Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A magyarság beavatottsága: a szoláris tudat kifejlesztése

Az emberi félelmen túl létezik egy állapot, mely a teljes világossággal analóg: szabadság, tudatosság, tisztánlátás, az Énben lakozó végtelen potencialitás kibontakoztatása, belső ismeret, bölcsesség, hősiesség és bátorság jellemzi. Ez a szoláris tudat. Van, aki ebben nem hisz és van, akit már belülről fűt!

A magyarság hanyatlik és egyre többen kerülnek aggasztó helyzetbe egzisztenciálisan. Ezt az anyagilag is terhes állapotot tetézi a nem tudás, a féligazságok sűrűje és a valós információknak álcázott, illetve valós meglátásokkal megspékelt, ám spirituális ideológiai célokat szolgáló irányzatok tömege, mely már a csapból is folyik.

Sokan ma nem igazán szelektálnak. Ha van néhány olyan direktívapont, amelyik megerősíti az emberek pillanatnyi, igazságnak vélt szellemiségét, akkor hajlamosak elfogadni az összes többi járulékos alapelvet is. Így lehet a szeretet, Jézus, a kereszténység, a nemzettudat, a szebb jövő, az összeesküvés-elméletek, a balsors vagy épp az összetartozás és összetartás szlogenével és közös nevezőjével érvényesülni és elterjeszteni manapság egy eszmét.

Ezzel szemben én azon az állásponton vagyok, hogy a változások és főként a magyarság felébredése csakis valódi, radikális és fokozatos belső átalakulások, katarzisok és megtisztult akarat által mehet végbe. Ha a változás nem megy végbe belül, akkor az nem változás, csak műviesség és a változás látszata, vagyis hit abban, hogy megváltoztunk. Sokan képesek elhitetni magukkal és egymással, hogy ők már megváltoztak, kvázi”megvilágosodottak”, ennélfogva ők már az Új Kor emberei. Mostanában inkább úgy kéne fogalmazni, hogy a Korszakváltás emberei.

Ha így haladnánk, akkor csak cseberből vederbe jutnánk, hiszen éppen abból a csordaszellemből (nyájszellemből) kellene eme korszakváltás kapcsán kilépnünk, kiemelkednünk, amely majd’ 2000 éve jellemzi az emberiséget. Ha nem születnek tiszta tudatállapotokból származó belső felismerések az emberekben, akkor az csak a tömegmanipuláció egy újabb hajtása lesz.

Ahhoz, hogy ez végbemehessen nem műkedvelőnek, hanem felelősségteljesnek és egy belső ösvényt követőnek kellene lennünk. Nem a testen kívül létező világban, hanem elsődlegesen a belső világban kell feltárnunk Ön-magunkat. Ehhez minden potenciállal rendelkezünk és most már lassan minden külső ismerettel is, csak éppen a megvalósítás késik.

 

 

Eddig még senki sem világosodott még meg könyveket olvasva, jókat beszélgetve vagy önmagát dicsőítve, miként félelemmel a szívében sem. Nem! Azért úttalan és céltalan ma sok derék magyar lélek élete, mert szorong és a rá nehezedő nyomás már elviselhetetlen. Sajnos ez egy hiányállapotot teremtett, melyet ma sokan sokféle dezinformációval próbálnak feltölteni. Így szinte járványszerűen terjednek olyan ordas eszmék, amelyek megint csak nem a belülről lassan felsejlő tudás kívülről érkező infókhoz képest lényegesen lassabb áramlását, kibontakozását katalizálják, hanem újra meg újra visszarántanak a valóság külszíni burkaihoz.

Szó nincs arról, hogy bárkit lebeszélnék a cselekvésről vagy a tettről, de a spirituális értelemben véve gyenge cselekvés csak eleinte üdvös, hosszútávon fokozatosan belső cselekvésekkel kell összekapcsolódnia, máskülönben célt tévesztetté válik. A meditáció, az ima, a koncentráció, a lelki gyakorlatok és rítusok, melyek autentikusak és igazodnak az egyéniség fejlődési fokozatához, mindig a legüdvösebbek. Másfelől ezeket megtalálni, ezekre ráérezni, igazi kihívás, kivált ha nincs egy avatott szellemi vezetője az illetőnek. (És itt jön egy újabb probléma, nevezetesen a szellemi vezetettségé, mely sokszor jobbára szellemi megvezetettségbe csap át és drámai problémákat, meghasonlások sorát idézi elő, éveket véve el ezzel az életidőből.)

Az ember úgy érheti el a belső, értékes és maradandó spirituális-lelki átalakulást, hogy eljut a szoláris tudatához. Minden ember lénye originálisan rendelkezik egy olyan Én-résszel, melyet szolárisnak hívunk. Ez olyan, amelyet sohasem lehet elvarázsolni, megtéveszteni és félrevezetni, merthogy önmagával azonos, önmagában teljes és tökéletes. Ez az Én – így nagybetűvel – minden emberben megtalálható és főbb tulajdonságai a következők: halhatatlan, transzcendens tudással teli, éber, legyőzhetetlen, a szabadság állapotában létező… ergo szent.

 

 

A 21. századi ember szoláris tudata jó mélyre van temetve. A hozzá való eljutás valódi életművészet, de mindenki számára nyitott és előbb-utóbb elérhető út. Persze, aki nem hisz benne, vagy sokáig kételkedik a realitásában, az még meg sem közelítette ezt az isteni középpontot. Merthogy az ember szoláris tudata valódi Nap-tudat, s mint Nap nem csak a fényével világítja át az élet minden létsíkját, hanem fénybe borítja az elmét is és felperzseli azokat a belső akadályokat, melyek bizonytalanságban, függőségben és alávetettségben tartják az Embert. Azt az Embert, amilyenné a mai ember válhat majd egyszer. A szoláris tudat kialakítása nem vehető meg pénzért, nem siettethető és nem lehet kiskapukon keresztül sem megközelíteni. Az ember szoláris tudata olyan, amit csak azonosulással lehet elérni. Ez az eggyé válás nem lehet hamis.

Aki a szoláris tudatát elérte, az belülről örvend a transzcendentális tudásnak, azaz nem függ attól, hogy ki mit duruzsol a fülébe, ki miről próbálja győzködni, vagy ki mivel próbálja félrevezetni. Ez éppen attól dogmatikus, hogy a külvilág dogmatikája felett áll.

A jövő emberisége – élén a magyarsággal – ilyen szoláris tudattal rendelkező emberiség által fog megszületni, véleményem szerint. Ez nem akar prófécia lenni, de akár az is lehetne. Ahogy tetszik. Mindazonáltal, a szoláris tudat csak szent cselekedetekből fakadhat. Ezek indíttatásáról a Sors fog gondoskodni, miként arra A Kárpát-medence a magyar „Szent Grál”című cikkemben rávilágítottam.

A szoláris tudat ahhoz az isteni Énünkhöz kapocs, amelyben az isteni emlékezet örök lángja ég. Ennek nincs szüksége tankönyvekre, hogy azok felvilágosítsák a történelemről vagy a világ kulisszatitkairól, mert a szó tiszta értelmében okkultista: ismeri a titkokat. De lényeges sajátossága, hogy nem kívülről, hanem belülről ismeri a világ múltját, jelenét és jövőjét. Elérni pedig egyféleképpen lehet ezt az időfelettiséget: a meg- vagy átistenüléssel. Erről szól a szoláris tudat. Ebben jártak régen élen a magyarok és éppen ezért vár ránk karmikus előjogként, hogy ismét ebbe a helyzetbe kerüljünk. A folyamat már elkezdődött, de még csak az elején járunk, pontosabban még csak azok járnak előrébb, akiknél ez a folyamat már elkezdődött.

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: https://napvallas.hu/ és https://www.szarazgyorgy.hu/
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .