Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A magyarság-kutatás céljai és buktatói

Sokan szegezik nekem a kérdést, hogy miért nem hallottak vagy olvastak eddig a magyarság több tízezer éves múltjáról. Ezt rögvest követni szokta az a kérdés, miszerint miért nem szerepelnek a legfrissebb információk a tankönyvekben, illetve miért nem harsogja a média minduntalan virtustól duzzadó nemzetünk dicső múltját? Avagy, miért hazudtak és hazudnak nekünk egyes kvalifikált körök az ősiségünket illetően?

 

Ezek a kérdések általánosak, s mint ilyenek általánosítanak. Valójában, már évtizedek óta zajlik ez a kutató munka, s nagyszerűbbnél nagyszerűbb publikációk láttak napvilágot a „módszerváltás” óta. Azonban sajnálatos módon a magyarságtudat felerősítése gyakran ütközik össze a politikai érdekekkel. Ez az egyik oka annak, amiért nem kerülhettek bele a magyar tankönyvekbe a régi-új információk. Azért régiek ezek az információk, mert jelentős részük minimum fél évszázada a szakmai körökben közismert, s azért újak, mert az elmúlt években ezeket az ismereteket újra felfedezték, újra kibányászták és leporolták a kutatók, s újabb elemekkel bővítették a régieket.

A másik oka annak, amiért nem beszélhetünk tiszta magyarságtudatról és magyarságismeretről, talán az, hogy sokszor a politika eszközévé válik ez a téma. De ezzel sokszor – tisztelet a kivételnek – elvész a lényeg: egyfajta demagógia lesz belőle, valamiféle propagandaanyag, esetleg jól csengő választási lózungokká és egyértelműen marketingelemekké silányítják nemzetünk legfőbb kincseit. Így azonban a politikai és persze a gazdasági haszonszerzés jármába fogják ezeket az ébresztő szellemi impulzusokat, ami félrevezetheti a gondolkodásunkat és ezzel együtt nemzetünk bimbódzó identitását is. Egy picit a következő jelenséget érzem: amit nem tudsz elfojtani, annak állj az élére.

 

Bizonyos neuralgikus pontokon tetten érhető nemzeti öntudatunk elfojtása vagy az arra tett kísérlet.

Sokszor hallom, hogy aki a magyarság témájával foglalkozik, azt nacionalistának bélyegzik. Ez így nem helyes. Sem a megbélyegzés, sem a diszkrimináció, sem a szándékos ferdítések és erőltetett interpretációk nem helyénvalók. Önmagában a nacionalizmus pozitív kicsengésű szó tőlünk nyugatabbra annyiban, amennyiben egészséges nemzettudatot értenek alatta. Én most ezt tekintem alapvetésnek.

 

 

A nacionalizmus kétségtelenül építő jellegű a következő okok miatt:

 • A nacionalizmus alapvetően tudatformáló nevelési tevékenység, amelynek célja többek között a nemzeti azonosság megteremtése, a nemzethez való tartozás/kötődés megalapozása, valamint a nemzetté válás/kovácsolódás elősegítése.
 • Az egészséges magyar nacionalizmus védi és ápolja a magyar nyelvet.
 • Értéket teremt és óv, illetve segít saját értékeink felismerésében.
 • Lehetővé teszi nemzeti történelmünk és egyáltalán, a nemzeti kincseink megismerését.
 • Egységesíti a nemzetet: kulturálisan, vallásilag, történetileg, tudatilag, nyelvileg, területileg és a sort hosszasan folytathatnánk.
 • Tartást, életösztönt, egészséges önbizalmat, optimizmust adhat és büszkeséggel tölthet el, amelynek segítségével könnyebben megbirkózhatunk mindennapjaink problémáival.

 

Egyesek pejoratív módon értelmezik a nacionalizmust, mivel helytelenül nem kezelik külön annak szélsőséges és korlátokat nem ismerő megnyilvánulásait a nacionalizmus eredeti, fő vonulatától. Vitán felül áll, hogy a gyűlöletkeltő nacionalizmus, illetve annak a többi népet sértő interpretációi és megnyilvánulásai alapján egyesek rásüthetik az „őrült magyarkodás” bélyeget a nacionalistákra. De ha valaki tisztában van azzal, hogy ő mit is ért pontosan nacionalizmus alatt – kivált magyar nacionalizmus alatt –, akkor bátran felvállalhatja azt, mint ahogyan más nemzetek polgárai is büszkék arra, hogy ők egy adott nemzethez, azaz nációhoz tartoznak.

Mindemellett nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a fent említett nemzettudattal kapcsolatos hatások csakis akkor válhatnak belső erővé, ha tiszta önismereteken alapulnak, máskülönben csak az egónkat tápláljuk velük.

 

 

Az egészséges nacionalizmus és kiterjedtebben vizsgálva, az egész magyarság-kutatás hiánya és fogyatékossága katasztrofális károkkal járt az eddigi történelmünk során, s azzal jár most is. Mivel:

 • Identifikációs problémákat szülhet – nem tudhatjuk, hogy kik vagyunk valójában: nem tudhatjuk, mit jelent magyarnak lenni, mit jelent a nemzet vagy a haza fogalma, s az milyen kötelességeket és felelősséget ruház a nemzet egyes tagjaira.
 • Romboló indulatokat gerjeszthet más népekkel szemben.
 • Demotiválttá tehet és ezzel lebéníthatja azt az őserőt, amit a magyarságtudat adhatna. Ezt hívhatjuk önsorsrontásnak.
 • Kishitűvé tehet – szélsőséges esetben nihilizmushoz vezethet, ami a teljes közönyösségben tetőzhet.
 • Megfoszthat a hovatartozás tudatától, az eredettől és a gyökerektől.
 • Tudatlanná válhatunk az egészséges nemzettudat hiányában.
 • Lebénulhatnak a nemzet valódi lelki erői.
 • Mesterséges, másokat utánzó (majmoló) és kreált kultúrában élhetünk, mely boldogtalansággal sújtja a magyarságot, mivel lélekidegen, illetve lélekölő munkával, szokásokkal, hóbortokkal, szenvedélyekkel tereli el a figyelemenergiánkat önmagunk valódi testi, lelki és szellemi szükségleteiről.

 

A nacionalizmus fogalmához szervesen és szorosan hozzátartozik még a hazafiság (patriotizmus), amit sokszor csak nemes egyszerűséggel hazaszeretetként vagy honszeretetként definiálnak, holott sokkal több mindent felölel és magába foglal. Így a hazafiság egyszerre jeleníti meg a szülőföld iránt táplált pozitív érzelmeket, a hazának mint mindannyiunk otthonának a szeretetét, és nem utolsó sorban a hazafi hajlandóságát a haza érdekében végzett odaadó szolgálatra – természetesen kinek-kinek a maga istenadta tehetségéhez és képességeihez mérten. Mert így csakugyan lehetne magyarként élni!

 

Szilárdan hiszek abban, hogy a magyarság pislákoló lángja a jövőben fel fog lobbanni. Jóllehet már nem tapogatózunk a sötétben, de még rengeteg munka vár ránk, sok csetléssel-botlással, de a mindenkori feladat csak az elvégzőjére vár!

 

Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..