Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A REJTÉLYES HATHOROK

Egyiptom egyedisége éppen abban rejtik, hogy nem emberek építették. Ha az ember elfogulatlanul, de kellő kritikai érzékkel közelít az egyiptomi obeliszkekhez, piramisokhoz, templomokhoz és szent enigmákhoz, akkor arra a racionális következtetésre juthat, hogy Egyiptom lényegében nem emberi gyártmány.

FÖLDÖNKÍVÜLI TERV SZERINT

 

A „Nílus ajándékát” én jobb szeretem az „istenek ajándékának”, avagy egy földre szállt csodának nevezni. S ezt komolyan is gondolom. Úgy vélem, teljességgel megalapozott állítás, hogy ember ilyen monumentális csodákat nem építhet, s tegyük hozzá, ma sem képes erre. Azon lehet vitatkozni, hogy mi hogyan csináltuk volna. Bár ez értelmetlen és meddő hipotézisekhez vezet. Ami viszont elvitathatatlan, az a földönkívüli, vagy ha úgy tetszik, emberfeletti technológia alkalmazására utaló számos bizonyíték.

 

Előbb-utóbb az emberiség megbarátkozik azzal a gondolattal, mely szerint nem emberi vagy állati erővel, és primitív technológiákkal élve emelték a kolosszális szakrális építményeiket az óegyiptomiak, hanem isteni beavatkozás révén hozták létre azokat, miként Atlantiszt is a maga idejében a Nagy Építők.

Ezután, már csak egy lépés fogja elválasztani az embert attól, hogy feltegye a nagy kérdést: vajon kik építették Egyiptomot? Ha pedig egyszer erre feleletet kap az ember, akkor azzal is tisztában lesz, hogy milyen céllal tették ezt.

 

Egyiptom 19 ezer valós éve alatt folyamatosan tartotta a kapcsolatot más bolygók népeivel. A nílusi birodalmat rendszeresen látogatták magasabb rendű lények, akik tudást, energiákat és egyéb kincseket adtak a birodalomnak. Egyik központjuk Abüdoszban volt. A Másvilág vagy a Túlvilág az egyiptomi papok számára nemcsak egy magasabb dimenziót jelentett, ahová csak a beavatás és a halál után nyerhettek bebocsátást, hanem távoli csillagrendszereket is, ahol testvérnépek, hovatovább, emberi lények élnek. Nyilvánvaló, hogy a rengeteg nem emberi ábrázolás a templomok falain és az istenségek emberitől eltérő fizimiskája nem a szárnyaló művészi fantázia szüleménye, nem az alkotók meglódult képzeletének terméke, hanem a pőre valóság. Magyarul, bizonyos esetekben azért ábrázolták furcsa fejjel az idegeneket, mert sajátos megjelenésüket realista módon kívánták megörökíteni. Szóval, akadnak példák szép számmal, amelyekben nem kell furfangos megoldást keresnünk, mert a válasz kézenfekvő: így néztek ki a látogatók.

Zárójelben megjegyzem, az összes földi kultúra közös mitologémája erre a tényre enged következtetni. Tehát nem a véletlen műve, hogy minden népcsoport az isteni lényektől, vagy egy bizonyos, jól definiált isteni lénytől származtatja magát, s hitrendszerét is ennek megfelelően dolgozta ki.

 

HATHOR ISTENNŐ

 

Hathor istennő kilétéről jobbára annyit lehet tudni, hogy ő a Napisten leánya, a Mágia Úrnője, Thot hitvese és földi képviselője. Az egyiptomi vallásban ő testesíti meg többek között a szépséget, a vidámságot és a szerelmet. Spirituális szempontból Hathor a mágia legmagasabb szintű beavatásainak az úrnője. Ábrázolása a jellegzetes Hathor-frizurával és tehénfülekkel rendelkező nőalak. A legtöbbször nagykorongot visel a fején lévő tehénszarvak között. Ez utóbbi oknál fogva alakja a Későkorban összeolvadt Ízisszel.

 

Az istennő hatalmára és másik oldalára mutat rá Az Égi Tehén mítosza: amikor Ré, a Napisten, megharagudott az emberiségre, Hathort (más kontextusban Hathor-Szahmetet) utasította az emberek elpusztítására. Az istennő olyan nagy elánnal kezdte meg a feladat végrehajtását, hogy Ré később csak csellel tudta megakadályozni az emberiség kipusztulását. Hathor ezen kívül Hórusz felesége. Erre céloz neve is: Hut-hor, ami annyit tesz, hogy „Hórusz háza”. Évente egy ünnepi alkalommal Dendera szentélyéből az istennő szobrát átvitték Edfuba, Hórusz templomába, hogy ott szent nászt ülhessek egymással, amely 14 napig tartott.

 

A HATHOROK

 

Mindemellett létezik egy Hathor nevű földönkívüli faj is. Ők i. e. 10.000 tájékán jártak Egyiptomban, miután Atlantisz már elpusztult. A Hathorok együttműködtek a beavatott papsággal. Ők 3-4 méter magas idegen lények voltak, akik a hangok használatával kapcsolatos technikákban voltak járatosak. Ezért elsősorban az éteren keresztül nyilvánultak meg hangok formájában, amit a tisztánhallók és a tisztánlátók érzékeltek a magasabb világokból érkező üzenetekként. Ez hasonlít valamelyest a látomásokhoz, a víziókhoz, illetve az álmokhoz azzal a különbséggel, hogy éber tudatukat a beavatottak nem veszítik el.

 

A Hathorok olyan magasan fejlett lények, akik több dimenzióban léteznek egyszerre, mint az emberek, illetve sokkal több érzéktartományban mozognak otthonosan, mint azt az ember egyáltalán gondolná. Állítólag a Szíriuszon keresztül érkeztek hozzánk egy másik univerzumból és elsősorban Hathor istennővel működtek együtt. A Hathorok civilizációja egy magasabb rezgéstartományú világban létezik, ezért sokkal előrébb járnak a lelki evolúciójukban, mint az emberiség. Hozzávetőlegesen 100 ezer évvel haladnak előttünk. Alapvetően energiatesttel rendelkeznek, mégis humanoid (emberszerű) a megjelenési formájuk, amelyre jellemzőek még a hosszú végtagok, a viszonylag nagy fej és a hegyes végződésű, nagyobbacska fülek. Mivel lételemük az energia rezgéseinek modulálása, ezért többféle formát felvehetnek, köztük az emberit is.

 

Mivel magasabb rendű lényekről van szó, ezért aligha meglepő, hogy többször beavatkoztak már az elmaradottabb lelki fajok, teremtmények sorsának alakításába. Mérhetetlen tudásuk és szeretetük okán gyógyító és harmonizáló módszereket adtak át, amelyek elsősorban a hangok vibrációjára épül. Ezt különleges légzési technikával érik el.

A Hathorok az utóbbi években újra feltűntek az emberiség életében és üzeneteikkel ismét támogatják a nagy változások előtt álló fajunkat. Közvetítéseikben kinyilvánították, hogy:

  • a hajdani Egyiptom misztériumai vissza fognak térni;
  • a női princípium újra fel fog erősödni az emberekben, így többek között az intuíció és a spiritualitásra való fogékonyság;
  • egyre többen fognak visszanyúlni vagy visszaemlékezni az egyiptomi és a történelem előtti másfajta civilizációkban eltöltött életeikre;
  • hamarosan egy minden szintre kiterjedő kiegyenlítődési időszak fog elkezdődni;
  • egyre több lélek kíván a Földre születni azért, hogy a nagy változásokat a szellemi-lelki fejlődése érdekében kihasználja.

 

Meglátjuk, mit hoz a jövő.

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature