Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A második Gabriel-kő és az arkangyal által feltámasztott ember rejtélye

A három monoteista vallásban Gabrielnek kulcsfontosságú szerepe van. Ő a hírvivő ember és Isten között.

Gabriel angyalra – aki „Isten embere” vagy „Isten ereje” – egy olyan angyalként emlékezünk, aki elmondta Máriának, hogy ő fog életet adni Isten Fiának. Így ő az Angyali Üdvözlet szereplője. Gabriel az, aki feltárja, hogy a Megváltót „Jézusnak” fogjál hívni. (Lukács 1,31), de az első megjelenését Dániel 8,16-ban találjuk, amikor azt állítják róla, hogy egy látomást magyaráz meg a prófétának.

 

Pinturicchio: Angyali Üdvözlet (1501) részlete. Forrás: wikipedia

 

Kétségtelen, hogy a Gabriellel kapcsolatban álló valamennyi műalkotáson azzal bízzák meg, hogy sok fontos üzenetet közvetítsen Isten nevében, így nagy jelentőséggel bír a bibliatudósok számára.

 

Az apokaliptikus szöveget tintával írták héberül egy nagy kő felső részére. Ez Gabriel Jelenése, amit először 2007-ben adtak ki.

Kb. 2000 körül fedezték fel Jordániában a Holt-tenger keleti partjának közelében.

Az úgynevezett Gabriel-kő hiteles és roppant lényeges, ha Jézus Krisztus messianisztikus koncepciójának valódi gyökereit kívánjuk megérteni.

 

Azonban, ez a messianisztikus felhangú ősi tábla, ami a közhiedelem szerint, a Krisztus előtti időkből származik, viták tárgyát képezi a régészek és a bibliakutatók körében.

 

Míg az egyik tudós azt állítja, hogy a lelet „alapjaiban rengetheti meg a kereszténységet”, addig egy katolikus Szentírás-tudós úgy véli, hogy a tábla valójában a keresztény hit történeti valószínűségére szolgáló bizonyíték.

 

A Gabriel-kő egy felbecsülhetetlen és egyedülálló 2000 éves műkincs, ami a zsidó, a keresztény és az iszlám szentírásokban lévő leírásokat őrzi Gabriel arkangyalról.

 

A kő az egyik oldalán törött, amely mentén két oszlopban – 16 cm szélesen és úgy 75 cm hosszan – található a szöveg.

A hasábokat egy hozzávetőleg 3,5 centiméteres szünet választja szét.

 

A három láb magas tábla egy 87 sorból álló szöveget tartalmaz, amiből 44 van a jobb, míg 43 a bal oldali hasábban. A balra eső oszlop két utolsó sora rövidebb, mint a többi, és átlós vonalak jelzik a befejeződésüket.

 

Bizonytalan, hogy vajon a szöveg a jobb oldali első sorral veszi-e kezdetét vagy sem. Vajon megelőzte-e egy időközben elveszett szöveg? Vagy ez azért van így, mert az egész kompozíció egy kiegészítő követ vagy talán több követ is tartalmazott?

 

Az olyan kötőanyagnak azonban semmi nyoma, mint amilyen például a cement. Az archeológusok ilyet nem találtak.

 

A héber szöveget első személyben írta valaki, aki magát háromszor azonosítja be ily módon: „Én vagyok Gabriel.” Egy emberalakkal társalog – egy látnokkal vagy prófétával –, akit ő, Gabriel, egy látomásban részesít.

A szöveg – ami nagyon profetikus és apokaliptikus – szintén a jeruzsálemi hit felett érzett aggodalmat fejezi ki és az angyalok létfontosságú közvetítői szerepét tükrözi. Ez egy Jeruzsálemre mért támadásról és az abbéli reményről szól, hogy Isten majd gondoskodni fog a város megszabadításáról szolgája, Dávid kedvéért, ami talán a dávidi származású megváltóra tett utalás.

 

A Gábriel Jelenés kövéről úgy vélik, hogy az első példa arra, hogy tintával kövön tüntessenek fel egy angyali nevet, noha nevének korábbi említéseit megtaláljuk a holt-tengeri tekercsekben.

 

Ugyanakkor James Snyder múzeumigazgató azt mondta, hogy a „Gabirel Jelenés köve valami módon egy holt-tengeri tekercs kőre írva, s e tekintetben egyedülálló.”

 

Továbbra is vita dúl a kő szövegének pontos természete miatt. A második vagy akár sokadik „Gabriel Kő” töredékek továbbra is ott heverhetnek a felfedezésükre várva.

 

„Én vagyok Gabriel”: Egy Heródes korából származó, kövön található írás. Credits: Israel Museum

 

A Gabriel Jelenés kövének írásformájára és nyelvi elemzésére alapozva a felirat egy kereszténység előtti szöveg, amit a Kr. e. 1 században írtak (úgy Krisztus születése körül).

 

A szent felirat első része apokaliptikus jellegű: az emberiség és a világ végső sorsáról, az Antikrisztus és a gonoszság erőinek legyőzéséről szól. A második rész a halálra és a feltámadásra fókuszál. A szöveg három vezetőre – pásztorra – hivatkozik, akiket Isten küldött az Ő népéhez, s akik csatában hunytak el.

Érdekesek a szöveg utolsó részén található szavak. Ezek ugyanis Gabriel arkangyal szavai, aki megparancsolja a rejtélyes és ismeretlen beszélgetőtársának, hogy három nap múltán térjen vissza az életbe, mondván, „Harmadnapra élj.”

 

A szöveg 80. sorában leírt Gabriel-féle parancsot egy további sor követi, ami azt állítja, hogy egy vezető – egy „hercegek hercege” kerül kivégzésre, majd a teste a szikla hasadékaiban „szétmállik”.

 

A kutatók hosszas vitát folytatnak arról, hogy ki lehet az az ember, akit Gabriel Arkangyal feltámasztott.

 

A cikk alapjául szolgáló forráshttp://www.ancientpages.com/2018/09/10/mystery-of-the-second-gabriel-stone-and-the-man-resurrected-by-archangel-gabriel/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mystery_of_the_second_gabriel_stone_great_wall_of_california_perplexing_lunar_swirls_secrets_of_katanga_cross_and_much_more_sep_10_12_2018&utm_term=2018-09-12

 

A cikket írta és szerkesztette: Száraz György

 

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/

Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/

Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/

Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/

Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/

Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ébresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/

Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ízisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

 

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Boldog napot

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature