Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A misztikus iskola

A misztikus iskola célja a teljessé vált ember. A teljes ember egy spirituális fejlődési fokozatot tett hozzá az emberek képességeihez. Ez a spirituális fejlődés a Mester, a tanítvány és az Ösvény közötti kölcsönhatások révén teljesedik be.

 

Az iskola azért létezik, hogy segítsen a világot és minden embert egyenként jobb hellyé tenni, illetve az eredeti iskola egy falak nélküli iskola vagy tanterem. A tanulásra több szinten kerül sor és egy olyan Mester irányítja, aki már véghezvitte az utazást. Az egész vállalkozás a Spirituális Hierarchia áldása és irányítása, valamint az Ösvény kegyelme alatt áll. Annak érdekében, hogy a tanulásra sor kerülhessen, megfelelő időben, a megfelelő emberekkel a megfelelő helyen kell történnie.

 

A mai spirituális piactéren sokféle választás létezik. Azok a diákok, akik be akarják teljesíteni a spirituális utazásukat, különböző alternatívákkal találkozhatnak, s gyakran úgy válogatják össze a tanulnivalóikat, hogy melyek a kedvükre valók (és melyek nem), ezáltal kihagyják a többi létfontosságú elemet és nem sikerül előnyt kovácsolniuk a teljes rendszerből. Mivel a diák úgy gondolja, hogy ő irányíthatja a saját spirituális tanulmányát vagy megválaszthatja, hogy melyik utat fogja követni, az utazás gyakran az elejétől kezdve hibás. Míg a spirituális iskolák hasonlítanak más tanulási formákhoz és a múltbéli tradicionális tanulási élmény is hasznos, addig vannak olyan különböző és spirituális paraméterek, amelyek hatással vannak a végeredményre. A potenciális diák a leggyakrabban naiv e tekintetben és egyszerűen csak sötétben tapogatózik.

 

Ennek a fejtegetésnek az a célja, hogy segítsen megérteni a tanulónak néhány olyan tényezőt, amely szerepet játszik a misztikus iskolák működési és szelekciós folyamatában.

 

http://mms.new-paradigm.net/

 

A szelektivitás

 

Mielőtt belevágnánk, a tanulónak muszáj elfogadnia egy megalázó tényt. A kutatásnak ezen a területén a legáltalánosabb szabályok nem érvényesek és általában a diákoknak csak korlátozott értesüléseik vannak arról, hogyan is működik egy misztikus iskola. Ezek az iskolák különböznek más tantermes helyektől vagy az olyan szemináriumoktól, ahová valaki eljárogat. Utóbbiak esetében, ha érdeklődünk a tanulmányok iránt, pályázhatunk arra, hogy felvegyenek és megismerkedhetünk a felvételi követelményekkel, kifizetjük az árát és elkezdhetjük. Bizonyos szempontból ezek a tanulási tapasztalatok úgy vannak összeállítva, mint egy üzlet. Minél több a tanuló, annál nagyobb a nyereség mindenki számára. Az a feltevés terjedt el, hogy megfelelő előkészítéssel és vággyal, a legtöbb diáknak előnye származhat abból, amire tanítják.

 

Mégis, a misztikus iskola nem így áll össze. Nagyon szelektívek. Nem nyerhetsz felvételt azáltal, hogy jelzed a belépési szándékodat, mondván, te érdeklődsz. Muszáj, hogy legyen egy belső hívás (elhivatottság), amit a Tanár vagy a Mester érzékel a diákban. Ezt a Mester a belső spirituális észlelésén keresztül teszi. Ez a hívás vagy az a magasabb impulzus, ami a tanítványban munkál, az az alapelem, ami az iskolai életet és rezgést biztosítja; ugyanakkor ez az alapvető energia, amellyel a Mesterrel összeköt, hogy érzékelhessen, taníthasson és működhessen. Valójában a misztikus folyamat és az egész iskolai munka célja az, hogy ezt az alapvető spirituális energiát tökéletesítse és használja. A tanítvány akkor találkozik a felvételi követelményekkel, ha ez a képessége már megfelelő szinten áll, amelyen az már latba vethető és továbbfejleszthető. Ráadásul a tanítványoknak egy kiegyensúlyozott, a korlátozó érzelmi zavaroktól mentes életet kell vezetniük annak a társadalomnak a tagjaiként, amelyben élnek. Miközben a spirituális képesség mindenkiben megvan, az gyakran nem áll készen arra, hogy előnyös módon dolgozhassanak rajta. A legtöbbször ezt a képességet teljesen befedi az „önző élet pora” és a tanítványoknak dolguk van vele, mielőtt ezt az elemet az iskola tökéletesíthetné. A túlságosan korai kezdés bajt okozhat a tanítvány számára és megbonthatja a lelki nyugalmát.

 

Másodszor, a legtöbb misztikus iskola, amely eme magasabb impulzus/energia tökéletesítésére szakosodik, rejtőzködő. Általában nem adnak fel hirdetést a helyi lapokban jelentkezőket csalogatva. Gyakran nem olyanok, mint a tantermes iskolák és a tanulásra elkülönített épületek. Lehet, hogy egy üzlet, egy szakmai társaság formáját öltik, s egy kórházban, vagy egy helyi autóútszakaszon lelhetők fel.

Elképzelhető, hogy a találkozókat valakinek az otthonában tartják munka után, vagy az irodájukban ebédidőben. Lehet, hogy a tanulást spirituális úton közlik, míg a diákok alszanak, vagy míg dolgoznak. Elképzelhető, hogy a tanítványoknak azt mondják, hogy ők csak folytassák tovább a napi rutinjukat, játszanak és olvassanak könyvsorozatokat. Lehet, hogy úgy irányítják, hogy felvegyék egy levelező tagozatra és válogatott műveket kapjanak elolvasásra és kommentálásra.

 

Ebben a modellben az átlagos élet a tanterem, a tanulás a diákra van szabva és a tanulást egy Mester irányítja. Itt van egy minimális idő másoktól távol. A végtermék egy teljes ember, olyasvalaki, akinek van hozzáadott, kifinomított képessége és jobban képes szolgálni a közösséget. A diákokat arra tanítják, hogy vegyenek részt a világban és segítsenek annak jobbá tételében.

 

http://www.the-universal-link.com/

 

A Mester tudja

 

A teljes ember, aki egy Mester vagy egy (Szellemi) Vezető, képes utat mutatni a potenciális tanítványoknak, mivel ő már magától megtette ezt az ösvényt. A Mester végigjárta az utat, elérte a spirituális fejlődés magasabb fokát, és megkapta az engedélyt, hogy másokat taníthasson, valamint vezethessen. Nem mindenkinek ez a dolga. A spirituális hierarchiába sok feladatkör és kötelesség van. A tanárság egy szerep és felelősséggel jár.

 

A legtöbb diák úgy érzi, hogy ki tud választani egy Mestert az alapján, ahogyan ő beszél, amilyen érzéseket kelt, vagy a bemutatott hatalma alapján. Mégis csak a szabaddá vált szellem ismeri meg az igazi Mestert. Hasonlóan a szeretetre való felhívásokhoz, a Mester megöleli tanítványa szívét, amely a Szellemben található – oly módon, hogy szabaddá teszi azt. Az Ösvény Kegyelme egy felhatalmazó energiafaktor; úgy működik, mint egy erősítő, amely működésbe hozza a tanítvány belső spirituális képességét. A Mester egyéb jellemzői közé tartozik, hogy felülbírálja a tanítványa jólét iránti aggodalmát; hogy olyan egyéni, személyre szabott tanulmányokat nyújtson, amelyek eltérnek az általános, mindenkinek szóló gyakorlatoktól; és hogy meglegyen az a képessége, amely mindent lehetővé tesz, amire a diáknak szüksége van ahhoz, hogy a spirituális beleteljesedését elérje.

 

A Mester azért van, mert a diáknak szüksége van rá. Ebből az együttműködésből mindkettejüknek előnye származik és ez egy erős köteléket hoz létre.  Ez egy spirituális kapocs és a Mester elsődleges felelőssége, hogy megmutassa tanítványának a benne lappangó belső képességet, valamint hogy miként tökéletesítheti azt. Mester nélkül kevés ember léphet magasabb szintekre; mivel belesüllyednek az önámítás, a spirituális erőkkel való küzdelem és a hamis tanítások mocsarába.

 

A Mester bármilyen formában képes tanítani. Valamennyi dolog rendelkezik egy Isteni aspektussal és a Mester képes ezt megmutatni a tanítványának. Az emberek műveltségétől és szükségleteitől függően változhat a forma. A mi kultúránkban általában igénybe vesszük a pszichológiát, az önsegítést, a fejlett egészségügyet és a tudomány eszközeit.

 

http://www.gornahoor.net/

 

Az üresség betöltése

 

Mélyen belül a tanítvány egyfajta éhséggel (sóvárgással), ürességgel rendelkezik, amelyet csak a Végtelenség Fénye tölthet be. Ez a „nagy éhség” / „nagy sóvárgás” vezet minden rendű és rangú embert, s ezt perzselő vágyként, nyugtalanságként és szorongató érzésként írták le. Ez egy velünk született spirituális szükséglet és a legtöbb ember megpróbálja ezt az elsődleges éhséget másodlagos jelenségekkel kielégíteni. E befolyás miatt sohasem lehetnek igazán elégedettek és ritkán fogadják el ezt az elsődleges ürességet annak, ami. Sajnálatos módon sokan az életük javarészében sohasem elégedettek, s a másodlagos jelenségek változatait kutatják, mindig a rossz irányba nézve.

 

A Mester azokhoz a tanítványokhoz szól, akik ezt a szorongó érzést spirituális igényként tudják érzékelni. Ezek a diákok belső őszinteségüknél vagy rejtett spirituális képességük fokozatánál fogva gyorsan kapcsolatba lépnek a Mester hívásával, ezáltal határt szabnak belső éhségüknek.

Ez a kezdeti ölelés, mely a szívben érezhető, egy beavatás a Mester részéről a misztikus iskolába. Spirituális módon a Mester megsimogatja a tanítványt a Végtelenség Fényével és a diákot elfogadja. Ez egy belső tudás, melyben mind a tanítvány, mind a Mester osztozik; ez egy változás az életben és ez a jövőbeli élmények mérőrúdjává válik. Az iskolának és a képzésnek az a lényege, hogy kifinomítsa a képességet, hogy érzékelhető legyen ez a spirituális energia.

 

A spirituális kiteljesedés felé tartó utazás során a tanulás nem ér véget. Sok a spirituális megtapasztalás és lecke. A tanítvány csakhamar értesül ezekről a megtapasztalásokról és a magasabb képességek gondoskodnak arról, hogy a diák egy olyan jobb emberré válhasson, aki teljesen fel van vértezve arra, hogy a közösséget szolgálja. Ez egy természetes és fokozatos tanulási folyamat, amelynek során a tanítványtól elvárják, hogy mindennapi életének minden területén megfeleljen, miközben felelősségteljesebbé válik. A spirituális kötelezettség az egyéb kötelességeken túl találhatók.

 

Ebben az iskolában, ritkán kérik azt a tanítványtól, hogy éljen külön másoktól, vagy hogy ne vegyen részt a világ ügyeiben. Ha mégis ez történik, akkor csak egy rövid időszakra, vagy azért, hogy valami speciális dolgot tanulhasson. Minden emberi képesség, készség és adottság ahhoz szükségeltetik, hogy a világ jobbá válhasson. A spirituális képesség az egészség, a teljesebb élet egyik aspektusa, s olyan központként szolgál, amelyből más képességek származnak.

 

http://ascendingluminosity.files.wordpress.com/

 

A spirituális hierarchia

 

Az Ösvény tartalmazza a Mestert, a tanítványokat, a Spirituális Hierarchiát (aminek része a Mester), valamint a belső lényeget vagy energiát. Ebben a birodalomban a belső lényeg leginkább olyan, mint az Univerzális Elme vagy Tudat. A Tudat az univerzum legfőbb szubsztanciája, életet adományoz és minden élő számára utat mutat. Teljes egészében szeretetteli és kedves; az Ösvény számára életet és rezgést adó. E szentséges esszencia nélkül minden elhervadna és elpusztulna. A Spirituális Hierarchia óvja ezt az esszenciát és naponta a világba tükrözi azt. Ez az élet valódi szövete.

 

Az Ösvény azért létezik, hogy minden tanítványnak segítsem elérni a kiteljesedést és biztosítsa a világegyetem spirituális fejlődését. Minden utazónak azt „kell” választania, hogy magához öleli a Fényt és segít másokat. Ezt a műveletet nem lehet kierőszakolni/kényszeríteni. Részben a Spirituális Hierarchia kötelessége annak biztosítása, hogy a tanítványoknak meglegyen az esélye arra, hogy felébredhessenek és megvédhessék a bolygót a spirituális rossztól.

 

A megfelelő időben, a megfelelő emberek a megfelelő helyen

 

Azért, hogy az egyéni spirituális tanulásra sor kerülhessen, ennek a tanulásnak feltétlenül bizonyos feltételek mellett kell történnie. Ezen feltételek közé tartozik, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen a megfelelő embereknek kell lenniük. A faktoroknak ez a felállása minden mást kizár és ellentétes azzal a móddal, amit a dolgokról a legtöbb iskolában tanítanak. Napi szinten az egy témára fókuszáló munkamodell hasznos bizonyos tanulási formáknál, de korlátozott a spirituális tanulás és a magasabb ismeretek vonatkozásában.

 

Egy átlagos osztályban az a pillanat, amikor a legközelebb jutunk a spirituális tanuláshoz vagy megismeréshez, az Aha!-élmény. Általában ez a tanulmányi tapasztalat a felkészültség és az előkészületek időszaka után következik be. Azt követően, hogy a diák megküzdött egy problémával, hirtelen, amikor összeáll a tényezők megfelelő sorrendje, akkor a diák megszerzi azt, amiért dolgozott: AHA! Spirituális nézőpontból szemlélve ezt az élményt, annak a holisztikus megértéseként írhatjuk le, amit tanítanak. Ez az egybeesés a tudatosság különböző szintjein egyidejűleg megy végbe.

 

Másként fogalmazva, a spirituális tanulás nem hasonlít más tanulási módokhoz. Nem juthatunk spirituális ismeretekhez pusztán úgy, hogy akarjuk és keményen megdolgozunk értük. Míg ezek a jellemzők sok területen hasznosak, ebben a törekvésben ez a fajta gondolkodásmód csak lelassít. Nem férhetünk hozzá lineáris gondolkodással – ez csak az út egy részén kísér el. A holisztikus és a spirituális gondolkodásnak más szabályrendszere van, mint a fent említettnek.

 

A magasabb megismerés és az intuitív érzékelés természetes és fokozatos módon fejlődik ki az idő folyamán. Egy Mester iránymutatásai révén megy végbe a felkészülés időszaka és a benyomások lassú beépítésének a periódusa; mígnem a tanítvány képessé nem válik önállóan érzékelni saját magát.

 

Forrás: http://www.wakingtimes.com/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..