Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A magyarság mesés tündérvilága

Idősebb Cséri Verestói György (1698-1765) halotti búcsúztatójában olvassuk: „Nem hiszem, hogy egy nemzetben is volna ennyi mese és szófiabeszéd a tündérországról, mint a magyarok között. Erről beszélnek a lányok a fonóban és a kalákában. Ama lógózó és heverő inasok is, kik hivalkodásnak piacára kiülnek, ezzel csapják a legyeket a szájokról, költvén hivalkodó élményekkel tündérkirályokat, tündérleányokat, sőt némelykor tündérparipákat is”.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a magyar népköltészet a világon egyedülálló és talán a legnagyobb mesekincsével rendelkezik. Ez a szellemi hagyaték nem hasonlít az európai vallásokhoz, mivel ősi mítoszaink és regéink olyan világokról és olyan természetfeletti lényekről tudósítanak, melyek egy másfajta létmód tükörképei, illetve jelképei.

A kutatók úgy gondolják, hogy a magyar népmese belső-ázsiai eredetű, ugyanakkor meséink velejét nem a földrajzi származás, hanem sokkal inkább a spirituális bölcselet alapján volna érdemes megközelíteni. Ily módon egészen mást jelentett 500 vagy 1500 évvel ezelőtt mesét hallgatni, mint manapság. Mást értettünk meg és más tanulságot vontunk le belőlük. Akkoriban más volt a korszellem, mint mostanság.

 

Ami megkopott, elhomályosult és talán részben már el is veszett a 21. századi magyar emberek számára, az a csoda. Holott a csoda természeténél fogva időtlen. A megszokott téren és az időn kívüli történésekről ad hírt.

 

Tündérmeséink külön „műfajt” képviselnek mesekincsünkben. Vajon kicsodák a tündérek? Csodálatos szépséggel megáldott természetfeletti lények, akik olykor emberré is tudnak változni, de mindvégig megőrzik mágikus hatalmukat?

A magyar ősvallás telis-tele vannak mágikus lényekkel: törpékkel, szellemekkel, sárkányokkal, lidércekkel, táltos lovakkal, és hadd ne soroljam!

 

Magyar Adorjánnál ezt olvashatjuk: „Be kell látnunk, hogy ősi hitregénk, ma népmeséink mennyire nem voltak naivak, ahogy eddig véltük, illetve, hogy költői és jelképes fátyluk alatt mély tudomány és természetismeret rejlett. Észre kell vennünk, hogy inkább mi voltunk „naivak”, azaz együgyűek, mert mindezt nem tudtuk. Mert a rosszindulatú kitalált „ázsiai nomádságunk” tana által félre voltunk vezetve”.

Hogy mitől is voltunk félrevezetve, azt közelítsük meg hitregéink egyik főszereplőjének a szemszögéből!

 

Kicsoda Tündér Ilona?

 

Erre a kérdésre Magyar Adorján így felel:

„Szerintük ugyanis minden földi életnek és így az embereknek is, édesapja a Nap, költőileg megszemélyesítve : a Napisten, Napkirály vagy Napfejedelem, vagy ahogy még nevezték : Aranyfejedelem, Aranyisten, Szép Isten, a Gyönyörű. Viszont minden földi életnek és így az embereknek is regebeli édesanyja maga a Föld, azaz megszemélyesítve, a Földanya, vagyis Tündér Ilona, az Élet Anyja. Tündér Ilonának és a Napistennek, azaz tehát Magornak nászát minden tavasszal a napéjegyenlőség idejében ünnepelték. Ekkor Ilona, mint Magyar Napkirály felesége, a Magyar Ilona nevet veszi föl, ahogy őt a Csallóközi leányok bizonyos tavaszi, a házasságról szóló énekeikben napjainkig is nevezik. Ugyanis kizárólag a napéjegyenlőség szent ünnepe napján és éjszakáján tartották nászukat a fiatal párok is, azon időben tehát, amelyben a gyöngy virág, Tündér Ilona e szent virága, nyílik. Meg kell itt említenem azt is, hogy régi nyelvünkben a tündér szónak még leány és szűz értelme is volt…”

Ebből az idézetből is kiderül, hogy őseink a Napisten feleségét, Tündér Ilonát is mily nagy tisztelettel illették. Tündér Ilonát a nemzet regebeli ősanyjának, egyszersmind a Föld istennőjének tekintették.

Az archaikus időkben azt találjuk, hogy Tündér Ilona nem csak földistennő, hanem a Holdnak, a nőiségnek és a légnek is az istennője. Imigyen Tündér Ilona az emberiség ősanyjává lép elő, s lesz belőle Nagy Világanya, Nagy Boldog-asszony, a Világ Anyja.

 

 

Az imént említett minőségeiből kitűnik, hogy Tündér Ilona tündéri Aranykertje nem más, mint az Aranykor szimbóluma. Az aranykor pedig a romlatlan, hamisítatlan, békés és boldog mitikus isteni létmód, amely megteremtésének a kulcsait a magyar lelkek őrzik. De innen nyer értelmet „Tündér Ilona tükre” is, amely mindig az igaz útra téríti a lelkeket, vagyis megmutatja az eltévedt ember számára a helyes utat, a jóság ösvényét, tehát lélekvezető volt, s ezzel ismét a magyarság szellemi küldetéséhez lyukadtunk ki.

 

Célunk tehát a mesék nyelvezetén megfogalmazva tündérország elérése, mely az Óperenciás tengeren túl, különféle (réz, ezüst, arany) erdőkön túl, folyók mentén és az üveghegyen túl található.

Nem kell ahhoz mesefejtőnek lennünk, hogy a magasabb világok képi megfogalmazását fedezzük fel e szóképek rejtekén. A színek és a távolságok, melyek elválasztanak bennünket a tündérek világától megfeleltethetők akár az égbe, az isteni létbe vezető tudatosságunknak is, ahová minden magyar embernek a végső célja vezet.

 

Végezetül, fontos kitérni arra is, hogy a népi hagyományainkban nem csupán jóságos és szépséges tündérekkel találkozunk, hanem „rosszindulatú tündérrel”, „kisasszonnyal”, „szépasszonnyal” is. Ez már a tündérek világának a lezüllesztése, és tudatos összemosása a rosszindulatú szellemek és egyéb entitások léformáival. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy a boszorkányperekkel és a nyugati vallásossággal kapcsolódik össze a „rossz tündérek” képzete. Csakis egy idegen vallásos érzület számára volt megengedhető és célszerű a rontó, ártó, már-már ördögi szándékot belecsempészni a tiszta, nemes és magasztos magyar tündérvilágba. (Lásd: a férfiakat elcsábító szépasszonyok, a gyerekeket megrontó szépasszonyok, a tévútra vezető rossz tündérek képzeteit.)

 

Aki azonban képes ezeket a mesterséges és torz jelentésrétegeket lehámozni a tündérmeséinkről, azelőtt feltárul a tündérek valódi világa. Ha pedig valaki az ősi magyar vallást követi, akkor szó szerint is megelevenedhetnek számára a tündérek.

 

Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..