Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A sátánizmus és ami mögötte van

Egyre többször találkozom az Internet is a sátánizmus megjelenési formáival. Mielőtt nem ismersz valamit, nem mondj róla véleményt. – Ez az én ars poeticám egy része. Sokáig berzenkedik az ember, de utána talán a kíváncsiság, talán a sokféle híresztelés, tévhit és pletyka után veszi a fáradtságot és megismeri a számára eleinte visszataszító dolgokat is az életben. Ezen a nyomon elindulva tettem fel magam számára a következő kérdéseket: ki a Sátán? Mi a sátánizmus? Miért ajánlatos előítéletektől mentesen megismerni ezt az eszmerendszert? Miért rettegnek tőle oly sokan? Mi a valóságalapja a sok sátánista vádnak?

A sátánizmus szó már azzal figyelemreméltó és sokak számára zavart keltő, hogy előszeretettel használják többféle értelemben is. Létezik teista és ateista irányzata is. Abban azonban minden irányzata közös, hogy szervesen kapcsolódik az okkultizmushoz. (Amúgy minden vallás kapcsolódik valamilyen formában az okkultizmushoz, amennyiben a szó eredeti jelentését vesszük alapul: belefedni, elfedni, eltakarni, titkolni. Máskülönben aligha lenne vallási szentség és titok. Az okkultizmus tehát a rejtélyekre utal. Önmagában megbélyegezni alapvető tévedés!)

Az okkultizmus a maga valóságában a mágia része, ezenképpen az élet alapvető és elidegeníthetetlen oldala. Minden szent, minden gyógyító, minden csodatevő, minden megvilágosodott, minden vallásos ember Kelettől Nyugatig használja a mágiát abban az értelemben, hogy a mágia az élet. Minthogy minden teremtve lett, minden a mágia útján lett megalkotva. Mivel minden tárgyiasult jelenség mögött titok lappang (ok és cél), ezért nem jelenthetjük ki kategorikusan, hogy mi valamit ismerünk. De kétségtelenül elhitethetjük magunkkal és egymással, hogy mindent ismerünk, minden lényeges dolgot ismerünk és lezárhatjuk a tudásszerzésünk útját ott, ahol éppen tartunk. De ettől még a világ nem fog úgy működni, ahogyan mi elképzeljük.

Szóval, mi miatt hisszük azt, hogy az okkultizmus és a mágia csak sátáni lehet? Minthogy egyes vallási beállítottságú személyek a Bibliában szereplő Sátánhoz és az ő udvartartásához kapcsoltak-társítottak minden okkult folyamatot, ezért ez így ment át a köztudatba. A démonidézés, az ördögűzés, az Antikrisztus, az apokalipszis, a lázadás, a bűnbeesés és hasonlók kapcsán egyenlőség jelet teszünk a sátánizmus és az okkultizmus, a gonoszság és Sátán közé. De vajon ez minden esetben megállja a helyét?

A teista (spirituális vagy hagyományos) sátánizmus a Sátán, illetőleg valamelyik fő alvilági vezető istenség imádatát vallja. A teista nem egyetlen irányzatot takar, hanem klasszikus és modern teista sátánizmusra oszlik.

Akik valóban a bibliai Sátánt helyezik imádatuk középpontjába és Isten ellenpólusaként tisztelik, ők a klasszikus teista sátánizmus hívei. Valószínűleg a kezdetek óta léteznek és működnek. Eszmeiségük nyomán természetesen mind a judaizmussal, mind a kereszténységgel, mind a krisztusi úttal szembehelyezkednek. Arról, hogy mennyiben és milyen formában imádják az Ördögöt, csak részleges beszámolók vannak, melyeket erősen átszínez a személyes vallásos meggyőződés. Ennél fogva kevés megbízható információval rendelkezünk róla. Egy dolog azonban bizonyosnak látszik: a Gonosz nem azonos a primitívvel. Ezért tévedés volna a butasággal azonosítani és ilyesformán lebecsülni, lekicsinyíteni a klasszikus teista sátánizmust.

A modern teista sátánizmus ellentétben a klasszikus irányzattal, nem a Bibliában szereplő Sátán-entitáshoz tartozik, nem azt fetisizálja, hanem őt egy sokféle emberi tulajdonsággal rendelkező, emberfeletti lénynek tartja. Ergo valahová a Teremtő és az ember közé helyezi.

Olyan sátánista irányzatokkal is találkozunk, akik különféleképpen személyesítik meg a Sátán és így emelnek számára kultuszt. Ők a spirituális sátánisták. Eme ágazatok a Sátán egy-egy aspektusát személyesítik meg és különböző istenségek képében emlékeznek meg róla. Lucifer, Pán, Ahriman, Baphomet, Antikrisztus, Széth például a Sátán különféle megjelenési formáinak egyike. Fontos kitétel azonban, hogy nem a Biblia Sátán-alakjából indulnak ki, hanem egészen más rendszerben gondolkoznak. Meditálnak és az önmegismerés útján jutnak el a felismeréseikhez.

Újabb irányzatnak számít a sátánizmuson belül a modern-ateista sátánizmus, amely elsősorban a LaVey-i sátánizmus nyomán bontakozott ki. Hívei a Bal Kéz Útját követő vallások egyikét tudják magukénak. Ennek a fajta sátánizmusnak az alapdogmája, hogy a Sátánt nem egy valódi, tehát nem egy létező lényként fogja fel, hanem sokkal inkább egy olyan mintaként, amely igazán követendő a hívők számára. Milyen egy ilyen sátánista értékrendje? Sokan sokfélét állítanak, de a dokumentumok szerint egy meglehetősen erős, független és lázadó egyéniséget testesít meg, aki önerőből éri el a céljait és nem várja valamilyen természetfeletti hatalomtól, hogy boldogságkeresésében aktívan részt vegyen, illetve közreműködjön. Az ilyen típusú sátánista tehát önmaga megváltója, s nem külső erőtől várja az üdvözülését.
A modern-ateista sátánizmus tiszteli a létezést és az életet, ámde az egyént tekinti önmaga istenének. Vallja, hogy a kifejlett egó, az erővel és az élvezetekkel teli élet a lényeg („élvezet – nem kényszer”). Ebből következően elutasítja a jámborság, a behódolás és a remélt túlvilági örömökért való szenvedés fontosságát.

Roppant érdekes, hogy a mitől ateista ez a fajta irányzat. Nos, röviden attól, hogy mégis csak létezik benne egyfajta isteni entitás, ámde az nem egy megszemélyesített istenség, hanem egy olyan erő, mely mindent egységben tart. Tehát a létét elismerik, de nem tulajdonítanak neki kitüntetett szerepet. Ezért autodeista vallásnak számít.

Mindebből kitűnik, hogy a sátánizmus nem is annyira homogén, mint amilyennek első pillantásra tűnik. Ha nem ítéljük el azonnal, akkor további érdekes részleteket fedezhetünk fel benne és figyelemreméltó következtetéseket vonhatunk le a történelméből. Ahhoz e sorok nem elegendőek, hogy mélyebben bepillanthassunk a sátánizmus okkult oldalába, de talán a későbbiek folyamán alaposabban is megismerhetjük egy-két dogmáját, s nem csak az istentagadás eszközei, attribútumai fognak eszünkbe jutni a sátánizmusról, mint például a fekete mágia, az átok, a fekete maskara és gyertya, valamint a lefelé fordított ötágú csillag, hanem megvilágítja az életünk olyan oldalát is, amitől eddig esetleg elfordultunk, féltünk és ódzkodtunk.

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..