Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A rejtélyes Melchizedek: Az igazságos király és a mennyei főpap a Biblia és a Holt-tengeri tekercsek szerint

Melchizedek, akinek neve „igazságos királyt” takar, határozottan az egyik leginkább zavarba ejtő személy a Bibliában. A vele kapcsolatos tudásunkat nem tudjuk bővíteni, mivel összesen három bibliai könyv tesz róla említést: a Zsidókhoz írt levél, a Genesis és a Zsoltárok.

 

Ki volt ez a rejtélyes Melchizedek?

 

Melchizedeket a Teremtés könyvének egy arámi újra írt változata is említi, melyet Kumránban fedeztek fel, címe: „Genesis Apocryphon” (22.14-17). (Eredetileg Lamech Apokalipszise volt a címe.)

 

A Bibliában három alkalommal tűnik fel Melchizedek.

 

Először a Teremtés könyve mutatja be, amelyben Sálem királya (később Jeruzsálemnek hívták a várost) Ábrahám idejében. Kenyeret és bort adományoz Ábrahámnak egy győztes csatából visszatérve Kánaánba, melyben négy királyt vert meg.

Ezután Melchizedek megáldja Ábrahámot.

 

„Melkizedek, Sálem királya pedig kenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a magasságbeli Isten papja volt. Megáldotta és így szólt hozzá: „Áldott legyen Ábrám a magasságbeli Isten előtt, aki az eget és a földet teremtette. S áldott legyen a magasságbeli Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet.” Ő pedig tizedet adott neki mindenből.”

(Teremtés könyv, 14. fejezet 18-20.)

 

Már itt eltűnődünk azon, hogy ki lehet ez a Melchizedek valójában. A hős Ábrahám elfogadja egy ismeretlen helyi méltóság (aki csupán Sálem királya) áldását és minden trófeájából a tizediket neki ajándékozza. Melchizedek nem volt zsidó és nem ugyanazt a vallást követte, mint Ábrahám.

 

 

A kérdés az, hogy miért volt Melchizedek annyira fontos?

Ábrahám felnézett Melchizedekre, miként Áron is, aki főpap, próféta és annak a Mózesnek a fivére volt, aki a judaizmus egyik fontos pátriárkája (a Szövetség atyja), továbbá mind a kereszténység, mind az iszlám számára egy tekintélyes személy is. Mégis, Melchizedek rangban felettük állt.

 

Melchizedek in 11Q13 (11QMelch)

A Holt-tengeri tekercsek között találunk egy vallásos szöveget, melyben Melchizedeket egy angyalként értelmezik, valószínűleg azonos Mihállyal és a Fény Hercegével.

 

A Zsidókhoz írt levél 7. fejezetének első sorából kiderül, hogy Melchizedek egy pap volt. Ugyanakkor Sálem királya azt jelenti, hogy a „béke királya”. Atya és apa nélkül, családfa híján, életének kezdő és befejező napjai nélkül, Isten Fiára emlékeztetve, örökre egy pap maradt.

 

Egy másik Melchizedekről szóló információrészlet a Holt-tengeri tekercsek egyik töredékéből származik, melyet Dr. Aleyey Yuditsky (a Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library dolgozója), valamint Dr. Esther Haber (A héber és a sémita nyelvek szakértője a Bar Ilan Egyetemen) fejtett meg. Ez a töredék az Ítélet Napjával foglalkozik és egy mitikus hőst említ, aki Melchizedek névre hallgat és egy Belial nevű mitikus gonosztevő fogságából szabadít ki „foglyokat.

 

Belialról, aki egy gonosztevő, tudható, hogy neve „hazugot, hazudozót, sötétséget” jelent. Ő volt az egyik Őrző a kettőből, akik váratlanul megjelentek Amrámnak, Mózes apjának, míg ő ágyban feküdt. Ezt kérdezték tőle: „Melyikünket választod vezetődként?”

 

A vizsgálat utáni tekercsrészlet, amely az ítélet napjáról értekezik. – Israel Antiquities Authority

 

Ezt követően mind a kettő azonosította magát: Belial, a Sötétség Hercege és a Gonoszság Királya, illetve társa Michaelként leplezte le magát, aki a Fény Hercege, akit Melchizedeknek, az Igazság Hercegének is hívnak.

 

Vajon Mihály volna talán a rejtélyes Melchizedek?

 

A 11Q13-as szöveg a Holt-tengeri tekercsek közül egy olyan vallásos szöveg, amelyben Melchizedek angyalként tűnik fel, s valószínűleg azonos Mihállyal, a Fény Hercegével.

 

A 110. Zsoltár tartalmaz egy messianisztikus próféciát, s újfent megemlíti Melchizedeket; továbbá két olyan ígéretről szól, amit Isten Jézus Krisztusnak tett, ti. megígérte, hogy Jézust Sionban (Cionban, Zionban, Sziónban – itt Jeruzsálem legszentebb dombjára utal) királlyá és pappá teszi.

 

Melchizedek és Ábrahám találkozása. P. Rubens festménye.

 

„Az Úr megesküdött és nem bánja meg: „Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.” (Zsoltárok 110, 4)

 

Néhányan úgy vélik, hogy ő volt Jézus, Isten híve, egy angyal, akit Sálem őrzésére küldtek, vagy a Legfelső Úr egy papja, vagy egy magasztos spirituális lény, aki Jézussal állt kapcsolatban, miként azt néhány rendelkezésre álló vallási forrás állítja.

 

Jézusról, Isten Fiáról, azt beszélik, hogy egy olyan Főpap volt, aki nem az Ő rendjébe, hanem ennek a rejtélyes papkirálynak, Melchizedeknek a rendjébe tartozott.

 

A Zsidókhoz írt levél (5. rész, 9-10.) ezt közli:

„És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek, Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak.”

 

Ezt erősíti meg a Zsidókhoz írt levél (6, 20):

„A hová útnyitóul bement érettünk Jézus, a ki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.”

 

Melchizedek alakja összefonódik a jubileum évével, mivel a jubileum az adósságelengedés volt. Azáltal, hogy egy isteni messianisztikus alak, Melchizedek egy királyságot alapított és felmentette az embereket az adósságaik és bűneik alól, egy szintre helyezte magát Istennel.

Ezenkívül Melchizedek egy igazságos királyságot hozott létre és ítélkezett a szentek felett.

 

Láthatóan Melchizedek egy végtelen és halhatatlan lény volt, egy nagyhatalom és Jézus Krisztus az ő mintáját követte.

 

Fordította és szerkesztette: Száraz György

Forrás / Original article: http://www.ancientpages.com/2017/09/02/mysterious-melchizedek-king-righteousness-heavenly-high-priest-bible-dead-sea-scrolls/

 

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..