Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A magyarok anyaistennője és gyermekei: Napos és Palos

Diodórosz Szikulosz, avagy „Szicíliai Diodórosz” (Kr. e. 90 körül – Kr. e. 27 körül) egy olyan görög történetíró volt, aki 30 év alatt, rengeteg utazással a háta mögött, nyelveket beszélve készítette el terjedelmes történelmi munkáját. A mitikus kortól Kr.e. 54-ig dolgozta fel az addig ismert történelmet 40 részben, melyek közül 15 rész teljes egészében, a többi töredékesen, illetve más íróknál maradt fenn. Jelentőségét – mint ahogy az lenni szokott – kortársai kevésbé vagy egyáltalán nem ismerték fel, míg az utókor annál inkább nagyra becsülte.

 

4

 

Első hat könyve az ókori keleti népek és a görögök őstörténetével foglalkozik. Hérodotosztól Diodóroszig hosszú út vezet, mégis megállapítható, hogy az egyik legfontosabb nem magyar, Krisztus előtti forrás, aki eredeti kútfőkből merítette a tudás: a szájhagyományokból, közvetlenül a néptől tanult. Így állításait helyesnek fogadhatjuk el, hiszen közelebb volt ő a hiteles forrásokhoz, mint mi 22. évszázad távolságból. Ezenfelül több más szerző is megerősíti az állításait, ami teljesen megalapozottá és mérvadóvá teszi Diodórosz beszámolóit, melyekből egy rövid részletet Kolozsvári Grandpierre Endre fordításában közlünk:

 

“Később, így regélik a szkíták,
földszülte szűz támadt földjükön
s testének felső idomai az övig női,
az alsók pedig kígyóidomúak voltak
Jupiter közösült vele
s egy Scythes nevű fiút nemzett.
És mivel ez jóval különb volt az előtte élőknél,
nevéről neveztettek szkítáknak e népek.”

 

Diodórosz tehát őseinkről, a szkítákról ír, akiknek a földjén egy „földszülte szűz” támadt. Itt találkozunk először a Földanya-kultusszal, mely félreérthetetlenül rámutat a FÖLD SZELLEMÉNEK tiszteletére, ami az ősi napvallásunk őselemekre építő természetvallását hangsúlyozza véleményem szerint.

Mielőtt valaki megpróbálná félreértelmezni vagy netán besározni az ősanyánkat, hadd jegyezzem meg, hogy kígyó altest a mondai hagyományokban világszerte a termékenységre utal. Ergo semmi köze a bibliai kígyóhoz. Köztudott és elemi tudásnak számít a napkultuszok misztériumainak ismerői körében, hogy a sumér/egyiptomi-szkíta-pártus-hun-székely-avar-magyar napvallás követői számára az Égistennő, a Földistennő (Anyatermészet), és az ő archetípusukra teremtett nő a termékenység és a megtermékenyíthetőség erőinek hordozója a teremtésben, ezért a női princípium nem hagyható ki az eredeti Szent Háromságból. Ezért végeztek a napvallás követői rengeteg termékenységi varázslatot és rítust is, s ezt elevenítjük fel ma is a napvallás keretében.

 

Megjelent a könyv 2

 

Másfelől a „földszülte” jelzőn is érdemes eltöprengenünk, mivel ez a biblia teremtésre emlékeztet, ahol előbb Ádámot, majd Évát teremtette az Úr a Föld porából. Itt azonban a Földanya testéből való részesedés először az ősnőnek adatik meg, nem a férfinak. Tehát az isteni ideát a Földanya fogadja be, s előbb nő, majd férfi születik. Hogyan? Jupiter (Égi Atya), aki a rómaiak főistene, ki megfelelője Zeusznak (nevének jelentése: Égi Atya), a görög főistennek, egyesül a Földanya leányával, a nővel. Égi és földi erők szent nászának vagyunk itt tanúi akár római, akár görög, akár szkíta szemmel nézzük és elemezzük ezt a történetet. A szüzesség az ártatlanságot, a tisztaságot és a bűntelenséget reprezentálja.

 

A hierosz gamosz gyümölcse Scythes, egy istenfiú, akiktől a szkíták származnak.

Scythus, vagy Szkíta neve pedig visszaköszön a csillagos égen és a földi mitológiákban is, mivel ez Orion csillakép neve, akit Nimróddal és Ozirisszel azonosítottak az ősidőben. A szóban forgó ősatyákat feltételezem, hogy nem kell külön bemutatnom. Ozirisz az ősi Egyiptom egyik alapítója, akinek neje Ízisz istennő, közös gyermekük a napistenfiú, Hórusz. Ezzel máris a napvallásnál vagyunk.

Nimród, a magyarok ősatyja, aki Hunor és Magor édesapja.

 

Tábor 2017

 

Szillogisztikus gondolkodással kikövetkeztethetjük, hogy a Scythus-ról szóló mítoszban is lennie kell vagy kellene a két leszármazottról, a két gyermekről szóló utalásnak. Ha Nimródnak volt két gyermeke, akkor Scythus-nak is lennie kellett – legfeljebb más neveken –, mivelhogy Nimród és Scythus ugyanaz az ősatyai minőség. Lásd az égbolt Orionjának elnevezéseit. Itt az önmagába visszaforduló igazság!

 

S valóban, nem csak a matriarchátusra, anyagjogú társadalomra, illetve istennőkultuszra utaló jeleket olvashatjuk ki Diodórosz beszámolóiból, hanem bizony a két sarj kilétére is fény derül, mivel a monda így folytatódik:

 

E király (Scythes) utódai közt két erénye által kiváló fivér volt.

egyiküket PÁLOSNAK,

a másikat NAPUSNAK nevezték.

Dicső tetteket vittek véghez, s a királyi hatalmat meg­osztva, népeiket nevükről részint

PALOSOKNAK, részint NA­PUSOKNAK hívták.

Idő multával pedig e királyok ivadékai kitűntek vitézsé­gük és hadtudományuk által

és jelentős területeket hódítottak meg a Tanaisztól (Don) egészen Thráciáig,

más földek ellen is tábort ütöttek s hatalmukat Egyiptom Nílus folyamáig kiterjesztették,

s leigázva a közbeeső területek számos és nagy népét, a szkíták uralmát egyfelől a Keleti

Óceán felé, másfelől a Káspi­-tengerig és a Maeotisz taváig kiterjesztették.

Mert nagyon megsokasodott az a nép,

s nevezetes királyai voltak,

kiktől némelyek a sákok,

mások a massageták,

s ismét mások az arimaspok nevet kapták (…)

egy másikat, amely Médiából a Tanaisz mellékére tele­pült, sauromatáknak hívnak”.

(Diodórosz II. 45.)

 

Úgy gondolom, hogy a Palos és Napus nevek mindennél beszédesebbek. Először is rátaláltunk a két fivérre, Hunor és Magor megfelelőire. Ez igazolta logikánk helyességét. Másodszor a pálosok és naposok – mert nyugodtan ejthetjük manapság így is – sok mindent elárul. Mágikus-vallási hovatartozásunkról hűen árulkodik e két név. Vannak, akik a pálosok nevében a palócok népnevét vagy a pálos atyákat ismerik fel, miként a Napus/Napos szóról lerí, hogy a Napra, a naptiszteletre és napkultuszra utal.

 

A fenti idézetekből kiderül a Szkíta Birodalom hatalmassága és a Kárpátőshaza központi, otthon szerepe is néplelkünk számára. Kiviláglik belőle továbbá, hogy őseink hitvilágában központi szerepet töltött be az anyaistennő és alapvetően a női princípium minden síkon. Végül, de nem utolsó sorban arról is értesülhettünk történelmi forrásból, hogy az Égi Atya és egy földszülte szűz/tiszta leány gyermekének, Scythes király utódainak, azaz „két kiváló fivérnek”, nevezetesen, Palosnak és Napusnak vagyunk az utódai, illetve leszármazottjai. Úgy vélem, ideje felismerni ezeket az összefüggéseket és felnőni a spirituális feladathoz.

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

2017.03.18.

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..