálkozó avarok taposták el, végre a Scythiából kijövő magyaroknak lett birtokává, kik most is ott laknak. Ezek a magyarok rút arcúak, beesett szeműek, alacsony termetűek, barbár nyelvűek és erkölcsűek, úgyhogy bámulni az isteni türelmet, mely az ilyen nem is embereknek, hanem emberi szörnyetegeknek ily gyönyörű földet adott… Fejedelmüknek annyira engedelmeskednek, hogy még azt is bűnnek tartják, ha titkos susogással sértegetik, nemhogy nyílt ellenmondással keserítenék. Az ország hetven megyére van osztva… Ha a király háborúba indul, mindnyájan ellentmondás nélkül követik…”

Freisingi Ottó Krónikája / ford. Gombos F. Albin, Irsik József és Vajda György

 

Természetesen ez is csak egy vélemény. Attól, hogy valaki egyházi méltóságot birtokol és történetíró, még nem kell szűretlenül és fenntartások nélkül elfogadnunk a véleményét és az igazságait. A leglényegesebbnek az igazságkeresésben jómagam az intuitív tudást tartom, vagyis azt, hogy milyen érzéseket kelt bennünk egy-egy „tény” megismerése: együtt rezonál-e vele a lelkünk vagy nem, erőt tudunk-e meríteni belőle vagy nem, azonosulhatunk-e vele vagy nem. Ha olyan sejtéseink vannak, hogy valami nem teljesen igaz, akkor kutassunk tovább. Én is ezt tettem.

 

Tábor 2017

 

A magyar őstörténetkutatásaim során én más következtetésekre jutottam. Mindenekelőtt a szkíta = hun = magyar önazonosságunk bizonyítékaival kell kezdenünk! Álljon itt néhány idézet a saját őstörténetünkből, amit magyarok írtak magyaroknak. Úgy vélem, ezekből objektívebb képet alkothatunk a nemzeti identitásunkról és a lelki hovatartozásunkról egyaránt.

 

Krónika az magyaroknak viselt dolgairól:

Mint jöttek ki a nagy Szkítiából Pannoniában,

és mint foglalták magoknak az országot:

és mint bírták azt hercegről hercegre

és királyról királyra,

nagy sok tusakodásokkal és számtalan sok viadaljokkal.

 

„Megparancsolta, hogy minden magyar avagy jövevény Magyarországon ki a szkítiaí ősi pogány szokást el nem hagyja, Jézus Krisztus igaz vallására nyomban vissza nem tér, és nem hallgat a szent törvényre melyet a dicsőséges István király adott vala, feje és jószága vesztével bűnhődjék”

I.Endre a fent idézett törvényében így utal a magyarok ősvallására.

 

„amikor Csaba Szkítiába érkezett, Bendekuznak, nagyatyjának tanácsára, akit mint mondják, egészsé- gesen talált, de nagyon megöregedve, Korozmiából vett magának feleséget”

Képes Krónika

 

mihelyt egy szkíta elesett, Attila nyomban másikat állíthatott helyére”

szkíta észjárással parancsot adott, és egymillió vitézétől egy-egy nyerget kélt”

Képes Krónika

 

„Keve kapitányt szkíta módon ünnepélyesen eltemették az országút mellett, hol kőbálvány van felállítva”

Kézai Simon

 

Árpád üzenete is félreérthetetlen:

Az én ősapámé, a nagy hatalmú Attila királyé volt a Duna-Tisza közén elterülő föld, egészen a bolgárok határáig, ami most az uratoké.”

Anonymus

 

Sziddija (Szkíthia) tartományának volt egy uralkodója, aki Hunor fiainak a nemzetségéből származott Atilusz király nővérének a fia volt, Bendekusznak hívták, s így Kabának (Csabának) rokona volt…

Tarihi Üngürüsz, ami korábbi krónika visszafordítása

 

Sok hasonló krónikaíró tollából lehetne még idézni olyan részeket, melyek precízen rámutatnak önmeghatározásunk gyökereire. Úgy vélem, ennyi elegendő annak érzékeltetéséhez, hogy szkíta, hun és magyar vér csörgedezik az ereinkben, de erre majd a cikk folytatásában térek ki.

 

Megjelent a könyv 2

 

Most pedig következzen néhány olyan történelmileg igazolt tény, ami szkíta őseink fejletlenségét, primitívségét és barbárságát cáfolja meg. Bizony sok tévhitet kell még eloszlatnunk őseinkkel kapcsolatban.

 

Példák arra, hogy mi mindent illik még tudni szkíta őseinkről:

 

 • a kurgánok (kúp alakú, magas földépítmény, sírhalom, régies neve korhány) tartalma is megerősíti az államszervezet létét
 • a szkíta társadalom vérszerződésre épült
 • a szkíta művészet legszebb példányai az aranyszarvasokban csodálhatók meg
 • antik írók mutatták be a szkíták szervezett társadalmát
 • dinasztikus házasságot is kötöttek
 • egyelőre három nagy korszakot különböztetnek meg a szkíták történetében, de ez folyamatosan változik
 • fejlett fémművességgel rendelkeztek: vas, bronz, arany, ezenkívül üveget, borostyán és egyéb ásványok s használtak
 • hatalmas birodalmat uraltak, erről többek között Hérodotosz és Sztrabón is ír
 • kiemelkedő jelentőséget tulajdonítottak a lovaknak és felszerszámozottan temették el őket
 • kifinomult művészetük volt
 • kiváló harcosok voltak
 • legjelentősebb „vívmányuk” és erényük a szabadságszeretet volt
 • levesporok és szárított tejtermékek őseit is a szkíták „találták fel”
 • lovas harcmodor jellemezte őket
 • nem csak törzsszövetségben éltek, hanem az orosz kutatók szerint komoly államszervezetük is volt
 • olyan erős államuk volt, hogy külön pénzt verettek
 • szkíták terjesztették el a bronzművességet a kínai területeken, valamint a vasat keleten
 • szkíta találmányok-vívmányok többek között: a fazekaskorong, a csizma, a nadrág, a tűzfúvó, a kétágú horgony, a bőrpáncél, számos harci újítás, de akár a nomád szőnyegeket is felhozhatnánk példának
 • nem csak uralkodói voltak, hanem urakodónőik is
 • több ezer szkíta domb alakú halomsírral találkozhatunk Eurázsia sztyeppéin – ezek a kurgánok
 • A Kárpát-medencében található kunhalmok – mesterséges földhalmok –, s bár az elnevezés 19. századi, egy részük a neolitikumból való, másik részüket pedig különféle lovasnomád népek – így a szkíták, szarmaták – hozták létre több ezer évvel ezelőtt vallási-mágikus céllal. Csak az Alföldön 40 000-t számoltak meg belőlük.

 

Ide kívánkozik, hogy hasonló földhalomokkal Lengyelországban, Németországban, sőt még Hollandiában is találkozhatunk, ahol „hun halmoknak” is nevezik őket. Ipolyi Arnold is hunhalmokat említ.

Így tehát nem csak az egykori szkíták és hunok lakta óriási kiterjedésű eurázsiai sztyeppevidéken találkozunk ezekkel a különleges dombokkal.

 

A cikk hamarosan folytatódik.

 

Istentiszteletek

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..