Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A megtestesült isten feladata

„Kezdetben minden öröklétre ítéltetett.” – tanították a misztériumiskolák beavatottjainak Atlantiszról az egyiptomi papnövendékeknek. Ha mélyebben belegondolsz, akkor könnyen beláthatod, hogy ennél többet és jobbat eddig egyik vallás sem tudott ígérni a követőinek.

Minden ember az öröklétre vágyik, amit különféle élethelyzetekben, másként fogalmaz meg: van, aki az örök szerelemben jelöli meg, van, aki egy elkövetkezendő örökéletben gondolkodik a túlvilágon vagy a mennyországban, van, aki „csak” az örök fiatalság forrását keresi és nem éri be a szemránckrémekkel, van, aki az őssejt-kutatás irányába tapogatózik, van, aki a spirituális életgyakorlathoz folyamodik, s meg sem áll az alkímiáig és a mágiáig.

Az öröklét, az örökélet, a halhatatlanság, a múlandóság kiiktatása, a halál legyőzése mindig is az emberi élet egyik hőn áhított vágya volt. Vajon miért?

 

 

Erre az én válaszom a következő: mert a bennünk élő Isten eredendően ilyen. Hívhatjuk léleknek, Önvalónak, felső Énnek, isteni fénymagnak, vagy ahogy szeretnénk. Ő, az egyedüli létező, amely lényegét tekintve sohasem változik. Túl van a léten és a nemléten, a téren és az időn. Ez a belső Fény már a világ teremtése előtt létezett és a világ elmúlása után is létezni fog, mivel benne semmi sem tehet kárt.

A spirituális fejlődés arról szólt Atlantiszban és Egyiptomban is, hogy ezzel az örökéletű középponttal, azaz Énnel vegyük fel a kapcsolatot, mert rajta keresztül a határtalan teremtésbe nyerhetünk bepillantást. Ezt a tudást őrizték a táltosaink is.

 

A Mindenség tökéletes, a Teremtő tökéletes, mégis tapasztaljuk a rendezetlenséget a világunkban. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy alapvetően kétféle tendencia nyilvánul meg a teremtésben: az egyik életigenlő, a másik életellenes. Előbbi rendpárti, utóbbi rendezetlenségpárti. De minden oldal felett egyfajta jóságos királyként magasodik a Teremtő.

Aki a teljhatalmú Teremtő odafent, az a király idelent. Amely embert a Teremtő ruház fel hatalommal, tehát fentről nevezi ki, ő lesz a kis teremtő idelent, vagyis a király. Így a királyság lehet egy isteni megbízatás, amelyre a Teremtő szenteli fel az alanyt. A valódi magyar királyok, az egyiptomi fáraók vagy bármely más király, aki isteni legitimáció útján uralkodott, csakis ilyen lehetett.

 

A mindenkori megtestesült Isten feladatainak legfontosabbika, amelyhez álláspontom szerint vissza kell térnie minden kultúrának, minden társadalomnak, ha a tökéletességet akarja elérni, a Rend.

 

A mindenkori király attól király, hogy Rendet vág a Káoszban, Rendet teremt a Rendezetlenségben, felcseréli a kaotikus erőket a Rend szervező erőire. Lefordítva ez azt jelenti, hogy a Hazugság helyébe Igazságot helyez minden szinten: vallási, politikai, gazdasági, egzisztenciális, kulturális, társadalmi szinteken egyaránt.

Amennyiben erre képes, akkor a mindenkori uralkodó a Teremtőt mintázza, a Teremtőhöz válik hasonlatossá: társteremtőjévé szegődik. Az aranykori tökéletesség a végcél. Ám ezt a célt csak akkor lehet elérni, ha már az alapoktól minden rendezetten, olajozottan működik.

A Napvallásnak éppen az a célja, hogy mindenkinek megadja a KOZMIKUS REND megteremtéséhez szükséges szent eszközöket. Ez ismeretekből és módszerekből áll össze.

 

Aki hajlandó a Teremtés rendszabályait megismerni és betartani, az nem követ el bűnt, hazugságot, hamisságot. Ebből a szemszögből nézve, a teremtés tökéletességét az ember nem rontja el semmivel. Vagyis hagyja, hogy minden isten rendező elv és erő végezhesse a maga dolgát.

 

Isten minden korban kinyilatkoztatta az alapismereteket: kiválasztottak, papok, beavatottak kaptak információkat a „mit, mikor és hogyan”-ról. (Természetesen ezzel nem azt állítottuk, hogy minden mai kinyilatkoztatás eredeti volna!)

 

Az isteni megtestesülések mintapéldái a szentek voltak, de valójában bárki bármikor azzá válhat, aki az isteni Rend szerint élet. A legszegényebb koldus is lehet olyan, mint egy király a tekintetben, hogy a mindent átható Rend szolgálatába áll.

Vigyázat, a Rend szolgálata nem egy egyszeri megbízatása a léleknek, ergo nem lehet egyből zsebre vágni és hivatkozni rá! Nem olyan, mint egy ilyen-olyan módon megszerzett iskolai végzettség, amire 10, 20 vagy akár 30 év múlva is büszkén hivatkozunk, igazolva ezzel egykori fényes teljesítményünket.

A lélek olyan módon nem él meg a múltjából, hogy azt mondja magának: Tegnap meg tegnap előtt betartottam a rendet, együttműködtem a Teremtővel, ezért ma egy kicsit lazítok, s megengedek magamnak néhány vétséget, kihágást és bűnt. Az ember számára ez nem megengedhető. Létezik ugyan jó karma, de az nem ment fel, s nem mentesít minden alól.

Ilyetén módon az isteni Akarat / Rend szolgálata nem más, mint egy folyamatos figyelem, magyarán ügyelés arra, hogy az emberi tudatosság és az emberi élet vissza ne térjen/ zuhanjon a káoszba, amely állandóan ott leselkedik körülöttünk arra várva, hogy meggyengüljünk és hibázzunk.

 

 

A megtestesült istenség az eszményi ember. Olyan, mint Hórusz fáraóként, vagy Krisztus Jézusként. Határozottsága, bátorsága, hőstettei, mindentudása és alázata abból a létállapotból fakad, amely mindent áthat. Ez a legfinomabb szubsztancia, amely minden forma mögött a forma nélküli, minden profán mögött a szent. E mindenekfelett való szubsztancia a legrejtélyesebb, emberi elmével kiismerhetetlen, mégis tiszteletére kultuszokat emeltek az emberek és megszemélyesítették az idők folyamán. Papságok alakultak, amelyek vallásokat indítottak útjukra. Nem csupán a hódolat és az áldozatbemutatás volt a szertartások célja, hanem a teremtés eredeti állapotának, a tisztaságnak, a rendnek a visszaállítása és védelme. A megtestesült isten feladatai e köré szerveződtek. Ehhez olyan képességekkel rendelkezett, amelyek által képes volt győzelemre vinni seregét, ha háborúról volt szó, képes volt jólétet teremteni, ha ínség és osztálykülönbségek alakultak ki, s képes volt felemelni a többi embert, ha a tudatlanság sötétje borult rájuk.

Ahogyan Ré minden nap legyőzi Apóphiszt, úgy kell az embernek is minden nap győzelemre juttatnia magában a Fényt, vagyis a lelki kvalitásait. Minden nap jó nap, amikor nem követünk el bűnt, amikor megbocsátunk, amikor szavaink rezdülésein keresztül az igazság hangjai hagyják el ajkainkat. Vegyünk példát a rendelkezésünkre álló nagy elődöktől és tanuljunk meg a világmindenséggel bölcsen, összhangban élni!

 

Születésünkkor mindenkiben megtestesült Istenből egy rész, de rajtunk múlik, hogy tudatunk képes-e visszatalálni, felemelkedni Hozzá még mielőtt visszaszólítja testéből a lelket a Teremtő.

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

  • Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)
  • Aurafejlesztő és Meditációs Klubjainkon
  • Hétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)
  • Bel- és Külföldi zarándoklatainkon
  • a Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott Istentiszteleteinken
  • Szer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)
  • Főnix programunkon
  • Ébresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

szernap@gmail.com

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..