Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A Michael-impulzus célja

Michael arkangyal annak a hét főangyalnak az egyike, akik a Föld kozmikus és planetáris fejlődését irányítják. Michael neve Isten hasonmását jelenti. Vizsgáljuk meg, hogy milyen szerepe van az antropozófia szerint Michaelnek a jelenlegi korszakváltásban!

 

Előrebocsátom, hogy ez egy nagyon szerteágazó, többsíkú és szellemi elmélyülést igénylő téma, de mivel aktualitása van, úgy vélem, érdemes legalább dióhéjban említést tenni erről a fantasztikus spirituális impulzusról.

 

Michael az antropozófia tükrében a kozmikus intelligencia ura, a központi Napszellem, a „gondolatok tüzes fejedelme”, akivel Rudolf Steinernek megadatott kommunikálni. Szerinte Michael egy olyan hatalmas kozmikus lény, aki végigkísérte a földfejlődés és az emberi evolúció állomásait a kezdetektől. Talán senki nem sértődik meg azon, ha leegyszerűsítve úgy fogalmazom, hogy Steiner a michaeli bölcsességet alakította át emberi bölcsességgé – antropozófiává.

 

Ő volt állítólag az indiai kultúrából ismert Indra, aki megölte a sárkányt és létbe szólította a Napot. Vele találkozott Zarathusztra 30 éves korában és vitte keresztül a Nap-beavatásokon. Káldeában ő volt El Marduk. Énok könyvében is szerepel, mint aki az emberiség legjobbjait vezeti és aki megfékezi a káosz erőit. Michel a Szellemi Hierarchia fejedelme, a Fény Hercege, akinek az égisze alatt alkotta meg egész életművét Rudolf Steiner.

 

Mit várhatunk Michaeltől? Az emberiség számára Michael készíti elő a Nap-princípium gondolaterőit, amelynek segítségével az ember a tiszta, téren és időn felülemelkedő tudat birtokába kerülhet. Ő inspirálja az embereket a szellemi megismerésre. Ez egyfajta szellemi felemelkedést von maga után, amely minden félreértést, kételyt és látszatot a tudás kardjával vág szét.

Michael egy olyan impulzust képvisel, amely minden ember életében jelen van és hat: az ember nappali, éber tudatát inspirálja. Gyakorlatilag éltető fénnyel tölti meg az ember gondolatait, amelynek hatására átalakul az ember éterteste és spirituális képességek alakulnak ki benne. Miért? Mert a kozmikus intelligencia emberi – individualizált – intelligenciává lett, akinek most vissza kell térnie, azaz fel kell emelkednie az isteni bölcsesség szintjére. Ez a mikrokozmosz és a makrokozmosz misztériumain keresztül valósulhat meg egyéni formában.

 

Michael egyúttal egy korszaknak is a letéteményese, amely felébreszti az ember Nap-természetét. Ez azt jelenti, hogy a Nap-tudat kezd újra előtérbe kerülni az emberben Michael közbenjárására. Így az ember belülről alakul át és minden képzeletet felülmúló változásokat indít el az ember organizmusában:

  • a tudat tágulását
  • a rezgés emelkedését
  • az aura átalakulását
  • a tudati lélek kifejlődését
  • a Krisztus-misztérium egyéni átélését
  • a szellemi éberség és szabad akarat megélését

 

Ez természetesen egy hosszú és előkészített folyamat része. Steiner szerint például a Rózsakeresztes néven ismert ezoterikus kereszténység is egyfajta előkészítése volt a Michel-korszaknak. A rózsakeresztesek alapítójának, Christian Rosenkreutz éteri jelenléte inspirálta Helena Blavatskyt is egyik fő művének, az Ízisz fátyla lehull című alkotásának megírására.

Michael arkangyalként felelős az egyes népek és fajok csoportszellemeinek fejlődéséért, adott esetben az emberiség globális irányításáért. Az antropozófia szerint Michel az uralmát 1879-ben kezdte meg, amikor arkangyalként átlépett arché szintre. Ezután nem sokkal, 1899-ben ért véget a Káli-juga és vette kezdetét a fény korszaka, amely az „emberi Nap-tudat földi megjelenésével, és a Föld új Nappá válásának kezdeti folyamataival” jár együtt – ahogy Bistey Zsuzsa fogalmaz.

(A „Sötét korszak” vagy Káli-juga Steiner szerint Kr.e. 3101-től Kr.u. 1899-ig tartó periódus, amelynek folyamán a szellemvilág teljesen eltávolodott az emberi megismerés elől. E korszak lezárultával újra el lehet indulni az Szellemi Hierarchiák felé vezető spirituális ösvényen.)

 

De mi is ez a misztikusan csengő Nap-tudat?

Az antropozófia szerint a Nap-tudat nem más, mint Krisztusnak, mint Nap-szellemnek az ajándéka a földi ember számára, amelyet Michel nyújt át az emberiségnek. Ez egy egyedülálló és megismételhetetlen korszak, egy evolúciós lépcsőfok, amely Michael fennhatósága alatt áll. Ennek folyamán végbemennek azok a szükségszerű karmikus tisztulások, amelyek azután lehetővé teszik, hogy a kozmikus tudás, igazság és erkölcs az emberi társadalom és élet minden aspektusába beépüljön.

Ez nem kevesebbet jelent, mint a materializmusból való kigyógyulást és a szellemi felemelkedést oly módon, hogy a tudomány és a hit újraegyesül.

 

Az emberi intellektus hidegségét és az emberi akarat tetszhalott állapotát csakis az élő gondolkodás, az éberré vált tudatosság képes feléleszteni, amelyek aktivizálják a félelemtől lebénított akarati erőket. Ez a változás lesz az, amely megszüli a tudatosság kreatív erejét. Ez az isteni erő fejleszti ki az emberi Én-tudatot, amely a kozmikus tudat fokozatait járja be. Egyre több ember aktivizálja a benső napját és válik maga is Nappá a szó spirituális értelmében.

 

Mit jelent Nappá válni?  Nappá alakulni, illetve Nap-lénnyé válni annyit jelent, mint alsóbbrendű természetünket a tudatos és önálló (magasabb rendű) Én felügyelete alá helyezni. Ezzel minden felelősséget vállalunk a karmánkat illetően, aminek következtében hozzáláthatunk a bennünk lévő gonosz átalakításához. Ennek lehetőségét maga Krisztus teremtette meg az antropozófia szerint, amikor majd kétezer esztendővel ezelőtt a Golgota-misztérium során beoltotta Nap-erejét a Föld aurájába. Így válik nyilvánvalóvá a kapcsolat Michael, Krisztus és a jelen korszakváltás között. (A Golgotai Misztérium óta Michael és Krisztus a karma urai.) Erre a Michaeli impulzusra egyre több ember fogékony, ami által elérkezik a szabadság és a szellemi felébredés korszaka a Földön.

 

Összegezve tehát Rudolf Steiner szerint a Michael-impulzus az a híd, amelyek keresztül a mai ember eljuthat Krisztusig, mivel Michael a Krisztus-központú szellemtudomány korszellemhez illő kinyilatkoztatója. Ennek következtében emelkedhet fel az egyéni ember szabad akaratából az érzéki világból az érzékfeletti világba úgy, hogy közben Én-tudatát megőrzi.

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..