Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A primitív ember vallásos érzületei

Hajlamosak vagyunk az írott történelem előtti embert teljesen primitívnek titulálni, s számos előítélet tapad az ősember kifejezéshez is. Ősi csontmaradványok és a ma többé-kevésbé vizsgálható vadásztársadalmak szokásrendszerének összehasonlítása alapján próbálnak a vallástörténészek egy-két következtetés levonni a 30 000-40 000 évvel ezelőtt élt emberiségről. Utazzunk vissza az időben!

Spirituális szemmel teljesen elfogadhatatlan az az álláspont, hogy az ember „egyszer csak” a főemlősök közül nőtt ki, lett vallása, tudománya, miegymás. Ezzel szemben véleményem szerint az ember „teremtve lett”. S mint ilyen generálisan magában hordozza teljes fejlődési tervének, minden egyes majdan kibontakozó lehetőségének és esélyének, ha úgy tetszik, teljes üdvtörténetének az isteni elrendelését.

Mivel minden embert – tartozzék valamely előző vagy akár a mai emberiséghez – Isten teremtett, ennél fogva egy lelkülettel van megáldva. E lelkület adományozza számára a vallásos érzületeket, amelyek forrásukat és lényegüket tekintve a szentségre irányulnak.

 

Értsük helyesen, az ember nem mindig tudatos. Figyeld meg önmagad, aki elvileg homo sapiens sapiens vagy, hogy mennyi öntudatlan, mégis szimbolikus értelmű cselekedetet követsz el nap mint nap. Nem feltétlenül tudod, hogy miért félsz a tűztől vagy miért szereted azt, miként az ég bámulása, bizonyos kövek vagy emlékek gyűjtése sem mindig vezethető vissza egyértelműen egyetlen, jól definiálható okra. Az ilyen és ehhez hasonló tettek vallási cselekményekként is felfoghatók, melyek oka valahol a tudatalatti és a tudatfeletti régiókban lehetnek.

 

Nem az a kérdés, hogy be tudjuk-e bizonyítani az ősember vallásosságát, vagy rekonstruálható-e egykori hite, hanem sokkal inkább arról, hogy a hit és az abból fakadó vallási rítusok egyidősek az emberiséggel és elidegeníthetetlenek, elválaszthatatlanok az emberi mivolttól, merthogy az emberben Lélek foglal helyet. Ettől a Lélektől létezik, él, fejlődik, érzékel, gondolkodik, kommunikál, használ szimbólumokat és keresi az eredetét, a helyét, a célját a maga vallásos univerzumában.

 

Az ember attól különleges, hogy számára szinte bármi hordozhat valaminő szentséget: egy történet (mítosz), egy eszköz (egy csont vagy kő), egy jelenség (eső vagy villám) stb. Nyilvánvalóan az előbbi emberből még nem lesz azonnal mitológus, kőfaragó vagy meteorológus, mindazonáltal számára szentséget, magyarul mágikus-vallásos értéket hordozhat minden és szinte bármi e világegyetemben.

Ha pedig egy ember hisz abban, hogy Isten ereje egy másik emberben, annak valamilyen maradványában, vagy egy természeti tárgyban, illetve jelenségben (is) megnyilvánul, akkor azt el kell fogadnunk.

 

Nem primitív ősemberi vágy és szándék, hogy uralni vagy befolyásolni próbáljuk a szentség erejét, avagy a saját malmunkra kívánjuk hajtani azt: égi erőket kérni, megszelídíteni és démoni befolyásokat űzni vagy megszüntetni mindig is az ember pszichikai igényei közé tartozott. Az ehhez kapcsolódó rítusok térben és időben változatos képet mutatnak – gondoljunk a tűzgyújtásra, az ősök szellemének megidézésére, a fohászkodásra, a szent szerszámok (pl.: tömjén) alkalmazására. Felfedezhető abban némi folytonosság, jóllehet bizonyítékaink hiányosak, hogy a mindenkori ember és a vallásosság egymást kölcsönösen feltételezik.

A kőkorban a kövek és a kristályok, a fémkorszakokban a fémek és ércek, a technikailag fejlettebb periódusokban a gépek játszották a főszerepet az eszközkészítésben, de vannak standard tényezők. Utóbbiakra jó példa a tűz-használat és a lelkek titokzatos, világokon átívelő kapcsolatai, hiszen az élet értelmének keresése, az ősökkel való kapcsolattartás (kommunikáció), a halál utáni létmódok, szellemi utazások, Isten végtelen szeretetének és gondviselésének megnyilvánulásai, a halhatatlanság (örök élet) lehetősége, az élet kozmikus rendjébe való betagozódás és az egész részeként való létezés, az elhunytakról való megemlékezés nem mások, mint az ember vallásosságának közvetett és közvetlen bizonyítékai.  Ezek szent érzetek, álmok, ábrándok, érzelmek, pszichikai szükségletek, kérdések, kihívások, megoldandó problémák, emlékek, hiedelmek és ideológiák formájában ma is ott kavarognak az ember tudattalanjában és egyre többször próbálnak napvilágra törni a figyelmünket követelve.

 

 

Ne feledjük, hogy egy isteni eredetű alkotórészünk igényeit nem tudja a tudomány vagy bármilyen elmében születő – példának okáért a nyelvek és társadalmak eredetére, ad absurdum az „emberré válásra” vonatkozó – eszme, sőt akár ideológiai komplexum sem kielégíteni, mert annak hatóköre messze túlterjed saját territóriumán. (Ezt igazolják a mai társadalmak pszichés hiányosságai, viselkedés-problémái és lelki betegségei, miként a sokszínű vallási paletta is.) Így fennáll viszont a spekulációk és a kitalációk érvénytelenségének veszélye, továbbá a „belemagyarázás” kockázata. Mi több, realizálódnak is e veszélyek, amiket a különféle tudományként aposztrofált féligazságok, vallásokká avanzsált babonaságok, szeretetnek álcázott vadság, vallásos vallástalanságok megnyilvánulásai támasztanak alá. Véleményem szerint ezért az egyetlen járható út a megismerés útja. Igaz, nem a leggyorsabb ösvény, de megbízható. Egy végtelen Lény ivadékaiként pedig felesleges kapkodnunk !

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

  • Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)
  • Hétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)
  • Bel- és Külföldi zarándoklatainkon
  • a Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott Istentiszteleteinken
  • Szer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)
  • Főnix programunkon
  • Ébresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

szernap@gmail.com

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..