Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A Rózsakeresztesek története

A Rózsakereszteseket a világ egyik legtitkosabb és legveszélyesebb titkos társaságaként tartják számon. A fáma szerint a XVI. században néhány humanista, alkimista és kabbalakutató alapította. Céljuk ennyi idő távlatából homályosnak tűnhet, mégis eredetileg egy felvilágosodott, misztikus, őseredeti keresztény iskola felállítása volt.

A Rózsakeresztes szervezet létéről sokáig nem tudott a világ, holott olyan hírességeket, szabadgondolkodókat tudhatott soraiban, mint a híres Sir Isaac Newton.

A Rózsakeresztesek Társaságát egy 1614-ben megjelenő kézirat tette hírhedtté, melyet a német lutheránus teológus, Johann Valentin Andreae jelentetett meg (1586-1654 ).

Az első kézirat a Fama Fraternitas volt, amely a rózsakereszteseket, mint felvilágosult emberek láthatatlan iskolája határozta meg, s egyúttal lefektette a Társaság célkitűzéseit.

A Fama Fraternitas egy Christian Rosencreutz (Rózsakeresztes Krisztián) nevű szegény lovagról szól, aki Németországban született 1358-ban (más források szerint 1378-ban).

Alkimista tudását az arab világban szerezte, majd visszatért hazájába, s hét társával együtt megalapította a „Szentlélek háza” nevű páholyát, a Rózsakereszt Testvériséget. Kidolgoztak egy titkos nyelvezetet és összefoglalták az alkímia alaptudását. Céljuk saját bevallásuk szerint az volt, hogy mindent megismerjenek, de mindent titokban tartsanak. Az alábbiakban felsorolom életük 6 alapszabályát:

 

  1. Magasabb rendű tudásukat nem bocsátják áruba, a szegényeket ingyen gyógyítják.
  2. Nem hordanak különleges ruházatot, öltözékük a lakóhelyük általános szokásainak megfelelő.
  3. Minden évben egyszer találkoznak a „Szentlélek házában”, hogy egymást kölcsönösen tájékoztassák, segítsék.
  4. Minden tag számára keresnek egy-egy jómódú támogatót.
  5. Hovatartozásuk jeleként az R.C. kezdőbetűket használják.
  6. A társaság létezését 100 évig titokban tartják.

 

1615-ben jelent meg a Confessio Fraternitatis, és 1616-ban Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz 1459 (Rózsakeresztes Krisztián Alkímiai Menyegzője 1459). A Confessio azt taglalja röviden, hogy a gyógyításban és a tudományokban jártas emberek titkos szövetsége üdvözítő hatást hoz a világra. Egyértelműen elítéli a pápaságot és a sarlatánokat is, mert szerintük ők hiteltelenítették el az alkímiát, az asztrológiát és a többi okkult tudományt. A Kémiai Menyegző egy fiatal rózsakeresztes szellemi utazásáról szól, amely zarándoklat próbatételei egy alkimista allegóriának feleltethető meg. A rózsakeresztesek gondolatai módfelett újként hatottak a korbeli Európára és belesimultak a korszellemben.

Rosencreutz titkos kriptáját csak 120 évvel a halála után fedezték fel. Sírjában arra vonatkozó iránymutatásokat találtak, hogy a társaság tanításait az egész világban terjesszék el, nehogy valamelyik keresztény rend kizárólagossá tegye a maga számára.

A Mester minden ember előtt megnyitotta a rend kapuit, de óva intette a leendő tagokat az önző szándékú és indíttatású magatartástól.

 

A rózsakereszteseket a tűz filozófusaiként is emlegették, mert azt vallották, hogy:

 „Az igaz Láng egyetlen, és tökéletes visszatükröződése földön és égen. Élet és halál, minden anyag kezdete és vége. A tűz az isteni anyag.”

Ezt a gondolatiságot az ókori Egyiptomból, egy III. Thotmesz fáraó (Kr.e. 1479-1426) korában működő titkos, ezoterikus iskolától származtatják, de ugyanez a gondolat érhető tetten Thalész és Püthagorasz tanításaiban is. A ma fellelhető források szerint kezdetben mindössze 36 tagot számlált a Rózsakeresztesek Társasága. De a történelem folyamán olyan nagy neveket is összekapcsoltak a rózsakeresztesekkel, mint például Leonardo da Vinci, Dante, Descartes, Pascal, Leibnitz, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson és Claude Debussy.

 

Jelképük a rózsa, az ember alkímiai átalakulásának szent szimbóluma, míg a kereszt egyszerre jelképezi a fizikai világot és megváltást. A két szimbólum ötvözése az anyagi világon túlmutató, a fizikai mivoltot meghaladó szellemi (spirituális) tudatosságot fejezi ki. Alkimista szempontból a kereszt függőleges része az aktív férfi princípium, míg vízszintes része a passzív női princípium jelképe. Numerológiai szempontból a négyességet és az ötösséget fejezi ki a kereszt. A rózsa a szellemi megvilágosodást, az isteni világosságot és a szeretet. Ugyanakkor a Sub Rosa elnevezés a titoktartás szimbóluma volt. Az anekdota szerint a Sub Rosa feliratot az étkező asztalon vagy a fölött helyezték el, hogy a kissé ittas személyek között elhangzottak maradjanak a rózsa alatt, vagyis titokban.

 

A rózsakeresztesek spirituális értékrendjét fémjelzi, hogy mindenki saját individuumának, s nem a rendnek tartozott elszámolással. A Rózsakeresztes Rend mindig kerülte a feltűnést, a titkolózást, valamint önmaga misztifikálását. Esetenkénti titkolózásuk oka az eretnekségtől való félelem lehetett.

A XVII. században terjedt el róluk az a nézet, hogy megtalálták az élet meghosszabbításának titkát, vagyis az „örök lángot”, más szóval az „örökkön égő lámpást”. Ehhez hasonlóan az a hír járta róluk, hogy mint kiváló alkimisták, a különböző fémekből képesek aranyat előállítani.

A rózsakeresztesek története a XVIII. század derekától homályossá válik, és már nem lehet egyértelműen nyomon követni az útjukat.

 

Boldog napot!

 

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..