Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A misztikus hetes szám

Minden szám szent, ezért hiábavaló fáradozás volna valamiféle fontossági sorrendet erőltetni rájuk. Ezzel együtt a hetes szám valahogy kiemelkedik a számok közül. A hetes számmal találkozunk többféle időszámításban, a vallásokban, a mágiában, a magyarság történelmében és akár a szervezetünk ritmusaiban is. Kövessük nyomon, hogy miért tulajdonítottak a hetes számnak szakrális jelentőséget az egyes kultúrák.

Kelet népeinél mindenhol feltűnik a hetesség, a hetes elrendeződés és a hetes felosztás. A legvalószínűbb magyarázat szerint a hetes szám a Hold fázisváltozásaihoz kapcsolódik. A 28 napos holdhónap négy, egyenként hét napos fázisra osztható fel, vagyis negyedekre.

Az ókorban ismert égitestek száma hét: a Nap, a Hold és az öt szabad szemmel látható bolygó a Föld kivételével. A szivárvány hét színből áll. A zenei alaphangok száma hét. De asszociálhatunk a hét napjaira is, ami a Teremtés könyvére megy vissza, ti. Isten hét nap alatt teremtette a világot. (Az utolsón megpihent.) A napok megfeleltethetők a hét ősbolygónak a következőképpen:

 1. Hétfő – Hold
 2. Kedd – Mars
 3. Szerda – Merkúr
 4. Csütörtök – Jupiter
 5. Péntek – Vénusz
 6. Szombat – Szaturnusz
 7. Vasárnap – Nap

Az ókori egyiptomi vallásban a hét Hathor segédkezett a gyermekek születésénél.

A sumeroknál a Plejádok csillagképet hét ponttal jelölték, amelyek hét démonra utaltak, akik az említett csillagok formájában jelennek meg. (Démon alatt szellemi intelligenciát értsünk.) Róma hét dombra épült. Kínában a halottkultusz 7×7 napig tart. Minden hetedik napon áldozatot kell bemutatni.

A párszik hét szentet tisztelnek, akiket halhatatlanokként tartanak számon, s mint felső szellemekre néznek fel:

 1. Éber engedelmesség
 2. Jámbor alázat
 3. Jó szándék
 4. Legfelső igazságosság
 5. Megfiatalító halhatatlanság
 6. Tökéletes egészség
 7. Vágyott isteni Birodalom

A zsidóságnál szintén találkozunk a hetes számmal, például a gyertyatartó képében, a menórában. Az Ószövetségben hét pap hét kürttel hét napon át járja körbe Jerikót, minekután a hetedik napon a hetedik körmenetkor a falak leomlanak.

János próféta művében, a Jelenések könyvében többször tér vissza a hetes szám misztikuma. Hadd emlékeztessek Isten hét lelkére, a hét egyházközösségre, a hét gyertyatartóra, a hét csillagra, a szörnyeteg hét szarvára, a harag hét csészéjére, a hétpecsétes könyvre, a hét angyalra, illetve a hét harsonaszóra.

Bíborbanszületett Konstantin művében maradtak fenn a magyar törzsek nevei, jóllehet a valódi hét vezér névsora még nem ismert bizonyosan. Több listát is találunk a hét vezér nevére vonatkozóan, de egyik sem százszázalékos.

A középkorban találkozunk a hét erénnyel, a hét fő bűnnel, a hét szabad művészettel és a hét szentséggel.

A hét fő erény: az alázat, a jóakarat, a szelídség, a jóra való buzgóság, az adakozás, a mértékletesség és a tisztaság. Más felosztásban ezen erények közül 3 isteni (hit, remény és szeretet) és 4 sarkalatos (igazságosság, lelki okosság, mértékletesség, lelki erő).

A hét fő bűn: a kevélység, a fösvénység, a bujaság, az irigység, a torkosság, a harag és a jóra való restség.

A hét szabad művészet: a nyelvtan, a retorika, a dialektika, a csillagászat, a számtan, a mértan és a zene.

Érdemes a mágia szempontjából is megvizsgálni a hetes számot. Robert Fludd filozófus, fizikus, asztrológus, misztikus, az angol Rózsakeresztesek kiemelkedő személyisége és a Sion-rend egyik feltételezett nagymestere A makrokozmosz és a mikrokozmosz metafizikai, fizikai és technikai természetrajza című művében a hetes számmal kapcsolatban egy olyan mágikus négyzetet közölt, amelynek számait akár hosszában, akár keresztben, akár átlósan adjuk össze, mindig 25-ször 7-et, vagyis 175-öt kapunk. A négyzetben a 49 (7×7) és a nála kisebb számok szerepelnek.

22 47 16 41 10 35 4

5 23 48 17 42 11 29

30 6 24 49 18 36 12

13 31 7 25 43 19 37

38 14 32 1 26 44 20

21 39 8 33 2 27 45

46 15 40 9 34 3 28

Hippokratész tanítása szerint „a hetes szám uralja a betegségeket és mindent, ami a testben pusztulással kapcsolatos”. Ha végigtekintünk életünk hétéves ciklusain, miként ezt több szellemtudós is megtette, felfigyelhetünk arra, hogy milyen szembetűnő szellemi, lelki és testi ritmikus változások mennek végbe az emberi organizmusunkban hétévente. Mi több, úgy tűnik, a hétéves ciklusainkat a genetika részben már igazolta.

Ezzel korántsem merítettük ki a hetes szám bűvösségének vizsgálatát, pusztán elindultunk a teremtés matematikai alapon működő univerzumába vezető ösvényen.

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..