Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A NEW AGE

Írta/Szerkesztette: Posted on 0

Sokan félreértik, sokan lelkesednek érte. Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Vegyük sorra, mit jelen és mit nem a New Age (Új Korszak)! Ismerjük meg, hogy mi tartozik bele, milyen tudatosságot takar, milyen perspektívákat kínál és javasolom, értékeljük a hasznosság és a vallásosság szempontjából is.

 

MIT TAKAR A „NEW AGE”  ELNEVEZÉS?

 

Az ősi hagyományok szerint jelen korunkban egy új korszak veszi kezdetét. Ez az időszak bizonyos csillagállásokhoz és csillagképekhez köthető. Maga az időszak körülbelül 2160 évet ölel fel. Már a görögök is ismerték – ők egyébiránt Egyiptomban tanulták –, hogy a Föld tengelyforgása, amit ma precessziónak nevezünk, 25920 földi évet tesz ki. Vagyis planétánk tengelye egyetlen kört ilyen hosszú idő alatt tesz meg. Ezt a meglehetősen lassú mozgást 12 egyenlő részre osztották fel, ebből született a 12 korszak (angolul: age). Ha a hosszú ciklust Nagy Évnek, vagy Világévnek nevezzük, akkor a kisebb részeket nyugodtan hívhatjuk Világhónapoknak. Nincs másról szó, mint hogy jelenleg olyan időszakban élünk a Földön, amikor az egyik ciklusból a másikba, egyik hónapból a másikba megyünk át, azaz a Föld tengelye lassacskán egy másik csillagképre fog mutatni.

 

HONNAN HOVÁ TARTUNK?

 

A Föld tengelyforgása során a csillagjegyek (zodiákus) fordított sorrendben követik egymást.

Az elmúlt jó 2000 évben a Halak csillagjegyben „jártunk”, pontosabban arra mutatott Földünk tengelye. Értelemszerűen ezután a Vízöntő (Aquarius) következik. Ezért az Új Korszakot Vízöntő kornak keresztelték el. Megjegyzem, minden korszak az előzőhöz képest újnak számít. Ezért találóbb magáról a csillagjegyről elnevezni a korszakot a félreértések elkerülése végett.

Ha belegondolunk, akkor a Halak korszaka egybeesett a kereszténység érájával. Előtte a Kos és a Bika korszaka a judaizmusról és Egyiptomról szólt. Bár Egyiptom maga több világkorszakot ölelt fel. Tehát több 2160 éves periódust tudhatott magáénak a fáraók hona. Elegendő a szimbólumokra tekinteni, mert ezek hűen tükrözik az egyes korszakokat: gondoljunk az emblematikus Ápisz Bikára Egyiptomban, vagy a Kosra Egyiptomban és a bárányra az Ószövetségben, azután a halra mint Jézus jelképére. Azt hiszen, a kedves Olvasó érti, mire gondolok.

 

Ez volt a múlt, s most elérkezett a Vízöntő hajnalhasadása. Az Aquarius ember formájú jelkép, ebből az következik, hogy az emberségesség, a humán értékek és az emberi tudat szélsebes fejlődésének vagyunk várományosai. Az elmúlt évszázadok vérzivataros évei és a világháborúk karmát tisztító esztendői a lezárást voltak hivatottak szolgálni, miként a technokrata fejlődés is mutatja a Vízöntőre jellemző forradalmi változások elkerülhetetlenségét és megállíthatatlanságát életünk minden területén: technika, tudomány, oktatás, egészségügy, vallásosság s.í.t.

 

A NEW AGE MOZGALOM

 

Maga a New Age az álmok megvalósításának országából, az Egyesült Államokból indult világhódító körútjára. Sokak szemében utópisztikus mozgalom volt, amely nem vallás, mivel többek között dogmarendszere sincs, illetve az egyéni önmegvalósító útra és az individuális értékek kibontakoztatására helyezi a hangsúlyt. Ebből is látszik, hogy nem lehet a könyvvallásokkal egy lapon említeni.

 

A New Age látszólag szintetizál, azaz minden magába olvaszt, de gyakorlatilag nem. A New Age-ről elfogulatlanul állíthatjuk, hogy eklektikus, módfelett színes a palettája, de ezen belül az egyes irányzatok jól, élesen és össze nem téveszthető módon különülnek el egymástól. A New Age egy gyűjtőfogalom. A szerint alkotnak véleményt róla az emberek, hogy ki melyik ágazatával ismerkedik meg. Van, aki szélsőséges és szektás formáival találkozik, ezért az egész New Age-et elítéli és agyament dolognak tartja. Mindazonáltal minimum tízmilliós nagyságrendű ma a New Age tábora, ami csak azt bizonyítja, hogy az elmúlt fél évszázadban, sokan sokat köszönhetnek ennek a Mozgalomnak: ki az egészségét nyerte vissza, ki az életkedvét, ki a hitét, ki a családtagjait, ki az életútjára talált rá, ki a lelki békéjére. Egyszóval, számolni kell vele, mert nem minden, ami New Age, maszlag és hebehurgyaság.

 

A NEW AGE IRÁNYZATAI

 

Talán az előbbi fejezetből kitűnt, hogy a New Age égisze alatt tömörülő irányzatok sokszor köszönő viszonyban sincsenek egymással. Ezért külön felhívom a figyelmet, hogy ekként értékelendők.

Számos keleti vallás (indiai és buddhista felekezetek) és a teozófia tanait is megtaláljuk a New Age címszó alatt. Több guru, köztük Krishnamurti, Maharishi jógi vagy éppen Osho sorolható ide. Sokan az 1875-ben alapított Teozófiai Társaságot tartják a New Age Mozgalom elindítójának. Sőt mi több, általában a pogányság és a spiritualizmus milliónyi szegmensét is ebben a kategóriába suvasztják be.

 

Az egész felfújt és üzletiessé tett New Age-nek, ami már sokszor egyáltalán nem vagy csak morzsákban az, elindítója az amerikai média volt: egész egyszerűen felkapták és szenzációt csináltak belőle, mert az embereket ez nagyon érdekelte. Egyszer csak megjelentek nyugaton a meditációk, a pszichikus jelenségek és azok kutatói, az UFO mizéria, a médiumitás és „channeling” (csatornázottság által egy szellemi lény üzeneteinek közvetítése), a jóslás, a spirituális terápiák, az energiák érzékelése és a velük való gyógyítás, az aurafényképezés, a mágia és az okkultizmus, az asztrológia, a titkos társaságok, a letűnt kultúrák emlékeinek feltárása, a keleti filozófiák és a holisztikus életszemlélet, hogy csak néhányat említsek.

Mindezek egy elsöprő áradattá nőtték ki magukat, melyeket Hollywood megtámogatott számos kultuszfilmmel és százmillió számra kezdték gyártani a New Age-írók a bestsellereket. Röviden összefoglalva ilyen és ehhez hasonló irányzatok kezdték elcsábítani és meghódítani az emberi elméket.

 

ÚJ KOR, MEGÚJULT TUDAT

 

A New Age Mozgalom sokak szemében még felületes és kiforratlan. Véleményem szerint azért hozzák meg néhányan ezt az elhamarkodott véleményt, mert az Új Kor áramlatai szintetizáló jellegűek és valljuk be, nem mentesek az emberi önkénytől. Sok mindent szűrés nélkül összeválogatnak egyes irányzatok, de ezektől függetlenek a tradicionális áramlatok.

 

A New Age egyúttal Új Tudatosságot (New Consciousness) is magával hozott. Ez így van rendjén. Az embernek meg kell újulnia és mindig az új idők kihívásaihoz kell alkalmazkodnia. Vitathatatlan, hogy a drogok, a gyógyszerek és az egyéb pszichedelikus szerek által előidézett megváltozott tudatállapotok veszélyesek és súlyosan károsíthatják az emberi tudat működését. Az New Age nem ezekről szól. Nem bódítani, nem mámorítani, nem álmodtatni, nem elhomályosítani szándékozik a valódi Új Kor egyik irányzata sem, hanem a magasabb tudatállapotok eléréséhez kíván el- vagy közelebb juttatni. Itt olyan újfajta tudatosságról beszélünk, amelyet a tágabb, az intuitív és a transz tudatállapotokkal jellemezhetünk. De úgyszintén ide sorolhatjuk az extázis-technikákat és a speciális tudatállapotokat.

 

A New Age Mozgalmon belül külön hangsúlyt érdemel a metakommunikáció és a spirituális kommunikáció, amelyhez az emocionális és a spirituális intelligencia fejlesztése múlhatatlanul szükséges. Úgy vélem, ezek a kompetenciáink rengeteget fejleszthetnek az emberi személyiségen és önértékelésen.

 

Arról sem szabad elfelejtkeznünk, hogy a New Age jegyében számos technikai innováció született például a gyógyászat terén. Új rezonancia alapú berendezéseket találnak fel évről évre ezzel is kiszélesítve az alternatív gyógymódok körét.

 

Végül, de korántsem utolsó sorban említést érdemel a New Age egyik alapeszméje, amely elengedhetetlenné teszi az ember számára az élete végéig tartó önképzést és öntevékeny tanulást.

 

A JÖVŐ VALLÁSOSSÁGA?

 

A Vízöntő korszakban sokan elfordulhatnak és kiábrándulhatnak a vallásokból. Sok vallás visszásságára és korrumpálódására fény derülhet, ami az emberek nagy részét új, kevésbé dogmatikus utak kipróbálására sarkallhatják. Az Új Kor felerősíti az emberek szabadságvágyát és -igényét.

A New Age új utakat kínál. Nem csupán a spiritiszta szeánszozás, asztaltáncoltatás kategóriáira célzok, hanem olyan komplex élettervekre, életfilozófiákra és életgyakorlatokra, amelyek a holisztika jegyében születtek, ezáltal az ember minden igényéhez igazodnak oly módon, hogy közben a természettel, a kozmosszal és a felsőbb világokkal való összhangra és reintegrációra (újra egységbe foglalás, helyreállítás, visszahelyezés) helyezik a hangsúlyt. A religio (vallás) és a reintegráció első hallásra könnyen összetéveszthetők egymással. Ezért azt ajánlom, hogy különböztessük meg a kettőt egymástól és minden egyes ágazatukat elkülönítve és előítélet-mentesen szemléljünk.

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..