Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A Q-evangélium: Máté és Lukács rejtélyes forrása

A Q-dokumentumot többféleképpen is hívják. Nevezik még Q-evangéliumnak, a Szinoptikus Mondások Forrásának, illetve a 19. században Logia néven is futott, amely a Jézusnak tulajdonított mondások feltételezett gyűjteményéből áll. A továbbiakban egyszerűen a „Q”-ként fogok rá hivatkozni.

 

A Q létezésének feltételezése összhangban van a Máté és a Lukács Evangéliumok forrásának tartott „kétforrás” hipotézissel. Amúgy a „Q” szimbólum a német forrás jelentésű Quelle szóra vezethető vissza.

 

Kezdjük az elején: Mi is az a kétforrás-hipotézis?

A kétforrás-hipotézis a legszélesebb körben elfogadott megoldás a szinoptikus problémára, amely pediglen abból áll, hogy Máté, Márk és Lukács evangélisták művei roppant mód hasonlítanak egymásra. Továbbá Máté és Lukács témánk szempontjából a jelek szerint két forrásból is merítettek műveik összeállításaikor, ami megmutatkozik a munkáik közötti szövegbéli egyezésekben, párhuzamokban és hasonlóságokban.

Röviden és érthetően fogalmazva, arról van szó, hogy Máté és Lukács a szövegkritikai elemzések szerint két közös forrásból „merítettek”: Márk evangéliumából és a Q-ból.

 

A Q része a Máté és Lukács evangéliumokban található közös anyagnak, ugyanakkor ezeket a részeket a Márk evangélium nem tartalmazza! E hipotézis szerint tehát ezt az anyagot a korai szájhagyományokból eredeztethetjük.

 

Márk elsőbbségével együtt a Q-nak a széles körben elfogadott szemléletét Burnett Hillman Streeter brit bibliatudós és szövegkritikus fogalmazta meg: koiné (ókori görög) nyelven íródott, tartalmának javarésze megtalálható Máténál, Lukácsnál vagy mind a kettőnél, s Lukács sokkal gyakrabban megőrzi a szöveg eredeti sorrendjét, mint Máté.

A kétforrás-hipotézisben, a három-forrás-hipotézisben és a Q+/Papias-hipotézisben Máté és Lukács egyaránt a Márk evangéliumot és a Q-t használta forrás gyanánt.

Néhány tudós abból indul ki, hogy a Q több forrás egyvelege, melyek egy része írott, egy része szóbeli lehetett. Mások kísérletet tettek arra, hogy meghatározzák azokat a szakaszokat, amelyekből a Q felépült.

 

A Q létezése továbbra is megkérdőjelezhető és vita tárgya. Vajon azért nem tesznek róla említést az egyházatyák, a bibliatudósok és az apologéták, mert nem tudtak egy ilyen kulcsfontosságú dokumentum létezéséről. Vagy éppen ellenkezőleg, nagyon is tudtak róla, s direkt ezért igyekeztek eltávolítani azt, amennyire csak lehetett, kiválogatták a számukra hasznos részeket, míg a többit parlagon hagyták vagy szántszándékkal eltüntették.

 

A Q hipotézis mellett szól, hogy Máté és Lukács néhol szóról szóra azonos dolgokat közöl, ami közös eredetre utal. De ez nem lehet Márké, így adódik, hogy vagy egyikük másolta a másikról, vagy mindketten egy ismeretlen forrásból (Q). Ezek a Márktól független, ugyanakkor egymással megegyező részek ugyanis Jézus-logionokból (mondásokból) állnak. Talán ez lehetett a közös 1. századi szöveggyűjtemény.

 

 

Lehet, hogy a Q-átvételek után már nem érezték fontosnak a Biblia szerkesztői, hogy felhívják a figyelmet erre a hagyományforrásra, mivel elintézettnek tarthatták az ügyet azzal, hogy a lényeg megvan: Jézus mondásait átemelték, újrafogalmazták oly módon, hogy a félreértéseket elkerüljék általuk, hogy jobban passzoljanak a korabeli helyzethez és Jézus eredeti gondolatiságához. Itt felmerül, hogy mennyire szabad átfogalmazni egy isteni kinyilatkoztatást évtizedekkel az ominózus csodák után.

 

Burton Mack teológus, a Claremont School of Theology korai kereszténységgel foglalkozó emeritus professzora átfogóan ír erről a témáról és a The Lost Gospel (Az elveszett evangélium) című könyve a Q egy rekonstrukcióját is tartalmazza.

 

Mondanom sem kell, hogy a bibliatudósok közül korántsem osztja mindenki a Q létezésével kapcsolatos nézeteket. Sokan még mindig abban a dogmatizmusban vesztegelnek, hogy tilos a Biblia tartalmára vonatkozó bármilyen kritikát megfogalmazni. Ezzel a radikális és szélsőséges megközelítéssel egyébként kimerítik a vallási fundamentalizmus fogalmát!

 

Én nem így gondolkodom. Szerintem nem szabad elmenni amellett, hogy leleplezzük a történelmi csalásokat, amennyiben ilyenekkel találkozunk.

 

Vegyük számításba az érveket:

A Q szinte biztos, hogy i.sz. 70 előtt készült. Tartalma nem Márktól származik. Valószínűleg ez egy tankönyv vagy kódex lehetett annakidején, amely Jézus mondásait tartalmazta. János, a negyedik evangélista pedig semmit nem idéz ebből a műből, de az ő örömhíre amúgy is teljesen eltér a másik három szinoptikus munkájától. (szinoptikusok azok, akik egynek, egyformán látnak valamit – jelen esetben Máté, Márk, Lukács)

 

Éppen a János evangélium tartalma engedi meg, hogy feltételezzük a Q létezését. Mivel a János-féle verzió is teljesen különc módon lóg ki a sorból. Tudniillik, Jézus életének eseményeit teljesen más sorrendben meséli el, mint a másik három evangélista. Ráadásul lényeges eseményeket egy árva szóval sem említ, ugyanakkor olyanokat igen, amelyek pedig a többi evangéliumból teljességgel hiányoznak.

Ilyen alapon logikusnak tűnik, hogy létezhet ötödik, sőt akárhányadik evangélium is, amelyek alapjában véve elütnek a többi háromtól vagy négytől vagy öttől. Attól függően, mennyi evangéliumot ismerünk el. (És akkor az apokrifekről vagy Jézus élettörténetének hiányzó láncszemeiről még egy szót sem ejtettem.)

 

Aki mer, az gondolkodjon az ilyen típusú enigmákon tovább. Aki pedig többet szeretne Jézus titkairól megtudni, azoknak szeretettel ajánlom a 2017. december 30-i előadásomat!

 

Írta és szerkesztette: Száraz György

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részt vehetsz programjainkon:

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..