Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A maja papok kőbe vésett próféciái

A maja városok minden jel szerint nem egy időben keletkeztek. Élettelennek hitt köveik a legnagyobb fejtörést okozzák a régészeknek. Pedig ha a freskók, a mélydomborművek, a szobrok és a minták beszélni tudnának, elmesélhetnék e nép sorsát, múltját, eltűnésük okát és talán még az emberiség jövőjéről is többet elárulhatnának. De lehet, hogy van megoldás erre a rejtélyre.

 

Ami a maják csillagászati tudását illeti, műszerek nélkül határozták meg például a Föld Nap körüli rotációs pályájának hosszát egy tizedespont ezrelékes pontossággal. Csillag-naptáraik pontos naplójegyzetek a Mars, a Vénusz, a Merkúr, a Jupiter és a Szaturnusz bonyolult szinkronmozgásairól. Például a Drezdai Kódex tartalmaz ilyen táblázatokat.

A maják kőbe vésett krónikái – nem tévedés – 400 millió éves adatokat, csillagászati és földi történéseket rögzítenek. Félreértés ne essék, a maja papok „nem csillagászok voltak, hanem a kozmikus szinkronizáció magasan képzett navigátorai.”

 

Csillagászatuk és matematikájuk máig megfejtetlen. De akkor mi lehetett a racionális céljuk? Minden bizonnyal az anyagi életvitellel együtt járó céloktól távolabbra jutottak el ők. Valószínűleg igényük már messze meghaladta mindazt, amit az érzéki világ tudott nyújtani a számukra. A maják tudása spirituális tudás volt, amely csak intuícióval közelíthető meg.

Hátrahagyott üzenetük kódolt, hasonlóan az egyiptomi Szfinx és templomok kőbe vésett oszcillogrammjaira. Ezeket csak a beavatottak képesek megfejteni. Korunk beavatottai képesek tudatváltással alkalmas csatornákká válni a maja alkotók mentális rezgéseinek dekódolására.

 

A maja papok próféciái magasabb rendű kozmikus küldetés emlékei. Ezek megfejtéséhez mindenekelőtt ismernünk kell a maják életszemléletét. A maják számára az idő a galaktikus szellemiség-fokok mennyiségi hordozója. Ők nem rémültek meg a krízisektől és a nagy változások lidérceitől. Ilyesformán midőn előre látták kultúrájuk végóráit és egy másik, új keletű civilizáció kezdetét, ők készültek a távozásra, hogy átadják helyüket a később elvakultságtól és önpusztítástól sajgó „civilizált”emberiségnek. Ők maguk eltávoztak: vezetőik fénnyé váltak, a többiek átléptek a papok által nyitott csillagkapukon és dimenziókapukon, egyszóval elutaztak. Ez volt az ő próféciájuk, a „nagy átprogramozás”, melyet e dicső nép szellemi vezetői, látnokai előre megjövendöltek.

 

A maják szerint a világ egy olyan mágikus hely, melyet az isteni mágia tölt be és tart fent, amely összekapcsolja a földi és a mennyei világokat. Véleményük szerint a jelenlegi világ többszöri teremtés eredménye. Szent könyvük, a Popol Vuh arról számol be, hogy jelen világunk a negyedik teremtés során jött létre. (Az aztékok szerint az ötödik.) A negyedik teremtés 4 Ahan 8 Cumku napján, vagyis keresztény időszámítás szerint i. e. 3114. augusztus 11-én vagy 13-án következett be. Jóllehet erre az időpontra nem kevesebb, mint tizenhat különböző, egyszersmind többé-kevésbé „bizonyított” teória létezik. Szóval vannak még fehér foltok.

 

kőbevésettpróféciái2

 

Az ősi maja civilizációról az a hír járja ezoterikus berkekben, hogy atlantiszi elődeink örököse volt. S mint ilyen, irányítói felbecsülhetetlen univerzális tudással rendelkeztek, melynek segítségével képesek voltak előre és hátrafelé mozogni az időben. Próféciáik voltaképpen nem is csupán szimpla jóslatok voltak, hanem gondos okkult kalkulációkkal alátámasztott valószínűség-számítások. Ennél fogva ma is éppúgy érvényesek és alkalmazhatók, mint sok ezer évvel ezelőtt. Mindközül talán a legjelentősebb és legjobban nyomon követhető teljesítményük a naptáralkotás terén érhető tetten. Ugyanis olyan időszámítási technikákat alkalmaztak, melyek még a jelenleg érvényben levő Gergely-naptárt is lepipálják pontosság tekintetében. De még elképesztőbb produktumuk, hogy az i.e. 3114. augusztus 13-án kezdődött (5125 éves) ciklusuk 2012. december 21-én lejár és egy új periódus veszi kezdetét. A viták homlokterében az áll, hogy nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy ez az esemény a világ összeomlásával egyenértékű kataklizmákat fog-e eredményezni, mint például Atlantisz esetében, vagy esetleg egy újabb ciklus kezdetét picit más jellegekkel, mint korábban. Amennyiben az új időszámítás mellett tesszük le a voksunkat, akkor megnyugtathatjuk magunkat, mert ahogyan sem az 1999-es, sem a 2000-es esztendő nem hozott különösebb apokaliptikus változásokat, úgy miért éppen ez a nap hozna? Másfelől, ha hinni akarunk abban, hogy óriási égzengés és földindulás közepette megrendülnek világunk tartópillérei, nos, semmi sem kizárható 100%-osan.

 

Maurice Cotterell elmélete

 

Adrian G. Gilbert Maurice Cotterellel közösen egy maja uralkodó, Pakal király szarkofágfedelének kőbe vésett mintázata alapján arra tett kísérletet, hogy megfejtse a maja civilizáció összeomlásának okait. A szerzők a napfoltciklusok elemzése alapján próbálták megfejteni, hogy mi okozhatta a hajdan volt magaskultúra eltűnését, s üzeneteik alapján mi vár ránk, kései utódaikra.

 

Cotterell azt állítja, hogy a maják esete iskolapéldája annak, hogy a Föld egyes civilizációinak felemelkedését és hanyatlását nem szimplán önmaguk, hanem a Nap és más egyéb kozmikus erők is szabályozzák.

 

Cotterell kidolgozott egy elméletet, amely a napfoltciklusok, illetőleg maja és az azték naptárak hosszú időszámítása közötti összefüggéseken alapszik. A kutató feltételezi, hogy a maják “szuperszáma” azonos a Nap mágneses terének elmozdulási vagy megfordulási periódusával. Ezek után összefüggést látott a naptevékenységi ciklusok és az emberi termékenység között is. A szerzők végigjárták Közép-Amerika régészetileg legfontosabb lelőhelyeit, tanulmányozták a maják előtti és utáni népek hitvilágát és a fennmaradt leleteket. Mindezek alapján úgy vélekedtek, hogy minden bizonnyal atlantiszi eredetű nép lehetett a maja, legalábbis a maja hagyományok magukba ötvöznek számos atlantiszi elemet. De ami még érdekesebb, hogy a maják olyan spirituális fejlettségi szinten álltak, illetve olyan okkult tudományok birtokában voltak, hogy asztrológiai, numerológiai és látnoki képességeik révén meg tudták jósolni a jövőbeni eseményeket.
Tény, hogy Cotterellék céloznak Immanuel Velikovsky történész fejtegetéseire, miszerint a Földet elpusztíthatja tűz, víz, szél és vulkanikus eső egyaránt. Ez pedig kísértetiesen közel áll a maja mitológia négy korszakának végkifejletéhez. A szakértő napfolttevékenység-kutatásai és korszakunk végnapjairól szóló maja jövendölések a Föld mágneses térfordulásával köthetők össze. Pontosabban 2012 táján várhatók az említett kataklizmák. A korszak legutolsó napján, 2012. december 22-én állításuk szerint kozmikus kapcsolat jön létre a Vénusz, a Nap, a Fiastyúk és az Orion között. A Vénusz jelképesen “meghal”. Amennyiben a jóslatok megállják a helyüket, akkor minden idők legnagyobb katasztrófái előtt állunk. Edgar Cayce, az alvó próféta és látnok, megközelítőleg erre az időre datálta az elsüllyedt atlantiszi kontinens kiemelkedését a habokból, illetve az óceánból. Hát, nem kell túlságosan sokat várnunk, hogy megtudjuk, igazak-e a próféciák. Vessünk egy futó pillantást a számokra, amelyek önmagukért beszélnek! Cotterell a következőképpen okoskodott:
1 872 000 nap x 5 világkor = 9 360 000 nap = 25 625 év.

25 625 év = 1 precessziós ciklus. (Ennyi időre van szüksége a Földnek, hogy az állatövi jegyekben körbe menjen egyszer.)

Egy napfoltciklus = 187 év

20 x 187 év alatt a Nap mágneses tere visszájára fordul, ez durván 3740 év. Az erőtérváltás 187 év alatt éri el a minimumot, tehát egy polaritás váltás 2 x 187 év = 374 év.

A polaritás-váltás legutoljára éppen a maják hanyatlásának és kihalásának idején történt.
A Föld és a Nap poláris és egyenlítői területeinek semleges mágneses eltorzulása = 1 nagy maja ciklus = a precessziós ciklussal = 25 627 év : 5 ≈ 5 125,4 év.

5 125 év = 3113. augusztus 10 + 2012. december 22.

Tudományosan bizonyított tény, hogy a Föld mágneses tere és a Nap semleges lemezei között kölcsönhatás áll fenn. Továbbá a Föld forgástengelye a Nap körüli pályasíkjával 23,5 fokos szöget zár be, amely a Nap és a Hold gravitációs hatása következtében lassan elmozdul. A pólusok a csillagokhoz képest körpályát írnak le. Egy teljes körpálya – búgócsigamozgás – megfelel egy precessziós ciklusnak, ami 25 627 földi év.
Ebből viszont még nem derül ki pontosan, hogy mi fog történni. Lehetőségek: a pólus eltolódik, a Föld tengelye elhajlik, vagy valami más.

Hét maja jóslat

 

1.) Az első maja jóslat szerint vissza kell állítani a már elveszett tudós papi rendeket.
1999. augusztus 11-i napfogyatkozással kezdődik el az első jóslat, mely egyben megjelölte az 2012-es évszámot is. Hogyan? Úgy, hogy 13 évnyi idő adott erre.

Mi történt 1999-ben. A mindennapi életünk elkezdett felbomlani. Földünk tengelye – állítják többen – 5 fokkal kilengett. S ha ez tovább folytatódik, akkor a végén még igazuk lesz a majáknak: a Nap majd északon kel fel és délen fog nyugodni. Magyarán az északi mágneses pólus a napkeltét, míg a déli mágneses sarok a nyugatot fogja mutatni.

2.) A második jövendölés értelmében változások várhatók a Földanya és az Emberiség anyagi és lelki világában. Elsőként az embereknek Hunapku erejét és isteni mivoltát kell megismerniük! Ő az életet adó erő, maga a szeretet, akinek erejéből táplálkozik minden élőlény, hozzátartozásunk széttörhetetlen, hiszen minden élőlény egymáshoz van kapcsolva pontosan az ő éltető ereje által! Megváltozik majd Földünk arculata: szigetek és partvidékek eltűnnek, míg a tűzhányók újabbakat alkotnak. Több eddig ismeretlen betegség üti fel a fejét.

Az emberek viselkedése meg fog változni. A Föld rezgése emelkedni fog, amely fokozatosan átalakítja a gondolkodásmódunkat és az érzelmeinket. A Nap ereje megváltozik olyan irányba, amelyek elősegítik a természeti csapásokat, az emberek testi és lelki fájdalmait, ugyanakkor ez hasznos lesz, mert összetartozásra sarkallja a Föld népeit.
A korszak lezárultakor az egyes ember maga lesz önmaga bírája. Megítéli azon cselekedeteit, amelyeket egész életén át elkövetett, megkülönbözteti a jót a rossztól, hogy fejlődhessen általa. Csak ekkor fogja megérteni, hogy a Világmindenség élete a fejlődés maga, s ennek az emberiség – benne minden egyes emberrel – szerves része.

 

3.) A harmadik jövendölés a viszonylag gyors és kézzelfogható változásokra vonatkozik, amelyek az életünket fenekestől felforgatják és megváltoztatják.

A Föld tengelye eddig nem tapasztalt módon kilenghet, a sarkkörüli jégsapkák megolvadhatnak, a tengerek szintje drasztikus mértékben megemelkedhet. Földrengések, szökőárak, áradások és súlyos klimatikus változások következhetnek: rekkenő hőség és zord telek, hatalmas mennyiségű csapadék és szuperviharok várhatók. Ennek folyományaként a mezőgazdaság és az élelmiszerellátás válságba kerülhet, éhezés és a társadalom rendjének megbomlása állhat a küszöbön.
4.) A negyedik maja prófécia beszámol arról, hogy 117. korszak után a Vénusz ugyanazon a helyen lesz az égbolton, s éppen ezzel egyidejűleg aktívabb napfolttevékenység, napkitörés és napszél várható.
A maják ránk hagyták örökségül, hogy minden 1 872 000 kin, azaz 5125 év után Napunk változásai intenzíven érezhetők a Földön. Ez minden bizonnyal nagy természeti csapások formájában jelentkezik majd. Minden 1, 366 560 évben Palenquen található Kereszt Templomának feliratai szerint az utolsó 20 év “az idő, mely nem idő”. Ezt 2012. december 22-hez kell mérni, tehát már benne vagyunk ebben a periódusban.
5.) Az ötödik maja jövendölés a félelmekről szól, melyek a kommunikáció, a gazdaság és a pénzügyi helyzet összeroppanása miatt alakul majd ki. A válságok egymást érik majd, életünk biztosnak hitt pillérei sorra ledőlnek és ez alól egyetlen nép sem lesz kivétel. Tehát a változások globális méreteket öltenek, ezzel magyarázható a kialakuló pánik és félelem. De mindez szükségszerű, hogy a régi, idejétmúlt rendszerek megdőlhessenek és az új világ megszülethessen.

6.) A hatodik maja prófécia egy bizonyos hullócsillagnak a megjelenéséről szól. Efféle meteorok már sokszor becsapódtak Földünkbe. Egyikük 65 millió évvel ezelőtt éppen ott ért földet, ahol a maják laktak, nagyjából a Yucatan-félszigeten. Ez egy öblöt alakított ki. Állítólag az őshüllők eme kataklizma miatt pusztultak ki.

 

7.) A hetedik maja jövendölés 2012. december 22-ről szól. Földünk ekkor fog átlépni a kozmikus éjjelből a kozmikus nappalba. Ennek az eseménynek anyagi megnyilvánulása is lesz. Ezt egy „csodálatos fénysugár” megjelenése fogja az emberiség tudtára adni.

Ez egy új korszak hajnala lesz, amelyben az emberek rezgése megemelkedik, az anyagi civilizáció pedig végleg megszűnik. Nem lesz bűn, nem lesz betegség, nem lesz szegény és gazdag egy ideig. Az új fejlődési ciklusban az ember kozmikus emberré válhat, s megismerheti a galaxis eddig emberi szem elől elrejtett titkait.

 

Boldog napot!

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..